ilyas Aleyhisselam Hayatı ve Yaşamı

ilyas Aleyhisselam Hayatı ve Yaşamı

ilyas Aleyhisselam Hayatı ve Yaşamı

ilyas Aleyhisselam

ilyas Aleyhisselam İsrail’e gönderilen peygamberlerden, Musa Aleyhisselamın dinini insanlara bildirmek için Allahü teala tarafından vazifelendirildi.

Hazret-i Musa’dan sonra Beni İsrail kavmine gönderilen peygamberlerin hepsi Tevratın hükümlerini unutan, yerine getirmeyen insanlara bunları bildirmek için gönderildi. Beni İsrail, o zaman Şam ve civarında dağınık küçük devletler halinde yaşıyordu. Çünkü Yuşa bin Nun, Şam kıtasını fethedip, Beni İsrail’e taksim etmişti. Bir kabileye de Baalbek ve etrafını verdi. İlyas Aleyhisselam Baalbek’in kabilesinde bulunuyordu.

Beni İsrail zamanla yoldan çıkmış, aralarında fesat ve karışıklık başlamıştı. Tevrat’taki Allahü tealanın emirlerini unutmuşlar, putlara tapmaya başlamışlardı. ilyas Aleyhisselam peygamber olarak gönderildiği zaman, Ba’l adında 8-10 metre büyüklüğünde bir puta tapıyorlardı. Hazret-i İlyas; “Ba’l’den vazgeçiniz ve her şeyin yaratıcısı olan Allah’a ibadet ediniz.” diye nasihat etti. Fakat dinlemediler. Onları Allah’ın azabı ile korkuttu ise de, beldelerinden çıkarttılar. Allahü teala da onlardan feyz ve bereketi kaldırdı. Yağmurlar kesildi, kıtlık başladı. Hayvanlar susuzluktan öldü. Başlarına çeşitli belalar geldi.

ilyas Aleyhisselam

Bu kıtlık yıllarında imanı gizlice halka anlatıyordu. Bütün evlerde kıtlık varken, inananların evlerine, ilyas Aleyhisselamın bir mucizesi olarak, bolluk ve bereket gelmişti. Herkes kokmuş leş yerken, bunların evi yiyecek doluydu. Baalbek hükümdarının hazineleri doluydu. Fakat satın alacak yiyecek bulamıyorlardı. Nihayet hatalarını anladılar ve hazret-i İlyas’ı bularak af dileyip iman ettiler. İlyas Aleyhisselama, sen bize dua et, dediler. Her ne söylerse ona tabi olacaklarına söz verdiler. Hazret-i İlyas, Allahü tealaya dua etti. Bela ve musibetin kalkmasını diledi. Allahü teala hazret-i İlyas’ın duasını kabul etti. O belde yeniden feyz ve berekete kavuştu. Bol bol yağmur yağdı. Her taraf yeşerdi. Memlekette büyük bir ferahlık meydana geldi. İsrailoğulları sonra hazret-i İlyas’a: “Senin duan ile kurtulduk. Ancak ekebileceğimiz tohum yok. Dua et de tohum elde edelim.” dediler.

Hazret-i İlyas dua etti.

Allahü teala tuz ekmelerini bildirdi. Tarlalara tohum yerine tuz ektiler. Mucize olarak yerde nohut yetişti. İsrailoğulları bu hal üzere bir müddet hazret-i İlyas’a tabi oldular. Fakat hak yolda sebat etmeleri uzun sürmedi. Yine nankörlük edip, doğru yoldan ayrıldılar. Bu durum üzerine hazret-i İlyas, Allahü tealanın izni ile onların arasından ayrılınca, isyanları sebebiyle gitgide perişan oldular. Kur’an-ı kerimde Saffat suresinde bunların isyanları sebebiyle Cehennem’e gidecekleri bildirilmektedir.

Abdullah ibni Abbas’tan rivayet edildiğine göre;

hazret-i İlyas Baalbek’ten çıkınca, ilahi emirleri bildirmek üzere dolaşırken yolu bir köye düştü. Bu köydeki insanlara nasihat etti. Onları imana davet etti. Köylüler onu severek köylerinde bir müddet kalmasını istediler. O da kabul etti ve İsrailoğullarından ihtiyar bir kadının evinde misafir oldu. Bu kadının hasta bir oğlu vardı. Hastalığına bir türlü şifa bulunamamıştı. İhtiyar kadın oğlunun durumunu hazret-i İlyas’a anlatarak çocuğunun şifa bulup bu dertten kurtulması için Allahü tealaya dua etmesini istedi. Hazret-i İlyas, üzülme şifa Allahü tealadandır, dedi. Abdest alıp iki rekat namaz kıldı. Hasta çocuğa şifa vermesi için Allahü tealaya yalvardı. Allahü teala duasını kabul etti. Hasta çocuk iyileşti. Bu çocuğun adı Elyesa idi. Şifa bulduktan sonra hazret-i İlyas’a iman etti. Yanından ayrılmadı. Ondan Tevrat’ı öğrendi. Hazret-i ilyas’ın vefatından sonra da İsrailoğullarına peygamber olarak gönderildi.

Kur’an-ı kerimin Saffat ve En’am surelerinde İlyas Aleyhisselamla ilgili haberler vardır.