Kitaplara İman

Kitaplara İman

KİTAPLARA İMAN

Allah, insanlara yanlış yola sapmamaları için peygamberler ile farklı zamanlarda ilahi mesajlar göndermiştir. Allah’ın göndermiş olduğu bu mesajlara inanmak da dinimizin temel inançları arasında yer almaktadır. Kitaplara iman etmek, tüm kutsal kitapların Allah’tan geldiğine inanmayı gerektirmektedir. Fakat günümüzde Allah tarafından gönderilen bazı kitaplar insanlarca bozulmuş veya tamamen ortadan kaybolmuştur. Gönderilen dört büyük kitaptan Tevrat, Zebur ve İncil bu şekilde özelliğini yitirmiştir. Yaşadığımız zamana kadar gelebilen tek kitap ise Kur’an – ı Kerim’dir ve Allah bu kutsal kitabı kıyamete kadar koruyacağını bildirmiştir. Bunların dışında Allah tarafından zaman zaman peygamberlere gönderilen suhuf halindeki ilahi mesajlar da mevcuttur. Allah bu mesajları ise Hz. Adem, Hz. İbrahim, Hz. İdris ve Hz. Şit peygamberlere ulaştırmıştır. İnsanların kötüyü iyiden, yanlışı doğrudan ayırt edebilmeleri için öncelikle başvurmaları gereken kaynak Allah’ın göndermiş olduğu ilahi kitaplardır. Allah’a inanma, Allah’ın emirlerini, yasaklarını ve buyruklarını öğrenme ve Allah ile iletişim halinde olabilmenin yolu ilahi kitaplardan geçmektedir. Ancak bu kitapları okuyup anlayarak Allah hakkındaki en net bilgilere ulaşabilir, bizlere ne söylediğini ve bizlerden istediği şeyleri en iyi şekilde idrak edebiliriz.

Allah’ın Gönderdiği Dört Büyük Kitap

Her devrin toplumları, gelenekleri ve anlayış biçimleri farklı olduğu için Allah değişik zamanlarda ilahi kitaplar göndermiştir. Bu ilahi kitaplardan dört tanesi tüm insanlığa hitap ettiklerinden dolayı öne çıkmıştır. Dört kitaptan Hz. Musa’ya Tevrat, Hz. Davut’a Zebur, Hz. İsa’ya İncil ve Hz. Muhammed’e (s.a.v) ise Kur’an – ı Kerim vahyedilmiştir.