İnanmayanlara Allah’ın Varlığını Nasıl Anlatabiliriz?

İnanmayanlara Allah’ın Varlığını Nasıl Anlatabiliriz?

İnanmayanlara Allah’ın varlığını anlatmak hem bir Müslüman olarak görev olarak kabul edilmekte hem de farklı dinlere mensup insanların kafalarında oluşan yanlış düşünceleri engellemek adına önemlidir. Allah’ın varlığına inanmayanlar için Kur’an-ı Kerim’de yer alan ve derin anlamıyla Allah’ın özelliklerini anlatan İhlas Suresi bir cevap niteliğindedir. Yüce Allah inanmayanlara O’nu nasıl anlatabileceğimize dair cevabı İhlas Suresiyle vermiştir;

İnanmayanlara Allah’ın Varlığını Nasıl Anlatabiliriz? Allahın varlığı.
  • “De ki, Allah birdir. O Samed’dir. Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” – İhlas Suresi, 112/1-4

Allah’a inanmayanlar nasıl inandırılır diye sorulduğunda en güzel cevap İhlas Suresi ile verilecektir. İhlas Suresinde yer alan ilk ayet Allah’ın tek olduğunu ifade etmektedir. İkinci ayet ise Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, ancak her şeyin O’na ihtiyacı olduğunu ifade etmektedir. Üçüncü ayette belirtilen ise, doğan ya da doğuran bir yaratığın ilah olamayacağı ve Allah’ın tek ilah olduğudur. Dördüncü ayet, Allah’ın yaratıcı olarak bütün varlıkları farklı olarak yarattığı ve O’nun hiçbir şeye benzetilemeyeceği ifade edilmektedir.

Allah’ın varlığına inanmayanlara ne denir?Allah’ın varlığına inanmayanlara ne denir?

Allah’ın varlığına inanmayanlara ne denir? Ateist bir diğer ismiyle tanrıtanımaz denilmektedir. Ateistler Allah ya da Allah’ın varlığını kabul etmez ve inanmazlar. Ateizm bilinenin aksine bir inanç değil, inançsızlıktır. Bir insan, ilahi kelam olan Kur’an-ı Kerim’i okuyarak Allah’ı tanıyabilir. Tüm insanlığa gönderilen ilk emrin ‘Oku’ olması da bu sebepledir.

Allah’ın Varlığını Bildiren Deliller Nelerdir?

Allah’ın varlığına inanmayanlara ne denir?Allah’ın varlığına inanmayanlara ne denir?

Bir ateiste Allah’ın varlığı nasıl kanıtlanır? inançlı kişiler tarafından merak edilen bir sorudur. Allah kâinatı neden yarattı sorusuna bir cevap olarak, Hadis-i Kudsi ’de Allah şöyle buyurmuştur;

  • “Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek, tanınmak istedim; bundan dolayı da beni tanımları, gizli güzellik ve mükemmelliğimi bilmeleri için varlıkları yarattım”

Yüce Allah kendini bize tanıtmak ve tanıttırmak için, bizi ve kâinatı yaratmıştır. Kur’an-ı Kerim’de yer alan ve kâinatın yaradılışı ile ilgili ayetlerden bazıları şu şekildedir;

  • Yunus Suresi’nin 5. Ayeti:Güneş’i bir aydınlık, Ay’ı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit eden O’dur. Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır.
  • Araf Suresi’nin 54. Ayeti:Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, Güneş’e, Ay’a ve yıldızlara Kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir.
  • Talak Suresi’nin 12. Ayeti:Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.
Bir ateiste sorulacak sorular. Allah’ın Varlığını Bildiren Deliller Nelerdir

Allah’a İnanmayan Bir Kişi Nasıl Yönlendirilmelidir?

Bir ateiste sorulacak sorular nelerdir merak edilir. Önemli olan sorulan sorular değil, kişinin kendi yoluyla Allah inancını bulmasıdır. Soracağınız sorular bir şekilde çürütülebilir ya da verilen cevaplar tatmin edici olmayabilir. Her şeyin Allah’ı gösterdiğini görebilmek için, bilimin inandırdığı tesadüf kavramının unutulması gerekmektedir. Allah’a inanmayan kişilerin gerçek bir öğretici olan Kur’an-ı Kerim’i okuması ve anlaması gerekmektedir. Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti bizi gökyüzüne bakmaya davet etmektedir. Ve gökyüzüne bakarak nasıl yaratıldığını düşünmemize teşvik eder. Bunun ile ilgili ayet şu şekildedir;

  • “Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da yine O’nun ayetlerindendir. İlim sahipleri için elbette bunda deliller vardır.” – Rum Suresi, 30/22