Kafirûn Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Türkçe anlamı

Kafirûn Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Türkçe anlamı
KAFİRÛN SURESİ
Kâfirun Suresi’nin Kur’an-ı Kerim’deki Yeri
Kâfirun suresi Kur’an-ı Kerim-in yüz dokuzuncu (109) suresidir.  Bu sure altı (6) ayettir. Kâfirun suresi Mekke de indirilmiştir. Surede kâfirlerden söz ettiği için bu ismi almıştır.  Kâfirun suresine aynı zamanda ibadet suresi veya ihlâs suresi de denilmektedir.
Kâfirun Suresi’nin İnişi
Kâfirler Peygamber Efendimize (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) geldiler ve “Bu davayı bırak sana istediğin kadar mal verelim, kızlarımızdan dilediğin ile evlendirelim ve istersen seni başımıza kral yapalım dediler.” Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) kabul etmedi. Ebu Talibe gittiler. Ebu Talib Peygamber Efendimize (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) isteklerini iletti. Kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)“Amcacığım! Bir sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz ben bu davadan vazgeçmem” buyurdu. Bu sefer Kureyş müşrikleri Peygamber Efendimize bir heyet gönderme kararı aldılar. Bu heyete Kureyş’in yaşlılarından ve ileri gelenlerinden Esved b. Muttalib b. Esed b. Abdi’l-Uzza ve Velid b. Muğire ve Ümeyye b. Halef ve As b. Vâil es-Sehmî’den oluşan bir heyet gönderdiler. Bu heyet Peygamber Efendimize (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) gelerek şu teklifte bulundular:
Kafirûn Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Türkçe anlamı
Kafirûn Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Türkçe anlamı
“Bir sene biz senin rabbine ibadet edelim, bir sene de sen bizim tanrılarımıza ibadet et. Böylece barış içinde yaşayalım ve anlaşalım” dediler. Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) onlara şöyle dedi: “Ben Allah’a iman etmişken siz beni ona şirk koşmaya mı davet ediyorsunuz? Bu asla olmayacak bir iştir. Ben asla sizin ibadet ettiğiniz şeye ibadet etmem. Ey cahiller! Siz bana Allah’tan başkasına ibadet etmemi emrediyorsunuz?” (Zümer, 39:64) cevabı verdi.
Bu ve benzeri olaylar üzerine yüce Allah müşriklerin bu konuda ümitlerini tamamen kırmak için Kâfirun Suresi”ni inzal buyurdu. Bu sure hem Peygamber Efendimizin (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) “Ben asla şirke dönmem” sözünü desteklemekte, hem de“İman konusunda” asla taviz verilemeyeceğini açıkça deklare ederek iman ile küfrün ortasının olmayacağını açıkça ifade etmektedir. Bu bakımdan sureye “İman Suresi” denilmiştir. Peygamber Efendimize (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) de Kureyş müşriklerine“Câhiller!” diye değil, “Kâfirler” diye hitap etmesini emretmiştir. (Suyutî, Dürrü’l-Mensûr, 8:655)
Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Surenin inzalinden sonra Kâbe’ye gitti. Kureyş’ten dolgun bir heyet vardı. Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) onların karşısına geçti ve sureyi okudu. Onlar da bütün bütün ümitlerini kestiler ve bir daha peygamberimizi dinlerine davet etmediler
Kafirûn Suresinin Arapça Okunuşu
kafirun suresi
Kafirûn Suresinin Türkçe Okunuşu
Bismillahirahmanirrahim
Kul yâ eyyuhel kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Ve lâ ene âbidun mâ abedtum. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.
