İslam’da Tevekkül Nedir, Sınırları Neler Olmalıdır?

İslam’da Tevekkül Nedir, Sınırları Neler Olmalıdır?

Tevekkül etmek hakkında herşey.

Tevekkül etmek ne demek, İslam’da tevekkülün sınırları nelerdir? Tevekkül kavramını doğru anlayabilmek ve tevekkülün ne olduğunu yorumlayabilmek için öncelikle bu sorulara yanıt vermemiz gerekmektedir. Birçok kavram farklı öğretilerde çeşitli anlamlara gelebilir. Sözlük ve terim anlamları arasında oluşan bu farklılıklar çeşitli İslam alimleri ve düşünürleri vasıtasıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Tevekkülün ne olduğunu kavrayabilmek için tevekkülün sözlük ve terim anlamlarını ayrı ayrı incelememiz gerekmektedir. Tevekkülün anlamı sözlük ve terim olarak şunlardır;

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı t1-min.jpg
Tevekkül etmek nedir. nasıl tevekkül edilir. Kuran-ı kerimde tevekkül

Tevekkül Sözlük Anlamı: Tevekkül kelime itibariyle, direnmek, güvenmek, dayandırmak, vekil tayin etmek gibi anlamlara gelmektedir.

  • Tevekkül Terim Anlamı: Tevekkülün İslami olarak terim anlamı kısaca şu şekilde özetlenmektedir; herhangi bir işin gereklerini yapıp gerisini (sonuçlarını) Allah’a havale etmek ya da her şeyi Allahtan istemek, Allaha bırakmak, kişinin kaderine razı olması.

Her iki anlamından ve yorumundan hareketle tevekkül, bir işi gerekleriyle yapmak ve müdahale edemediğimiz kısımlarının hayırlı olması için Allah’a bırakmak şeklinde yorumlanabilir.

Allah bize yeter. Tevekkül etmek. Tevekkül nedir. İslamda tevekkül

Nasıl Tevekkül Edilmelidir?

Tevekkül çoğu zaman yanlış yorumlara sebebiyet veren bir kelimedir. Yukarıda bahsettiğimiz anlamlara binaen yanlış yorumlardan bazıları genel olarak şöyledir. Çalışmadan, Allah’ın kişiye rızkını vermesi ya da bir iş hakkında herhangi bir adım atmadan işi Allah’a havale etmek; yapılan yanlış yorumların en başında gelmektedir. Hâlbuki bu terimin doğru yorumu şu şekildedir; kişi bir iş için gerekli çabayı ve dikkati gösterir ardından elinde olmayan kısım için Allah’a niyaz eder. Allah kullarına çalışmayı vacip kılmıştır. Bu yüzden bir iş için çabalamak elzemdir. Doğru tevekkül için verilen örneklerin başında şu gelmektedir; bir sınava girmeden önce sınava yeteri kadar ve düzenli bir şekilde çalıştıktan sonra sınava girilir ardından sınavın iyi geçmesi için ya da sınavın iyi sonuçlanması için Allah’a tevekkül edilir. Burada dikkat edilmesi gereken kısım sınava yeteri kadar layıkıyla çalışılmış olunması ve ardından sonucunun Allah’a havale edilmesidir.

Tevekkül hakkında bir çok nasihat vardır. Allah bize yeter.

Kuran – ı Kerim’de Tevekkül:

Tevekkül hakkında Allah (C.C) bizlere birçok nasihat vermektedir. Elbette bu nasihatler Allah’ın kelamı olan Kura – ı Kerim’de bizlere ayetler vasıtasıyla aktarılmaktadır. Kuran – ı Kerim’de tevekkül hakkında bazı ayetler şu şekildedir;

Allah. Tevekkül etmek
  • ‘’Onlara, Allah’ın rahmeti sayesinde yumuşak huylu davrandın. Şayet kaba ya da katı yürekli davransaydın, o kişiler senin çevrenden uzaklaşır ve dağılırlardı. Şimdi sen onları affet, onlar adına Allah’tan bağışlanma dile. Yapacağın işlerde istişare et, bir kere azmettikten sonra Allah’a dayan. Muhakkak, Allah kendine güvenenleri sever.’’ (Ali İmran – 159/3)
Allah bize yeter
  • ‘’Gökte ve yerde var olan her şey şüphesiz ki Allah’ındır. Vekil olarak Allah sana yeter.’’ (Nisa – 132/4)
  • ‘’Ey iman edenler, Allah’ın sizler için yarattığı ve verdiği nimetleri hatırlayın. Bir topluluk sizlere zarar vermeye çalışmıştı ve Allah o topluluğun ellerini sizin üzerinizden çekmişti. Sizde Allah’tan korkun ve sadece Allah’a dayanın’’ (Maide – 11/5)

Kuran – ı Kerimde tevekkül hakkında daha birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerden açıkça anlaşıldığı üzere; Herhangi bir işin başında gayret sarf edip sonrasında Allah’a güvenmektir.