Kadına Dokunmak Abdesti Bozar Mı?

Kadına Dokunmak Abdesti Bozar Mı?

Çağımızda en fazla merak edilen islami meseleler arasında bulunan kadına dokunmanın abdesti bozup bozmadığı hakkında mezhep alimleri tarafından açıklamalar yapılarak bu konu hakkında da toplumlar bilgilendirilmiştir. Yapı itibariyle yan yana gelmesi durumunda dahi şehveti arzu ve isteklerin hasıl olabilmesi sebebiyle kadn ve erkeğin özellikle de şehvetle birbirine dokunması durumunda, abdestin bozulacağı açıkça belirtilmiştir.

Ne yazık ki islam toplumlarında dahi yaygınlaşan bir durum halini alan yabancı bir kadına temas edilmesinin dinimizce de açıkça uygun görülmediğini belirtmekte fayda görmekteyiz. İster kadın olsun, ister erkek olsun nikah düşmemesi durumunda birbiri ile yakınlaşması veya ten ile temas halinde bulunması dinimizce caiz görülmemiş ve bu eylemden uzak durulması emredilmiştir. Kolaylıklar dini olan dinimiz her konuda olduğu gibi kadına dokunma konusunda da, özellikle kadınların her türlü saldırı ve köyü niyette korunması açısından da onları koruyup kötülüklerden muhafaza atlına almış ev nikahlısı bulunan erkeklere de bu konuda Allah’tan korkmasını emretmiştir.

Kadınlara Dokunmanın Abdesti Bozacağına Dair İlgili Hadisler İse Şunlardır;

İbrahim et-Teymî’den, o da Hz. Aişe (r.a.)’dan rivayet ediyor. Hz. Aişe (r.a.) demiştir ki:

  • “Şüphesiz ki Peygamber (a.s.) Efendi­miz eşlerinden bazısını öptükten sonra abdest almadan namaz kılardı.”

Muâz b. Cebel (r.a.)’den yapılan rivayette, demiştir ki:

  • “Bir adam, Peygamber (a.s.) Efendimiz’e gelerek dedi ki: Tanıdığı ka­dınla karşılaşıp adamın kendi karısına -cinsel temas dışında- yaklaştığı her şeyle (ilgi kurup) yaklaşan kimse hakkında ne buyurursunuz?

Râvî diyor ki, o sebeple Allah şu âyeti indirdi:

  • “Gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kö­tülükleri giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüt, bir hatırlatmadır.”

Bunun üzerine Resûlüllah (a.s.) Efendimiz o adama şöyle bu­yurdu:

  • “Abdest al, sonra namaz kıl.”

Hz. Aişe (r.a.)’dan yapılan rivayette, demiştir ki:

  • “Resûlüllah (a.s.) Efendimiz namaz kılarken (geceleyin) ben onun yanıbaşında cenaze gibi serpilmiş bir halde bulunurdum, tâ ki vitir namazını kılmayı dilediğinde ayağıyla bana dokunurdu. (kendimi toparlayıp secde etmesine rahat imkân vermem için böy­le yapardı).”

Hadîslerden Anlaşılan Hükümler Şu Şekildedir;

  • Erkeğin teninin kadının tenine dokunması abdesti bozmaz.
  • Ancak kadına şehvetle dokunulduğu takdirde abdest bo­zulur.
  •  Beş vakit namaz birçok günâhların bağışlanmasına vesile­dir.

Dolaysıyla da, yabancı bir erkeğin farkında olunmadan yabancı bir kadına dokunması durumunda abdestin bozulması söz konusu olmadığı gibi, yabancı veya eşlerin birbirine şehvet ile dokunması, öpmesi gibi eylemlerde bulunması durumunda, kalbi vesveselerden de korunulması açısından abdestini yeniden tazelemesi gerekmektedir.

Kadına Dokunmak Hangi Hallerde Abdesti Bozmamaktadır?

Bu konu hakkında islam alimleri tarafından ve aynı zamanda birçok sahih hadis kaynakları tarafından buyurulduğu üzere, erkeğin veya kadının abdestli olarak birbirine şehvetle yaklaşması ve tene temas etmesi durumunda, abdestin bozulacağı ve bu sebeple de, abdestin yeniden alınarak tazelenmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, hadis kaynaklarında buyurulduğu üzere, peygambe efendimiz tarafından da eşlerine dokunduğu ve hemen akabinde abdestini tazelediği buyurulmuştur.

Etiketler