işmoil Aleyhisselam Hayatı ve Yaşamı

işmoil Aleyhisselam Hayatı ve Yaşamı

işmoil Aleyhisselam Hayatı ve Yaşamı

işmoil Aleyhisselam

işmoil Aleyhisselam İsrailoğullarına on bir sene peygamberlik yaptı. Peygamberliğinin 11. senesinden sonra Talut’u İsrailoğullarına hükümdar tayin edip elli iki yaşında vefat etti.

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Harun Aleyhisselamın neslinden olup, Musa Aleyhisselamın dinini tebliğ etmiştir. işmoil Aleyhisselam peygamber olarak gönderilmeden önce, Mısır ve Kudüs arasındaki Bahr-i Rum (Rum denizi) sahillerinde yaşayan Amalikalılar, İsrailoğullarına musallat olmuşlardı. Amalikalılar, İsrailoğullarına saldırıp pekçok kimseyi öldürdüler, on binlercesini de esir ettiler. Musa Aleyhisselamdan beri içerisinde Tevratın bulunduğu ve İsrailoğulları için birlik ve beraberliğin sembolü olan Tabut’u da aldılar. Bilhassa Tabut’un gitmesine çok üzülen İsrailoğulları dağılıp, perişan bir hale düştüler. Kendilerini bu durumdan kurtaracak bir peygamber göndermesi için dua ettiler. Allahü teala İşmoil Aleyhisselamı peygamber gönderdi. İsrailoğullarına Tevratın emir ve yasaklarını tebliğ etti. İsrailoğulları önce İşmoil Aleyhisselamı yalanladılar, sonra itaat ettiler.

ismoil Aleyhisselam ,

İsrailoğullarına Allahü teala tarafından Talut’un hükümdar tayin edildiğini bildirdi. İsrailoğulları Talut’un hükümdarlığını kabul etmedi. Nihayet çeşitli itirazlardan sonra Talut’un hükümdarlığını kabul ettiler. İçerisinde Tevratın bulunduğu Tabut’u Amalikalılardan alıp, İsrailoğullarına getiren Talut, İsrailoğullarından büyük bir ordu kurdu. Amalikalılara karşı harbe hazırladı. İşmoil Aleyhisselam Amalikalılara karşı harbe giderken bir nehirden su içip içmemekle imtihan edileceklerini bildirdi. Bahsedilen nehre gelince, Talut’un emrini dinlemeyip nehirden su içen İsrailoğullarından bazıları imtihanı kaybedip perişan ve sefil halde geri döndü. Aralarında Davud adlı bir gencin de bulunduğu Talut’a itaat eden az sayıda kimse nehri geçip Amalika kavmine galip geldi. Amalika kavmi hükümdarı Calut’u, Davud adlı genç öldürdü. Nihayet İsrailoğulları düşmanlarına galip gelip kuvvetlendiler.