Son Dakika

ilişki Anında Okunacak Dua Zikirler

ilişki Anında Okunacak Dua Zikirler

ilişki Anında Okunacak Dua Zikirler

ilişki Anında Okunacak Dua Zikirler, Dua etmek ve Salih evlat istemek zifaf (gerdek) gecesi amellerindendir. Bu konuda gelen rivayetlerden bazılarını nakledeceğiz.

Gelini eve getirdikten sonra, damat eşinin alnına elini bırakarak şu duayı okusun:

الّلهُمَّ علَى كِتَابِكَ زَوَّجْتُهَا وَ فِى آمَانَتِكَ اَخَذْتُهَا وَ بِكَلِمَتِكَ اِسْتَحْلَلْتُهَا فَاِنْ قَضَيْتَ فِى رَحِمِهَا شَيْئاً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً وَ لا تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ

“Allahumme alâ kitabike tezevvectuha ve fi emânetike ehaztuha ve bi kelimetike istehleltuha fe in kazeyte fi rehimiha şey’en fec’elhu muslimen seviyyen vela tec’elhu şirke şeyâtin”

Zifaf (gerdek) gecesi hakkında naklolunan diğer amellerden bazıları şunlardır

1- İlişkiden önce iki rekât namaz kılmak

2- Yüce Allah’a hamd etmek ve “Allah-u Ekber” demek.

3- Peygamber ve Ehlibeyt’ine selam göndermek. Yani “Allâhumme Salli alâ Muhammedin ve Âli Muhammed” demek.

4- Sonra Aşağıdaki duayı okumak:

 “Allahummer’zugni ulfeha ve vuddeha ve erzini biha vec’el beynena bi ehsenic’timain ve unsin ve’tilafin fe inneke huhibbu’l helale ve tukrihu’l herâm”

Kadın da önceki üç ameli yaptıktan sonra bu duayı okusun.

5- İlişki anında Şeytanın ondan uzak durması için, erkek Allah’ın adını zikretmelidir.

6- Erkek Allah’tan sağlıklı, Salih ve akıbeti hayırlı evlat istemelidir.

Rivayetlerde gelen dualardan biri de şudur:

 “Bismillahi’r rahmani’r rahim ellezi la ilahe illa hu bediu’s semavâti ve’l erz allahumme in kazeyte minni fi hazihi’l leyle halifeten felâ tec’el li’ş şeytani fihi şirken vela nesiben ve la hattan ve’c elhu mu’minen muhlisen museffen mine’ş şeytan ve riczihi cella senauk”
İmam Bakır’dan (a.s) nakledilen bir rivayette İmam şu duanın okunmasını söyledi:

 “Allahumme’r zugni veleden vec’elhu tegiyyen zekiyyen leyse fi halkihi ziyadetun vela noksanun vec’el akibetehu ila hayrin.”

7- İlişki anında bir çocuğu olması durumunda adını Muhammed bırakacağını niyet ederek şöyle desin:

 “Allahumme in rezzegteni zekeren semmeytuhu muhammeden”

Başka bir rivayette, bir oğlu olması durumunda adını “ALİ” bırakmayı niyet etmesi tavsiye olunmuştur.

8- “Bismillahirrahmanirrahim” ve “Eûzu billâhi mine’ş şeytâni’r râcim” desin