Son Dakika

İçki İçmek Abdesti Bozar Mı?

İçki İçmek Abdesti Bozar Mı?

En çok merak edilen islami meselelerden biri olan içki içmenin abdesti bozup bozmadığı hakkında büyük islam alimleri tarafından açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalarda sahih hadis kaynaklarına dayanarak, içki içmenin abdesti bozmadığı belirtilmiştir. Dolaysıyla yüce kutsal kitabımız olan Kur’an’da da buyurulduğu üzere bazı durumların abdestin bozulmasına neden olduğu buyurulmuştur.

Nitekim Maide suresi 5 ve 6.ayetinde de bu konu hakkında şöyle buyurulmaktadır; ”Hasta veya yolcu olur veya sizden biri ayak yolundan gelir ya da kadınlara temas etmiş olur da su bulamazsanız temiz toprağa teyemmüm edin; onunla yüzünüzü ve ellerinizi mesh edin. ”Buradan da anlaşılacağı üzere abdestin tuvalette bulunan şeyler ile bozulması söz konusu olmaktadır.

Örneğin, tuvalette olan eylemler arasında yer alan yellenme durumu, abdestin bozulmasına neden olduğu gibi, gaz çıkarma durumu ve hatta eklemlerin gevşemesine neden olabilecek düzeyde uyku alımı da abdestin bozulmasına neden olan faktörler arasında bulunmaktadır.

Burada, vücut eklemlerinde gevşeme durumuna neden olabilecek düzeyde uyku alımının abdestin bozulmasına neden olabilmesinin sebebi ise, yellenme ihtmalinin yüksek olması sebebiyledir. Kişi bilinci yerinde olmadığından ve istem dışı bir şekilde hareket ettiğinden, yüksek ihtimal ile yellenme durumuna maruz kalabilmektedir.

Dolaysıyla, toplumda bilinenin aksine içki içmek abdesti bozan durumların arasında yer almadığını belirtmekte fayda görmekteyiz. Ancak, buradan bir müslümanın içki içmesinde sakınca bulunmadığı anlamı çıkarılmamalıdır. Dinimizce haram olan ve aynı zamanda 7 büyük günahlar arasında yer alan içki içme eyleminden bir müslümanın yaşamı boyunca kaçınması ve hatta içki tüketilen veya doğrudan satışı yapılan alanlardan da uzak durması gerekmektedir.

İçkili İken Namaz Kılınabilir Mi?

İçkili iken abdestin bozulmaması, bu durumda namaz kılınacağı anlamı taşımamaktadır. Dolaysıyla Rabbimiz tarafından yasaklanan haram eylemler arasında bulunması sebebiyle, insan bilincinin alt üst olmasına neden olması ve bu durum sonucunda da, bilinç bozukluğuna neden olması sebebiyle, içkili iken namaz kılınması caiz değildir. İçkili bir müslümanın namaz ibadetina başlaması için ilk olarak samimi bir kalp ile tövbe etmesi ve sonrasında bilinci açık bir vaziyette iken namaz abdesti alarak namazı eda etmesi gerekmektedir.

İçkinin Bireylerde Oluşturduğu Tahribatlar Nelerdir?

Öncelikle islami dinini gereği üzere yaşayan bir müminin içki içmesi durumunun söz konusu olamayacağını belirterek, bu kötü ve haram eylemi gerçekleştiren bir kimsenin, beraberinde gerek maddi ve gerekse de manevi yönden yaşayabildiği birçok sorunlara dikkat çekmekte fayda görmekteyiz. Bilimsel olarak da kanıtlanmış olan içkinin bireylerde oluşturduğu tahribatları ise şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

  • Maddi ve manevi yönden iflas etmesine neden olmaktadır.
  • Ruhsal hastalıklara daha kolay maruz kalmasına neden olmaktadır.
  • Felç,alzheimer başta olmak üzere birçok zihinsel hastalıklara daha kolay maruz kalmasına neden olmaktadır.
  • Suçluluk hissi yoğun bir şekilde yaşamasına neden olmaktadır.
  • Karakter bozuklukları rahatsızlığına maruz kalmasına neden olmaktadır.
  • Toplumda soyutlanmasına neden olmaktadır.
  • İş ve sosyal hayatta başarısız olmasına neden olmaktadır.
  • Depresyon hastalığına daha kolay maruz kalmasına neden olmaktadır.
  • Allah’ın rahmetinden uzaklaşmasına neden olmaktadır.
  • Amellerin boşa gitmesine neden olmaktadır.

Daha birçok olumsuzluklara sebep olması ve dinimizce haram olması sebebiyle, her türlü içkiden uzak durulmalıdır.

Etiketler