İsraf Ne Demektir, İlgili Ayet Ve Hadisler Nelerdir?

İsraf Ne Demektir, İlgili Ayet Ve Hadisler Nelerdir?

Dinimizce uygun görülmeyen israf problemi ne yazık ki gelişen teknoloji ile birlikte islam toplumlarında dahi gitgide artmıştır. Sözlük anlamı olarak, aşırıya kaçmak, haddi aşmak, mal ve mülkü gereğinden fazlaca saçıp savurmak anlamına gelen israf, Yüce Rabbimizin uygun görmediği bir şekilde biryerlere gereksiz harcamaların söz konusu olması anlamına gelmektedir.

İsraf İle İlgili Ayet Ve Hadisler İse Şunlardır;

  • ”Yiyiniz, içiniz; Fakat israf etmeyiniz, çünkü Allah israf edenleri sevmez” ( A’raf suresi 7/31 ayet)
  • ”Ey iman edenler! size verdiğimiz rızıktan temiz olanları yiyin, eğer sadece Allah’a kulluk ediyorsanız, O’na şükür edin” (Bakara 2/172)

İsraf İle İlgili Hadisler İse;

  • Canının çektiği ve nefsinin arzu ettiği herşeyi tüketmen, şüphesiz ki israftan başka birşey değildir.
  • Yüce Allah, kafirlerin yemeleri tavrı hakkında şöyle buyurmuştur; İnkar edenler, dünyada sadece zevk-u sefa ederler ve hayvanların yediği gibi yerler! Onların varacağı yer ise şüphesiz ki yakıtı insan olan cehennemdir’2 (Muhammed 47/12)
  • Çok yemek yiyeyn bir adam, geğirmeye başlayınca, peygamber efendimizin dikkatin çekmiş ve bunun üzerine efendimiz, adama hitaben şöyle buyurmuştur, ”Geğirmeyi bırak, çünkü dünyada çok doyanlar, dehşetli kıyamet gününden uzun müddet boyunca aç kalacaktır” ( Tirmizi, Kıyamet 37)
  • Bir başka hadis-i şerifte ve ayette ise israf hakkında şöyle buyrulmuştur; ” Akrabaya, yolcuya ve yoksula hakkını ver, bununla birlikte malını saçıp savurma” (İsra suresi 26.ayet)

İsraf Etmenin Maddi Ve Manevi Yönden Yol Açtığı Zararlar İse Şunlardır;

Yüce Allah’ın Hoşnutsuz Olmasına Neden Olur;

Dünyada iken israf edilmesi, beraberinde Yüce Rabbimizin de israf edenlerden hoşnutsuz kalmasına neden olmaktadır. Çünkü, birçok hadis ve surelere bakıldığında israf edenlerin Rabbimiz tarafından sevilmediği ve bu sebeple de rahmet nazarı ile bakılmadığı açıkça anlaşılmaktadır.

Fakirleşmeye Yol Açar;

İsraf etmenin beraberinde fakirliğe de neden olduğu islam ulemaları tarafından belirtilmektedir. Yüce Rabbimiz tarafından rızıklandırılan insanların gereğinden fazlaca harcama yapması ve sevap getirmeyecek yerlerde harcamalar yapması, kişilerin zaman içerisinde yoksullaşmasına zemin hazırlayarak, hiç beklemediği bir dönemde diğer insanlara muhtaç olmasına neden olmaktadır.

Rızkın Bereketsizleşmesine Yol Açar;

İsraf etmek beraberinde Yüce Rabbimiz tarafından lütfedilen rızkın da azalmasına ve bereketinin kaybolmasına neden olmaktadır. Çünkü, israf edilen bir haneden meleklerin hızla kaçtığı da islam alimleri tarafından dile getirilmektedir.

Sorumsuzluk Ve Tutumsuzluğu Alışkanlık Haline Dönüştürüyor;

İsraf etmek beraberinde bireylerde karakter bozukluğuna da zemin hazırlayarak, sorumsuzluk ve tutumsuzluk gibi durumların bir alışkanlık haline dönüşmesine neden olmaktadır. Nitekim, islam alimleri tarafından da belirtildiği üzere, israf edenlerin gerçek anlamda ileriyi düşünmeyen, sorumsuz ve tutumsuz insanlar olduğu belirtilmiştir.

Toplumların Çöküşüne Zemin Hazırlıyor;

İsraf etmek yalnızca bireysel anlamda değil, toplumsal anlamda da ciddi olumsuz sonuçlara neden olarak, toplumların gerek maddi ve gerekse de manevi yönden çökmesine zemin hazırlamaktadır. Çünkü, israf edilen bir toplumda sosyal adaletsizlik, yoksulluğun artması, rızkın azalması ve bereketsizleşmesi, hane içerisinde huzursuzlukların meydana gelmesi ve gelen rızkın beğenilmemesi gibi birçok olumsuz durumlara da neden olmaktadır.

Yüce Rabbimizin af ve rızasına nail olmak için israf alışkanlığından kaçınmalı ve israf edenleri de uyarmalıyız.

 

Etiketler