Kendini Sevdirmek İçin Okunacak Dua

Kendini Sevdirmek İçin Okunacak Dua

İnsanoğlu olarak aciz kullarız aslında çoğu karşılaştığımız durum karşısında elimiz kolumuz bağlı kalabiliriz. Sığınacak bir liman tutunacak bir dal ve çözüm yolu ararız, oysaki hepsi en yakınımızda olması gereken Kuran’ı Kerimde mevcuttur yeter ki bakmasını bilmeliyiz. İnsan olarak aciz olduğumuz durumlardan birisi de elbette sevgidir severiz hem de çok severiz ancak çoğu zaman kendimizi sevdirmeyi bilemeyiz ya da beceremeyiz. Bu durumda da samimiyetimiz ile Allah’a sığınarak kendini sevdirme dualar ve ayetlerinden faydalanabiliriz. Öncelikli olarak Allah’tan dileriz her şeyi, niyetimizi ve hakkımızdaki hayırlı kişiyi bizden daha iyi şekilde yaratan bilir. Kısacası siz dua ve isteklerinizi kalbinize sevgiyi koyduktan sonra Allah’tan talep etmelisiniz, elbette o dilerse olur, o sev derse olur. Sevgi için duaların bazıları aşağıdaki gibidir;

  • Okunması gereken esmaları bildirmeden önce dikkat etmeniz gereken hassas noktalar vardır, bunlar; okunacak ayın ilk 15 içerisinde olmalı, mutlaka 313 kere okunmalı, gece 12 den sonra okunmalı ve bir hafta süre ile devam edilmelidir. Etkisinin 2 ay kadar olduğu bilinmektedir;

“ Ya Şemusa, Ya Helyusa, Ya Ğayyusa ,Ya Talyusa, Ya Talmusa, Ya Asbavitün, Ya Hin ali şeddeyi tevekkelü bi akdi nevmi Ahmet ibni Fatma fi muhabbeti Hatice binti Selda Haysü me kanet, elvahan elvahan elvahan, elacele elacele elacele, essaah essaah essaah .

  • Herhangi bir Cuma günü sabahı sabah namazından sonra Yasin suresi ile salavat okunur ve akabinde aşağıdaki dua zikredilir, bu dua kendi sevdirme dualariçerisinde etkilidir ;

“ Liyünzira men kane hayyen ve yehıkkal kavlü alel kafirün. Evelem yerav enna halakna lehüm mimma alimet eydana enamen fehüm leha malikün. Ve zellelnaha lehüm feminha rakübühüm ve min’ha ye’külün. Ve lehüm fiha menafiu ve meşaribü efela yeşkürün. Vettehazü min dunillahi aliheten leallehüm yünsarun. La yestetıüne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarun. Fela yahzünke kavlühüm inna na’lemü ma yüsirrün. Evelem yerav insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasimun mübin. Ğayril mağdubi aleyhim veladdallin. Ya kadiru Ya azizu Ya mü’minu Ya müheyminu Ya zahiru Ya kebiru ecib ya kesfeyail ente ve huddameke miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente ya meymun samian mutian bi hakki ğayril mağdubi aleyhim veladdalline amin. Ve bi hakkıl azizil kebiril müteali ve bi hakkil melikil ğalibu aleyküm emruhu zedzağ ve bi hakkı lahhattil limukfencil fevekaal hakku ve batale ma kanu ya’melun. Ve aksemtü aleyküm ya yezağ ya hakhail sehhirli kulube cemia beni ademe ve benati Havva bi hakki ve bi hürmetine seyyidike yeza’sendeyüşin. ”

Kendini sevdirme duaları elbette biraz daha fazla olsa da sizler için en etkili olabilecekleri seçerek önermekteyiz, duaları okurken ya da okumadan önce mutlaka bahsedilen ibadetler veya koşullar yerine getirilmelidir.

 

Etiketler