İslami Sorular – Kalbin Mühürlenmesi Nasıl Olur?

İslami Sorular – Kalbin Mühürlenmesi Nasıl Olur?

KALBİN MÜHÜRLENMESİ

Bakara Sûresinin 7. Ayet-i kerîmesinde -meâlen- “Allah kalblerini ve kulaklarını mühürlemiş…” buyurulmuştur. Kalb nasıl mühürlenir? Üzeri mühürlenmek, zarf, kap, örtü ve kapı gibi şeylerde olur. İnsanların kalbleri de ilim ve marifetin zarfı ve kabı gibidir. Ne kadar idrâklerimiz varsa orada saklıdır. Kulak da bir kapı gibidir, işitilenler oradan girer. Bilhâssa mazide, gelecekte ve hâldeki gaybe dair haberler, işitmekle bilinir. Binâenaleyh kalbin mühürlenmesi zarfın mühürlenmesine, kulağın mühürlenmesi, kapının mühürlenmesine benzer.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki:

“Bir kul ilk günah işlediği zaman kalbde kara bir leke olur. Eğer sâhibi pişman olur, tevbe ve istiğfâr ederse kalb yine parlar. Etmez de tekrar günah işlerse o leke de artar. Nihâyet arta arta bir dereceye gelir ki leke bir kılıf gibi bütün kalbi kaplar.”

Bu hadîs-i şerîf gösteriyor ki günahlar ard arda devam ettikçe kalbleri bir kılıf gibi kaplar. Ve işte o zaman “Allâhü Teâlâ onların kalplerini mühürlemiştir.” Bakara sûresi 7. Ayet-i kerîmesinde buyrulduğu gibi Allah tarafından mühürlenir.

O siyah leke o kalbe basılıp mühürlenir. Üzerine silinmesi mümkün bir mürekkeb dökülmüş cilalı kâğıt gibi iken, bundan sonra silinmez bir hale gelir, insanın ikinci bir tabiatı olur. Ne silinir, ne çıkar ve o zaman ne îmân yolu kalır, ne de küfürden kurtulmaya çare. Lakin böyle olmasında cebir yoktur. Kulun kendi yaptığı amelin neticesidir. Bu hadîs ve âyet ahlâkta itiyâd (alışkanlık) meselesini ne güzel îzâh eder. Ahlâkın ve dînin kıymetinin itiyâd (alışkanlık) kazanmaya devam etmekle olduğunu ne güzel anlatır. Bu nokta terbiye meselesinin sırrıdır. Bir günahta ısrar etmekle ısrâr etmemenin farkı da bundandır. Harâmı helâl saymanın küfür olması da bununla alakalıdır.