istihare Namazı ve Duası Nasıl Yapılır

istihare Namazı ve Duası Nasıl Yapılır

istihare Namazı ve Duası Nasıl Yapılır,istihare namazı nasıl kılınır,istihare duası,istihare namazı,istihare nasıl yapılır,istihare nedir, istihare uykusuna yatmak,istihare rüyası ve bilmek istediğiniz herşey yazımızda.

istihare Namazı ve Duası Nasıl Yapılır

iSTİHARE NAMAZI

Hakkında her hangi bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair mânevi bir işarete nail olmak isteyen kişi geceleyin yatmadan önce iki rekât namaz kılar. İlk rekâtında Kâfirun, ikinci rekâtında da ihlâs sûresini okur. Namaz bittikten sonra istihare duasını okuyup abdestli olarak kıbleye dönmek suretiyle yatağına yatar.

Rüyada beyaz ve yeşil görülmesi hayra, siyah kırmızı görülmesi de şerre delâlet eder.

Bu şekilde üç veya yedi gece tekrar edilerek netice elde edilmiş olunur.

iSTİHARE DUASI

Câbir İbni Abdullah (R.A)’dan şöyle rivayet edilmiştir.

Resûl-ü Ekrem (S.a.v) Kur’andan bir sûre öğretir gibi istihare duasını büyük küçük işlerimizin hepsinde bizlere talim ettirerek buyurdu ki : Sizlerden birini bir işe kalpden azmederse o kimse, farz değil, istihare niyet ile iki rekât nafile namazı kılsın ve namazdan sonra şöyle dua etsin :

” Allâhümme inni estahirüke bi ilmike ve estakdirüke bi kudretike ve es’elüke min fadlıkel azim. Feinneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmul’guyûb. Allâhümme in künte ta’lemu enhe hâzel emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkibeti emri ve kâle âcili emri ve âcilihi fak’durhu li ve yessirhu li sümme barik li fihi. Ve in künte ta’lemu enne hazel emre şerrün li fi dini ve meaşi ve âkıbeti emri ev kâle âcili emri ve âcilihi fas’rif’hu anni vas’fırni an’hu vak’dur’lil hayre haysu kâne summe ardınî bihi ”.