İlk İnsan Nasıl Oluştu

İlk İnsan Nasıl Oluştu

İlk İnsan Nasıl Oluştu

Dünyadaki canlı yaşayanlar arasında, beyin gücünü kullanarak daha iyi koşullarda yaşamak adına çalışan, kurduğu sistemlerle hayatını kolaylaştıran ve geliştirdiği yöntemlerle diğer canlılara hükmedebilen tek canlı insandır. Dünyanın yeni bir başlangıcı olduğu gibi insanlığın da bir başlangıcı vardır ve bu konuda çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. İlk insan nasıl oluştu sorusuna verilen cevaplar genel olarak iki farklı alanda: dini ve bilimsel anlamdadır. Hak dinler ilk insan hakkında birbirine paralel olan görüşler beyan ederken bilimsel anlamda ilk insanın ne zaman oluştuğu muallâktadır. Kimi bilim adamları evrenin oluşumuyla birlikte canlıların da oluştuğunu öne sürmekte, kimileri de canlıların ve buna paralel olarak insanların çok daha sonra oluştuğunu ortaya koymaktadır.

İlk insan hakkında kabul görmüş en meşhur görüş ünlü bilim adamı Charles Darwin’e aittir. Darwin’e göre ilk insanın atası maymun ya da maymuna benzer bir hayvandır. Bu bilgiyi bilimsel olarak da doğrulamak isteyen Darwin, kromozom sayılarını ve vücut yapılarını örnek göstererek insan atasının maymun olduğunu ortaya koymuş ve hala tartışılan evrim teorisini açıklamıştır.

İslam’a Göre İlk İnsan

İslam dinine göre ilk insan Hz Âdem’dir ve Hz Âdem’in yaratılmasıyla beraber dünya insanlar için bir yaşam alanı olmuştur. Hz Âdem’in cennetteki yasak meyveyi yemesi onun dünyaya gönderilmesine sebep olmuş ve dünyanın insanların yaşam alanı olmasını sağlamıştır. Hz Âdem’in eşi ise Hz Havva’dır ve yine İslam’a göre ilk dişi birey olarak kabul edilir. Hz Âdem’in hangi bölgede yaşadığı konusunda herhangi bir bilgi olmamasına rağmen Hindistan ve civarı bir bölgede yaşadığı varsayılır. Bunun nedeni Hz Âdem’in yaklaşık 100 bin sene önce yaşamış olma ihtimalidir.

100 bin sene önce Buzul Çağ’ı yaşayan dünyada insanların yaşamasına elverişli olan yerler Afrika ve Güney Asya’dır. Bu bölgeler günümüzde her ne kadar çöl olsa da geçmişte her canlının rahatça yaşayabildiği alanlardır. Çoğu bilim adamına göre bu toprakların fosil bakımından zengin olmasının ve enerji kaynaklarının fazlaca bulunmasının nedeni de budur. Hz Âdem’in ilk insan olduğunu varsayan diğer dinler ise Musevilik ve Hıristiyanlıktır. İslam inancına göre, Allah Hz Âdem’i ve onun eşi olan Havva’yı çamurdan yaratmıştır.

Museviliğe Göre İlk İnsan

Musevilik ilk hak dini olması nedeniyle geçmiş kaynaklara daha fazla hâkim olunan bir dindir. Musevilik inancına göre ilk insan olan Hz Âdem evrenin oluşturulmasının altıncı günü oluşturulmuştur. Hz Âdem’in eşi olan Hz Havva’nın ise onun kaburga kemiklerinden yaratıldığı varsayılır.

Hıristiyanlığa Göre İlk İnsan

Hıristiyan inançlarına göre de ilk insan Hz Âdem’dir fakat Hıristiyanlar bu anlamda farklı inanışlar içindelerdir. Hz adem yasaklanan meyveyi yediğinde günah tüm insanlığa geçmiştir. İnsanları bu günahtan kurtaracak olan ise ‘’Tanrı Kuzusu’’ olan Hz İsa’dır.

Bilime Göre İlk İnsan

Bilimsel anlamda yapılan çalışmalara bakıldığında her yönüyle insana benzeyen en eski fosil yaklaşık 96 bin seneliktir. Bundan daha yaşlı olan fosillerin insan olup olmadığı üzerinde ise çalışmalar yapılır. Çünkü bu bulgular Darwin’in insanların atası olduğunu iddia etti maymunlara ait fosillerdir. Dolayısıyla ispatı yapılamayan bir teoriye bağlanarak insanlığın milyonlarca yıl geçmişi olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Darwinist bilim adamları bazı iskeletler ile evrim teorisi ispatı yapmaya çalışsalar da bulunan iskeletler genel olarak hilelidir ya da farklı canlılara ait olan iskeletlerdir. Öyle ki Darwinist bilim adamları maymundan insana dönüşmekte olan ara geçiş canlısını bulan kişiye de 10 milyon dolar gibi büyük bir parayı vaat etmişlerdir.

2 YORUM

  1. Avatar

    yazılarınız çok güzel emeğinize sağlık