Kabir Duası – 52’nci Gece Duası

Kabir Duası – 52’nci Gece Duası

Kabir Duası, Kabirde okunan dua, 52. gece duası, elli ikinci gece duası, kabir 52. gece, kabir ziyareti, Bu dua ile mevtanın mağfiret olunması umulur.

Bu duanın ölen kimsenin 52. gecesinde okunması adet olmuştur.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allâhümme innî es’elüke bihaggi haggike ve bihakkı kibriyâike ve bi hakkı cemâlike ve celâlike ve bihakkı vücûdike ve fadlüke ve keremike yâ kadîmel-ihsâni yâ sâdıkel vağdil emîn. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn. Allâhümme ecib dağveti bihürmeti’smikel azîm ve bi hürmeti Muhamemdin sallallâhu Teâlâ aleyhi ve selleme ve alâ âlihî ve sahbihî ecmâîn. Velhamdü lillâhi Rabbil âlemin. Velâ havle velâ guvvete lillâ billâhil aliyyil azîm.52. gece
Kabir Duası – 52’nci Gece DuasıDiyanet bu konuda diyor ki. Merhumun defininden sonra görev sona ermektedir. 7-40-52 gibi dua okumak, mevlüd okumak, kuran okumak bir zorunluluk değildir. Dinimizde farz değildir. Ancak kaçıncı gün olursa olsun vefat eden için vefat edenin oğlu, ailesi, arkadaşları, akrabaları herkes okuyabilir , okutabilir bu sevaptır. Ruhunu rahatlatır. Bidat olduğu söylenmektedir böyle bir şey yoktur.

Çok Okunanlar

kutsaldinislam