Kabir Duası – 52’nci Gece Duası

Sponsorlu Bağlantı

Kabir Duası, Kabirde okunan dua, 52. gece duası, elli ikinci gece duası, kabir 52. gece, kabir ziyareti, Bu dua ile mevtanın mağfiret olunması umulur.

Bu duanın ölen kimsenin 52. gecesinde okunması adet olmuştur.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allâhümme innî es’elüke bihaggi haggike ve bihakkı kibriyâike ve bi hakkı cemâlike ve celâlike ve bihakkı vücûdike ve fadlüke ve keremike yâ kadîmel-ihsâni yâ sâdıkel vağdil emîn. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn. Allâhümme ecib dağveti bihürmeti’smikel azîm ve bi hürmeti Muhamemdin sallallâhu Teâlâ aleyhi ve selleme ve alâ âlihî ve sahbihî ecmâîn. Velhamdü lillâhi Rabbil âlemin. Velâ havle velâ guvvete lillâ billâhil aliyyil azîm.

Sponsorlu Bağlantı

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir cevap yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.