İhlas Suresinin Fazileti Ve Tefsiri

 İhlas Suresinin Fazileti Ve Tefsiri

Mekke’de ve toplamda 4 ayetten meydana gelen İhlas suresi, sözlük anlamı olarak samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak anlamına gelmektedir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in 112. suresi olan İhlas suresi Kur-an’ın üçte birine denk geldiğinden, okunması halinde Kur’an’ın üçter birinin okunması anlamına gelmektedir.

İhlas Suresi Anlamı;

1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

2- Deki O Allah birdir.

3- Allah Samed (herşey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değildir.)

4- O doğurmamış ve doğrulmamıştır.

5-  Ve hiçbirşey O’nun dengi değildir.

İhlas Suresinin Fazileti;

 • Peygamber efendimiz tarafından okunması tavsiye edilen İhlas suresi hakkında efendimiz tarafından şöyle buyurulmaktadır; ”Her kim öleceği hastalıktan İhlas suresi okursa, o kimse kabirde sual görmez”.
 • İhlas suresi kabir sıkmasından ve azabından kurtarmaktadır. Bu bakımdan, kabir azabına karşı Mülk suresi ile İhlas suresi okunmalıdır.
 • Dünyada iken İhlas suresini okumayı adet edinen bir müslüman ahirete imanlı bir şekilde göç etmişse, kıyamet günü melekler o kimseyi elleri üzerinde taşımakta ve hatta bu şekilde sırat köprüsünü hızlı bir şekilde geçmesini sağlayarak cennete girmesine vesile olmaktadırlar.
 • Her 5 vakit farz namazlarından hemen sonrasında 10 defa İhlas suresi okuyan bir kimse için cennet kapılarından dilediği kapıdan cennete gireceği gibi, dilediği huri ile evlendirilmektedir.
 • İhlas suresi 5 vakit farz namazlarından sonra 10 defa okunması halinde okuyan kimse Yüce Allah tarafından affedilmektedir.
 • İhlas suresi 10 defa okumayı adet edinen bir kimse için Yüce Allah, cennette okuyan kimse için 1 köşk yaptırmaktadır.
 • İhlas suresi 20 defa okuyan bir müslüman için cennette 2 köşk, 30 defa okuyana ise, cennette 30 köşk yapılmaktadır.
 • İhlas suresi her sabah namazından sonrasında 12 defa okunması durumunda, okuyan kimsenin o gün Kur’an’ın dörtte birini okumuş sevabı almakta ve dünya halkı arasında en faziletli olan kimse olarak ilahi dergahta seçilmektedir.
 • İhlas suresi 50 defa okuyan bir müslümanın kıyamet gününden görevli olan bir melek tarafından ”Kalk! ey Allah’ı öven zat, cennette gir” denilir.
 • İhlas suresi 50 defa okuyan bir kimsenin kul borcu dışındaki günahları bağışlanmaktadır.
 • Sabah namazının kılınmasından sonrasında kimse ile konuşmadan 100 defa İhlas suresi okunması durumunda, okuyan kimsenin kul borcu dışındaki tüm günahları bağışlanmaktadır.
 • Namaz içinde veya dışında 100 defa İhlas suresi okuyan bir kimse için cehennem yurdundan berraat kararı verilmektedir.
 • Her kim sağ tarafına uyumak isterse, 100 defa İhlas suresi okuduğunda, Kıyamet günü Allah, okuyan kimseye hitaben ”Ey kulum sağ tarafından cennete gir” buyrulmaktadır.
 • İhlas suresi günlük olarak 200 defa okuyan bir kimsenin kul borcu dışındaki tüm günahları affedilmektedir.
 • İhlas suresinin günlük olarak 1000 defa okunması durumunda, okuyan kimse canını yüce Allah’tan satın alımış olmakta ve görevli bir melek tarafından ”Ey insanlar! iyi bilin ki, falan oğlu falan Allah’ın azatlısıdır” şeklinde nida yapılmaktadır.

Ayrıca, nazar, büyü, sihir, tüm yaratılmışların şerrinden Allah’a sığınmak için de İhlas suresi, Fatiha, Felak ve Nas sureleri ile birlikte okunmaktadır.

 

Etiketler