Kevser Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Kuran-ı kerimde ki yeri

Kevser Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Kuran-ı kerimde ki yeri

KEVSER SURESİ

Kevser Suresi’nin Kur’an-ı Kerim’deki Yeri

Kevser suresi, Mekke döneminde ve Peygamberliğin ilk yıllarında indirilmiştir. Kuran’ın en kısa süresidir ve üç ayetten oluşur. Adiyat suresinden sonra nazil olmuştur. Adını, ilk ayetin sonunda yer alan ve genel olarak “çok hayır” anlamına gelen “kevser” kelimesinden alır.
Peygamber Efendi’mize ihsan olunan ”Kevser” nimetini bildirdiği için Kevser ismini almış olabileceği de bilinmektedir.
Kevser Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Kuran-ı kerimde ki yeri
Kevser Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Kuran-ı kerimde ki yeri

Kevser Suresi’nin İnişi

Bu mübarek Kevser Suresi’nin iniş sebebi hakkında şöyle deniliyor: Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in muhterem oğlu Hz. Kasım vefat edince ” As ibn-i Vail” dedi ki: ”Hz. Muhammed Mustafa’nın nesli artık kesildi. ”ebter” (anılmaktan mahrum) kaldı.” O ve diğer müşrikler, erkek evlat sahibi olmamayı bir kusur sayarak bununla insanları Peygamber Efendi’mize tabi olmaktan men etmek istiyorlardı.
İşte bu kafirlerin böyle batıl düşüncelerini reddetmek için Kevser Suresi nazil olmuştur. Kısa bir sure olmasına rağmen pek çok hakikatlere işaret etmiştir. Peygamber Efendimiz  (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in ilahi korumaya mazhar ve birçok nimetlere nail olduğunu beyan etmiş, ona tabi olanların kurtuluş ve selamete ereceklerini, muhalefette bulunanların da Allah-u Teâlâ’nın kahrına uğrayacaklarını ifade etmiştir.

Kevser Suresi Arapça Okunuşu

kevser-suresi
 
 
 
 
 
Kevser Suresi Türkçe Okunuşu
Bismillahirahmanirrahim
İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter.

Kevser Suresi Türkçe Anlamı

Râhman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
(Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.
Kevser Suresi İngilizce Çevirisi
Biz sana Kevser’i (bol ni’met, ilim ve büyük şeref) verdik. –> Lo! We have given thee Abundance;;
Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve nahret (kurban kes veya ellerini boğazına kadar kaldırıp tekbir al)–>  So pray unto thy Lord, and sacrifice.
Asıl sonu kesik olan, sana buğzedendir –> Lo! It is thy insulter (and not thou) who is without posterity.
Kevser Suresi’nin Faziletleri
Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu;
“Kim Kevser suresini okursa, Allah’u Teâla ona cennet nehirlerinden su içirir. Kulların her bir kurban bayramı gününde kesmiş oldukları her kurban veya Allah’a manen yaklaşmak için kesilen nafile kurbanların sayısınca kendisine on hasene yazılır.”
Kevser Suresine İlişkin Rivayetler
Her gün okumak, hısımların kimini engeller.
Sabah istediği saatte uyanmak isteyen, yatmadan önce 3 kere okursa, maksadı hasıl olur.
Allah’u Teâlâ buyuruyor ki: “İzzetime yemin ederim ki, Kevser suresini kim inanarak ve sevabını umarak okursa, onu affederim.”
Her kim Cuma gecesi 1000 defa bu sure 100 defa da Salavatı Şerife getirir de yatarsa, o gece Rasûlullah Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i rüyada görür.
Bu sureyi üzerinde taşıyan kişi, her türlü kötülüklere karşı güvenceye alınır.
Bu sure hakkında Îmâmü’t-Temîmî diyor ki: “Her kim bu sureyi okumaya devam ederse kalbi yumuşar, Rabbine huşu içinde ibadet eder

Kevser Suresinin Tefsiri

 1) Ey Resulüm! Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. Seni birçok fevkalade hayra eriştirdik, senin adını yükselttik. ( Kevser’den maksat, âlimlerin çoğuna göre cennette bir ırmak ya da bir havuzdur. Onun vasfı hakkında deniliyor ki: Onun suyu baldan tatlı, sütten daha ziyade beyaz, kardan daha soğuktur. Kaymaktan daha yumuşaktır. Ondan bir kere içen bir daha susuzluk hissetmez, onu ancak zevk ve mutluluk için içmeye devam eder. O güzel havuzun kenarı zebercettendir. Bardakları gümüşten olup, gökteki yıldızlar kadar çoktur )
2) Artık Ey Resulüm! Sen bu nimetleri ve ilahi lütufları sana ihsan buyurmuş olan Rabbin için namaz kılarak ve kurban keserek şükür vazifesini yerine getir. Keseceğin kurbanın etinden muhtaç olanlara yardımda bulun.
3) Ey insanların en faziletlisi! Muhakkak ki o sana hınç besleyen, bugz eden, sana ”ebter” ( soyu kesik) diyen kimse yok mu? İşte asıl ebter olan, dünyevi ve uhrevi hayırdan kesilip mahrum kalmış olan kişi kendisidir. Senin yüce zatın her türlü hayra mazhardır. Senin zürriyetin devam edecektir. Senin faziletin kıyamete kadar dünyaya şeref verecektir.

5 YORUM

 1. Avatar
  ramazan asci Fransa

  ALLAH razi olsun

 2. Avatar

  Çok işime yaradı

 3. Avatar

  Yorumunuz