İbadet Yerleri – Selman Ağa Cami

İbadet Yerleri – Selman Ağa Cami

SELMAN AĞA CAMİ

Selman Ağa Cami Tarihçesi

Sultan II. Beyazıd döneminde Babüssaade Ağası Selman Ağa tarafından miladi 1506’da yaptırılmıştır. Babüssaade Ağa Camii ve Horhor Camii olarak da bilinmektedir. Camii, 1895 tarihinde Galip Paşa’nın Evkat Nezareti döneminde onarılmıştır. 1973 tarihinde Süleyman Çakır adlı bir hayırsever tarafından yeniletilmiştir.

Selman Ağa Cami Mimari Yapısı

Camii’yi dört yönden çeviren avlu duvarları günümüzde mevcut değildir. Ancak kuzeyde 1965 tarihinde yaptırılan kesme taş kemerli avlu kapısı ve avlu duvarı bulunmaktadır. Duvarın kuzeybatı köşesinde Horhor Çeşmesi yer almaktadır.
Avlunun kuzeybatısında Selman Ağa’nın kabri bulunmaktadır. Kabrin önünde caddeye bakan bir hacet penceresi vardır.
Avlunun kuzeybatısında yer alan küçük şadırvan kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. 1840 miladi tarihinde Mahmud Ağa’nın eşi Fatma Hanım adına vakfedilmiştir.
Aslı ahşap olan son cemaat yeri beton olarak yenilenmiştir. Dikdörtgen planlıdır.
Doğu bölümü yakın tarihte camekanla kapatılarak bir oda oluşturulmuştur. Tavanı ahşaptır. Günümüzde bayanlar için namaz kılma yeri olarak kullanılmaktadır.
Ana kısmın üst pencereleri revzenlidir. Mihrabı basit niş şeklindedir. Üst kısmındaki levhada Bakara süresi 144. Ayeti yazmaktadır.

Mabedin duvarları taş ve tuğla ile yapılmıştır.Çatısı, minberi ve son cemaat yeri ahşaptır. Mabedin kıble tarafına ve sağına ikişer, soluna üç pencere açılır. Mabedin mimari bir kıymeti yoktur. Fakat sağındaki tuğla minaresi eskidir. Mabedin dış köşesinde üç yüzlü bir çeşme vardır. Çeşmenin üst kenarlarında çiniler görülür.

Selman AğaCami Adresi ve Harita Bilgileri

Mimarsinan Mahallesi 34664 Üsküdar / İstanbul

Selman Ağa Camii, Üsküdar’da, Selman-ı Pak Caddesi ile Hakimiyet-i Milliye Caddesi’nin birleştiği yerde, birinci caddenin sağ köşesinde yer almaktadır.

Selman Ağa Cami Resimleri