İslam Dinine Göre Müzik Dinlemek Haram Mıdır ?

İslam Dinine Göre Müzik Dinlemek Haram Mıdır ?

İslam Dinine Göre Müzik Dinlemek Haram Mıdır ?

Yüce din İslamiyet’te müzik dinlemek ya da müzik yapmak ile ilgili her hangi bir ayet bulunmamaktadır. Yalnızca hadisler içerisinde yasaklayıcı gibi görünüm kazandıra durumlar bulunmaktadır. Haramın çok fazla olarak işlendiği eğlenceler hadislerin ana konusu şeklindedir. Burada önemli olan dinlenen şeyin içeriğinde neler olduğu ile ilgilidir.

Müzik dinlerken sözlerinin dinleyen kişiye zarar verip vermediği, yanlış yollara ve duygulara sevk edip etmediği çok önemlidir. Zina, şirk, isyan, batıla doğru kayma, Allah’ın emirlerinden uzaklaşma, şehveti arttırma ve faziletli bir işle uğraşmaktan alıkoyma durumları söz konusu ise müzik dinlemek caiz değildir. Dini olan ya da dini olmayan müzik şeklinde iki gruba ayırmak doğru değildir. Müziğin sözlerinin ve içeriğinin dinleyeni olumsuz etkileyip etkilemediği çok önemli olmaktadır.

Şirk günahına özendiren şarkılar ya da ilahiler Allah’ın kesin olarak yasakladığı konular içerisinde yer almaktadır. Peygamberimizin de bir insan olduğu unutularak ona yazılan bazı ilahiler şirke sebebiyet vermektedir. Bu tür şirke sevk eden ilahileri yazmak, söylemek ve dinlemek uygun değildir. Allah’ a olan kulluk bilincini ortadan kaldıran her türlü eylem ve aktivite caiz değildir.

Müzik ya da herhangi bir şey de olabilir. Bazı alimlerin düşüncelerine göre müzik caiz olarak görülmektedir. Ne dinlediğinizi ve nereden, nasıl dinlediğinizi kendi kalbi ve akli duygularınız ile tartabilirsiniz. Bu nedenle ne dinlerseniz dinleyin sizi İslam dininden soğutuyor mu kalbinize kötü ve yanlış duygular işliyor mu diye dikkatli olmalısınız.