Kibir Hakkında Dini Bilgi

Kibir Hakkında Dini Bilgi

Kibir, kendini başkasında üstün görmektir. İnsanları küçük görerek sadece kendisinin en üstün olduğunu düşünmektir.

Hadisi şerifte şöyle diyor;

(Kibir, hakka, razı olmamak ve insanları küçük görmektir.) [Müslim]

Kibir sahibi kimsenin kalbi kendisini üstün görmekle rahat eder ve kibir iyiliğe engel kötülüğe anahtardır. Kibirli olduğunu kabul edemeyen birisi kibirlidir. Kibirin tersi ise tevazudur. Tevazu hakkı tereddütsüz kabul etmektir.  Kibir kötü bir huy olmakla beraber Allah’ı unutmanın alametidir. Kibir sahibi bir insan salih insan olamaz. Çünkü kendini ve yaptığı ibadetleri beğenir ve eksiklerini görmeyi başaramaz.

Ayeti Kerimelerde şöyle diyor;

(Cehennem, kibirliler için ne çirkin ve ne kötü bir yerdir.) [Nahl 29]

(Allah, kibredenleri sevmez.) [Nahl 23]

Hadis-i şeriflerde şöyle diyor;

(En şerliniz, katı kalbli ve kibirli olandır.) [İ. Ahmed]

(Kibirli, ahirette Allahü teâlâyı gazaplı bulur.) [Buhari]

(Allahü teâlâ, kibirliyi alçaltır, tevazu sahibini yükseltir.) [Taberani]

(Kibirli, Cehennemin en derin ve azabı en şiddetli olan Bolis çukuruna atılır.) [İ. Ahlakı]

(Kalbinde zerre kadar kibir olan Cennete giremez.) [Müslim]

(Yiyin, için, giyinin ve sadaka verin, fakat israftan ve kibirden sakının.) [İbni Mace]

(Hazret-i Nuh, ölürken çocuklarına, “Şirk ile kibirden çok sakının” buyurdu.) [Hakim]

(Kibir, İblisi Hazret-i Âdem’e doğru secde ettirmemiştir.) [İ. Asakir]

(Kibirliler kıyamette zerre gibi ayak altında kalır. Herkes onları çiğner.) [Tirmizi]

(Allahü teâlânın buğzettiği üç kimse: Zâni ihtiyar, kibirli fakir ve zalim lider.) [Tirmizi, Nesai]

(Kibir, her güzelliğin, [her iyiliğin, her nimetin] âfetidir.) [Deylemi]

(Kibirli fakire şiddetli azap vardır.) [Müslim]

(Cehennem, kibirsiz olan müslümana haram olur.) [Beyheki]

(Kendisine el pençe divan durulmasını isteyen Cehenneme hazırlansın!) [İ. Ahmed]

(Kibir, hıyanet ve borçtan temiz olarak ölenin gideceği yer Cennettir.) [Nesai]

(Allahü teâlâ buyurdu ki: Kibriya ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı hiç acımadan Cehenneme atarım.) [Müslim]

Kibrin diğer günahlardan büyük olmasının sebebi, büyüklüğün yalnızca Allahü Tealaya mahsus olmasından dolayıdır. Kulun kibirlenmesi bir kölenin hükümdarın tacını takarak tahtına oturmasına benzer. Böyle düşününce hükümdarın emrini yerine getirmemekle hükümdarlığına sahip çıkmak arasındaki fark bariz büyüktür. Kibirlenmek de Allah’ın emrini yapmamak gibi değil aksine kendini ilah gibi görmektir ki büyük bir suçtur. Bütün varlıklar Allahın kuludur ve bunların üzerinde büyüklük, hakimiyet sadece Allaha mahsustur. İnsanlara kibirlenen kendini büyük gördüğü için Allaha ortak olmuş sayılır. Aklı başında bir insanın kibirlenmesi mümkün değildir. İnsan acizliğini her an rabbine karşı kabul etmek zorundadır. Tevazu ile hareket etmeli ve kibirden uzak durmalıdır. Kibir insanın üzerinden feyz ve bereketi keser.

Hazret-i Ebu Bekir buyuruyor ki:

Kibirden sakının. Topraktan yaratılıp, yine toprağa dönecek olan bir varlığın kibirlenmesi, bugün var, yarın yok olan bir varlığın kendini beğenmesi ne kadar anlamsızdır.

Şüphesiz bizim en büyük düşmanımız nefsimizdir. Nefsi arzulara tabi olanını kulluk yapması zor olur. Çünkü nefs her daim kötü şeyler ister. Haram işledikçe nefse esir olunur. Nefsin asıl isteği ilah olmaktır. Nefsine uydukça insan ziyandadır. Kibir şirkin kardeşidir. Kibirli bir insan nefsi aradan çekip bu duygudan kurtulmalıdır. Kendini beğenmeden zayıf yönlerini dikkate alarak kendi acizliğinin farkına varmalıdır insan. Kibirli insanı tanımak için ona Allah’tan kork isteklerine uy şunu yapma dediğinizde tepkisine bakın. Eğer kabul etmezse nefsine yenilmiş demektir.

Hadis-i şerifte şöyle diyor;

(Allah’tan kork diyene, sen önce kendine bak diyeni Allahü teâlâ sevmez.) [Beyheki]

Kim hakkı, doğruyu söylerse onu hemen kabul etmeliyiz. İnat edersek kibre kapılmış oluruz. Genelde sevmediğimiz insanları söylediklerine karşı inatlaşır kabul etmeyiz ama doğru olanı düşmanımız da söylese onaylamamız gerekir. Aksi taktirde zararda oluruz.

Hadis-i şeriflerde şöyle diyor;

(Küçük, büyük, iyi kötü veya hoşlanmadığın biri, hakkı söylerse, kabul et.) [Deylemi]

(Bilmediği bir hususta inat edene, inadından vazgeçene kadar Allahü teâlâ gazap eder.) [İ.Ebiddünya]

(Kibirli, hakkı küçük görür, inkâr eder, insanlara hakaret gözü ile bakar.) [İ.Gazali]

(Müslümanı hakir görmek, kişiye kötülük olarak yeter.) [Müslim]

(Kendini beğenen helak olur.) [Buhari]

Kibir konusunda çok dikkat etmeli kendimizi bu duygudan kurtarmalıyız.