İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’nin Mal Sevgisiyle İmtihanı

İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’nin Mal Sevgisiyle İmtihanı

Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’nin ticaretle de meşgul zengin bir zat olduğu bilinmektedir. Bu büyük zat, gündüz öğleye kadar mescitte talebelerine ders verir, öğleden sonra da ticari işleri ile uğraşırdı. Bir gün ders verdiği esnada bir adam mescidin kapısından kendisine doğru seslendi:
– “Ya imam, gemin battı!”
İmam-ı Azam bir an tereddüt ettikten sonra;
– “Elhamdülillah” dedi.
Aynı adam kısa bir süre sonra tekrar geldi ve tekrar kendisine seslendi;
– “Ya imam, bir hata oldu batan gemi seninkisi değilmiş.” Dedi.
İmam bu yeni habere de:
– “Elhamdülillah”, diyerek yanıtladı.
Haber getiren kişi şaşırarak;
– “Ya imam, hem gemin battı dediğimde hem de batan geminin seninkisi olmadığını söylediğimde “Elhamdülillah” dedin. Bu nasıl hamd etmek böyle?” deyince;
– Sen gemin battı diye haber verdiğinde iç âlemimi şöyle bir yokladım. İçimde dünya malının yok olmasından, elden çıkmasından ve kaybolmasından dolayı en küçük bir üzüntü yoktu. Bu nedenle Allah’a hamd ettim. Batan geminin benim gemim olmadığı haberini getirdiğinde de yine kalbimi yokladım. Dünya malına kavuşmaktan dolayı kalbimde bir sevinç de yoktu. Dünya malına karşı bu ilgisizliği bağışladığı için de Allah’a tekrar şükrettim.