İslamiyetin Yayılışı 4 Halife Dönemi hakkında

İslamiyetin Yayılışı 4 Halife Dönemi hakkında

İSLAMİYET’İN YAYILIŞI

DÖRT HALİFE DÖNEMİ (632- 661)

Halife: Hz. Muhammed (s.a.v)’in vekili, Müslümanların din ve devlet başkanıdır. Halifeler bu dönemde seçimle belirlendiği için dört halife dönemine İslam’da ”Cumhuriyet” dönemi denir. “Hulefa-i Raşidin = Büyük Halifeler” de denir.

Hz. Muhammed (s.a.v)’in vefatından sonra İslam Devleti’nin başına geçen 4  Halife’nin İsimleri  sırasıyla;

İSLÂMİYET'İN DOĞUŞU ve YAYILMASI
İSLÂMİYET’İN DOĞUŞU ve YAYILMASI
  • Hz. Ebu Bekir (r.a), (632-634)
  • Hz. Ömer (r.a), (634-644)
  • Hz. Osman (r.a), (644- 656)
  • Hz. Ali (r.a)  (656-661)

geçmiştir.

Dört Halifeden sonra, Emeviler ile birlikte halifeler seçilmemiş, yönetim saltanata dönüşmüştür.

Dört Halife Döneminin Genel Özellikleri

  •  Halifeler seçimle iş başına gelmişlerdir.
  • Türklerle ilk siyasi ilişkiler bu dönemde başlamıştır.
  • İslam Devleti, bölgenin en önemli siyasi gücü haline gelmiştir.
  • Sistemli bir devlet teşkilatı oluşturulmuştur.

Hicret ve Hz. Muhammed’in Seferleri: Hz. Muhammet İslam dinini önce gizlice yakınlarına anlattı. Daha sonra açıktan yaydı. Bu durum çıkarlarının elden gitmesinden korkan Mekke ileri gelenlerinin tepkisine yol açtı. Mekkeliler Müslümanlara baskı yapmaya başladılar.

Bunun üzerine Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hicret (göç) ettiler (622). Böylece İslam Devleti’nin temelleri atıldı. Hz. Muhammed din ve devlet başkanı oldu.

Mekkeliler Müslümanların peşini bırakmadılar. Müslümanların Mekke’de kalan mallarını yağmaladılar. Bu durum Bedir Savaşı’na yol açtı. 624’te yapılan Bedir Savaşı’nı Müslümanlar kazandı. Bu durum Müslümanların kendilerine güvenini artırırken İslamın yayılışını da hızlandırdı.

625’te Mekkeliler Bedir’in intikamını almak istediler. Yapılan Uhud Savaşı’nda Müslümanlar yenildi. İki yıl sonra Mekkeliler Müslümanları kesin olarak yok etmek için Medine’yi kuşattılar. Ancak kazılan hendekleri geçemediler. Mekkelilerin başarısızlığı Arapların Müslümanlara olan ilgisini artırdı.

628’de yapılan Hudeybiye Antlaşması ile Mekkeliler Müslümanların varlığını tanımış oldu. 630’da Hz. Muhammed Mekke’yi ele geçirdi. Mekkelilerin tamamına yakını Müslüman oldu. İslamiyet Arabistan’daki en büyük güç oldu. 632’de Veda Haccı’nı yapan Hz. Muhammed aynı yıl vefat etti.