Kimler Hacca Gidebilir?

Kimler Hacca Gidebilir?

Kimler Hacca Gidebilir?

Kimler Hacca Gidebilir İslamiyet’in 5 şartından biri olan hacca gitmek bütün Müslümanlara farz kılınmıştır. Fakat yine de herkesin gitme zorunluluğu yoktur daha doğrusu gitmesi gereken durumlar söz konusudur. Daha açıklayıcı olmak gerekirse eğer kişi maddi durumu iyi ise ve eğer çocuklarına ailesine yetecek maddi bir imkâna sahip ise gidebilir. Bu maddi imkân çocuklarının ve ailesinin ihtiyacı olmayan para olmalıdır. Ancak kişi maddi durumu elveriyorsa hacca gidebilir. Kendini zor durumda bırakarak hacca gitmek ise hoş karşılanmamaktadır.

 

Peki, hac ne demektir?

Hac Müslüman aleminin belli bir zaman diliminde ibadet etmek için gittikleri Mekke’de kalmalarıdır. Belli bir süre kalırlar dua okurlar. Dualar ederler. Bu süre zarfında Arafat’a dururlar, tavaf olurlar ve şeytan taşlarlar.

 

Hacca giden kadınların yanlarında bir erkek bulundurmaları gerekmektedir. Bu erkek kadının mahremi olmalıdır. Yanında erkek bulunmayan kadınların hacca gitmesi caiz değildir. Bu yüzden eğer bir kadın hacca gidiyorsa yanında mahreminden biri olmalıdır ve kadın yanında götürdüğü kişinin de giderlerini karşılamalıdır.

 

Kadın tavaf olurken, şeytan taşlarken, Arafat’a dururken erkeklerin arasına karışmamalıdır.

Erkeklerin arasına karışması haccın sevabından daha çok haramdır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için dikkatli davranmalı erkeklerin arasında bulunmamalıdır. Böylelikle hac vazifesini layığı ile yerine getirebilir. Hac vazifesini yerine getirmek için gerekli olan şartlar şunlardır;

 

Bedenen yasaklı bir durumda olmamak.

Özgür bulunmak.​​​

Ailesine bakabileceği dışında parasının olması.

Hacca gitme vakti olması.

Aklının yerinde olması.

Sağlık durumunun iyi olması.

Yolculuk yapmaya elverişli olmak.

Yolculuk yapacağı yolun güvenli olması

gibi şartlar hacca gidebilmeniz için gerekli olan şartlardır.