Kafirûn Suresinin Türkçe Anlamı
Râhman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
(Ey Muhammed!) De ki: Ey inkârcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.
Kafirûn Suresinin İngilizce Çevirisi
De ki: Ey nânkörler –>  Say: O disbelievers!!
Ben sizin yaptığınız ibâdeti yapmam –> I worship not that which ye worship;
Siz de benim yaptığım ibâdeti yapmazsınız. –>  Nor worship ye that which I worship.
Ben asla sizin yapmakta olduğunuz ibâdeti yapıcı değilim –> And I shall not worship that which ye worship.
Siz de benim yapmakta olduğum ibâdeti yapıcı değilsiniz –> Nor will ye worship that which I worship.
Sizin dininiz size, benim dinim banadır  –> Unto you your religion, and unto me my religion.
Kâfirun Suresi’nin Faziletleri
Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu;
“Her kim Kâfirun Suresini okursa, Kuran’ın Dörtte birini okumuş gibi olur.”
“Uyumadan önce Kâfirun suresini okuyun!”
“Kâfirun suresini oku yat, hiç şüphe yok ki, şirkten beri olursun”
“Bir kimse yatarken bu sureyi okur da o gece ölürse, tevhid üzerinde Rabbine kavuşur.”
“Her kim güneş doğarken ve batarken bu sureyi okumaya devam ederse,şirkten emin olur.”
Kâfirun Suresine İlişkin Rivayetler
Kim herhangi bir gecede Kâfirun suresini okursa, çok güzel ve hayırlı bir iş yapmış olur.
Kâfirun suresini, İhlâs, Felak ve Nas sureleri ile birlikte okuyanın rızkı artar, hali düzelir.
Her türlü kötülükten korunmak için ve sıkıntılardan kurtulmak isteyen kişi, Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas surelerini okusun.
Yatacağın vakit bu sureyi oku. Zira o sure, insanı şirkten muhafaza eder, imanını şeytandan korumuş olur. O gece ölürse, tevhid üzerine Rabbine kavuşur.
Her gün 3 kere okuyan belalardan ve şeytanın şerrinden korunur.
Her gün okumak, ölüm anında küfre düşmeyi engeller.
Çocuklarınıza yatarken Kâfirun suresini okutunuz. Okurlarsa, gece onlara hiçbir şey arız olmaz.
Bu sureyi güneş doğarken ve batarken okuyan kişi, şirkten emin olur.
Her gün 200 defa okumaya devam eden kimsenin imanı kuvvetlenir, Hızır (Aleyhisselam) manevi rehberi olur.
Kâfirun Suresinin Tefsiri
1) Ey Allah-u Teâlâ’nın birliği insanlara tebliğ ile görevli yüce Peygamber! O küfürlerinde ısrar edip duran müşriklere deki: Ey kafirler! Ey hakiki dinden mahrum olan inkârcılar!
2) Ben gelecekte sizin ibadet ettiğiniz putlara ibadet etmem. Allah-u Teâlâ’nın birliğini terk ederek sizin şirkinize iştirak etmem. Çünkü sizin taptığınız şeyler, ilahlık sıfatına dâhil değiller. Onlar ibadete asla layık olmazlar.
3) Ey kâfirler! Siz de benim ibadet ettiğime ibadet ediciler değilsiniz. Siz, batıl ilahlar edinmişsiniz. Yüce olan Allah-u Teâlâ’ya ibadet edecek imana sahip değilsiniz.
4) Ve ben gelecekte ibadet etmeyeceğim gibi, hâlihazırda (şu anda da) sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.
5) Ey küfründe ısrar edenler! Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Siz hiçbir vakit Allah-u Teâlâ’nın birliğini kabul ederek İslam’a girme şerefine nail olamayacaksınız.
6) Artık ey müşrikler! Sizin dininiz sizin içindir. (cezası size aittir) Benim dinim de benim içindir.(Mükâfatı bana aittir.)

2 YORUM

  1. Avatar

    kafirun suresini üste açıklarken 109. sure denilmiş ama yazılırken 119 diye yazılmış. Düzeltirseniz iyi olur bu konular biraz hassas. çalışmalarınız için teşekkürler. İyi çalışmalar