İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı (2020 yılı güncel anlatım)

İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı (2020 yılı güncel anlatım)

İSLAMİYET’İN DOĞUŞU VE YAYILIŞI

İSLAM DİNİNDEN ÖNCE ARAP YARIMADASI (Cahiliye Dönemi)

Bu döneme Cahiliye dönemi de denir. İslam’a göre Cahiliye dönemi, Hz. İsa (r.a) gelen İncil’in tahrip edildikten sonra Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizin peygamberliğine kadarki zamana denir. Burada cahiliyetin geniş ve genel anlamı; hakikatin bilgisinden uzak olma manasını taşır.
Bu dönemde en yaygın inanış putperestlikti. En çok inanılan putlar; Lat, menat, Hubel ve Uzza, Kabe’de bulunuyordu.

Bunların dışında Hanif (Hz. İbrahim(r.a)’a İnananlar) , Hristiyanlık ve Musevilik dinlerine İnananlarda vardı.
Arabistan’ın en önemli bölgesi, Mekke ve Medine’nin de bulunduğu Hicaz’da şehir devletleri bulunurdu.. Bu devletler kabileler tarafından yönetilirdi. Mekke’yi Kureyş kabilesi yönetiyordu Kabileler arası kan davaları yaşanırdı.. Erkekler birden fazla kadınla evlenebilirdi. Kız çocukları hor görülür hatta öldürülürdü. Mirasta söz hakkı olmazdı. Kölelerinde hiçbir hakkı yoktu. Sosyal yaşam iki farklı şekilde görünürdü. Çadır kurarak göçebe yaşayan halka bedevi, şehirlerde yaşayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan halka medeni denir.

Farz, Vacip, Sünnet Hakkında Bilinmesi Gerekenler (2020 yılı)
Farz, Vacip, Sünnet Hakkında Bilinmesi Gerekenler (2020 yılı)
 • İSLAMİYET’İN DOĞUŞU

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 571 Mekke’de doğdu. Hz. Peygamber’in annesi, Âmine babası ise Abdullah’tır. Babası, Hz. Peygamber henüz dünyaya gel¬meden ticaret maksadıyla çıktığı bir yolculuk sırasında Medine’de hastalanıp vefat etmiştir. 6 Yaşına Geldiğinde de Annesini Kaybeden Hz. Muhammed (s.a.v) 9 yaşına kadar dedesi, Abdulmuttalip’in Yanında kalmıştır. Dedesinin de Vefat Etmesi Üzerine Velayetini Amcası Ebu Talip Almıştır. Amcasına İşlerinde Yardım Eden Hz.Muhammed (s.a.v) Onun Sürülerini Otlatarak Çobanlıkta Yapmıştır. Hz. Muhammed (s.a.v), 12 yaşından itibaren amcasıyla birlikte kervanlar aracılığıyla ticari sefer¬lere katılmaya başlamıştır. İlk yolculuğunu Busra’ya yapmıştır.
Gençlik döneminde doğruluğu, dürüstlüğü, akıllı ve olgun davranışları ile Mekke’de birçok kişinin takdirini toplamış ve insanlar arasında çok sevilen biri olmuştur. Mekke’de ona, dürüst Muhammed anlamına gelen‘’Muhammed-ül emin’’ derlerdi..25 Yaşına Geldiğinde, Mekke’de ticaret ile uğraşan ve Kureyş’in zengin ailelerinden biri olan Hz Hatice ile evlenmiş ve bir süre ticaret ile uğraşmaya devam etmişler.
Hz Muhammed (s.a.v), Mekkelilerin yaşam biçimlerini beğenmiyor, yapılan haksızlıklara, içki içmeye, putlara tapmaya karşı çıkıyordu. Bu Nedenle Sık Sık Hira mağarasına giderek burada düşüncelere dalardı. 610 yılının Ramazan ayının 27. Gecesinde Cebrail ilk vahiyi indirmiştir. 40 yaşında olan Hz. Muhammed (s.a.v)’in peygamberliği ilan edilmiştir .Kendisine İnanan İlk Müslümanlar Sırasıyla; Eşi Hz. Hatice, Amcasının oğlu Hz. Ali (r.a) , Daha Sonra Peygamber Efendimizin Azad Ettiği Kölesi Zeyd bin Harise ve Yakın Arkadaşı Hz. Ebu Bekir (r.a)’dir. Müslümanlık Dininin Hızla Yayılmasından Rahatsızlık Duyan Mekke’nin İleri Gelenleri Müslüman olanlara İşkence etmeye ve şiddet uygulamaya başlamışlardı. Bundan korunmak için bir kısım Müslüman Habeşistan’a hicret etti. Sonunda Hz. Muhammed (s.a.v)’in emriyle bütün Müslümanlar 622 yılında Medine’ye Hicret etti.
Hicret Olayı İle;
İslam Devleti’nin Temelleri Atıldı,
Müslümanlar Dinleri istedikleri gibi yaşayabilecekleri huzurlu bir ortama kavuştular,
Hicri Takvimin başlangıç tarihi kabul edildi ve
İslamiyet’in Yayılması Hızlandı.
Medine yerlileri Müslümanları çok iyi karşıladılar. Mekke’den Hicret Eden Müslümanlar (Muhacir) ile Medine Yerlileri (Ensar) kardeş ilan edildi.

Hicret Olayından Sonra İslam Devleti’nin Kurulmasıyla Mekke’li Müşrikler ile Müslümanlar Arasında Çeşitli Savaşlar Olmuştur. Bunlar;

 • Bedir Savaşı
 • Uhud Savaşı
 • Hendek Savaşı
 • Hudeybiye Barış Anlaşması
 • Hayber’in Fethi
 • Mu’te Seferi
 • Mekke’nin Fethi
 • Huneyn Savaşı
 • Taif Seferi
 • Tebük Seferi

Hz. Muhammed (s.a.v) 632 yılında hac görevini yerine getirmek için 125 bin kişilik bir toplulukla Mekke’ye geldi.
Hz. Peygamber (s.a.v) Müslümanlara Kur’an-ı Kerim’in tamamlandığını bildirdi.
Hz. Muhammed’in bu haccına “Veda Haccı”, okuduğu hutbeye de “Veda Hutbesi” denir. Hutbede, Peygamber insanlara Allah’tan başka ilah olmadığını, kadınlara ve kölelere iyi muamele edilmesini, Cahiliye Devri’nden kalma kan davalarından vazgeçilmesini söyledi.
Hz Muhammed (s.a.v) Medine’ye döndükten sonra hastalanarak 8 Haziran 632’de 63 yaşında vefat etti.
Arap Yarımadası’nda putperestlik sona ermiş İslamiyet yayılmış, siyasal birlik sağlanmış, İslam Devleti’nin temelleri de atılmıştı.

2 YORUM

 1. Avatar

  Emeğinize sağlık çok işime yaradı çok teşekkürler .

 2. Avatar

  Çok iyi Olmuş . Allah Razı Olsunn ….