Kötü Ahlak ve Bunlardan Kurtulmak

Kötü Ahlak ve Bunlardan Kurtulmak

Kötü Ahlak ve Bunlardan Kurtulmak

Kötü Ahlak insana dünyada ve ahiret de zarar veren her şey, kötü ahlaktan meydana gelmektedir. Yani, zararların, kötülüklerin bası, kötü huylu olmaktır. Haramlardan [kötülüklerden] sakınmaya (Takva) denir. Takva, ibadetlerin en kıymetlisidir. Çünkü, bir şeyi tezyin etmek, süslemek için, önce pislikleri, kötülükleri yok etmek lazımdır. Bunun için, günahlardan temizlenmedikçe, ta’atların, ibadetlerin faydası olmaz. Hiçbirine sevap verilmez. Kötülüklerin en kötüsü, (küfür)dür. Kafirin [Allaha düşman olanın] hiçbir iyiliği, hayratı, hasenatı, ahirette faydalı olmaz. [Zulm ile öldürülen kafir, şehit olmaz. Cennete girmez.] İmanı olmayanın hiçbir iyiliğine sevap verilmez. Bütün iyiliklerin temeli takvadır. Her şeyden önce, takva sahibi olmağa çalışmak lazımdır. Herkese, takva sahibi olmalarını emir ve nasihat etmelidir.

Dünyada rahata, huzura kavuşmak, sevişmek, kardeşçe yasayabilmek, ahiret de de, sonsuz azaptan halas olarak, ebedi ni’metlere, se’adetlere kavuşmak, ancak takva ile nasip olur. Kötü ahlak, kalbi hasta eder. Bu hastalığın artması, kalbin ölümüne [ya’ni küfre] sebep olur. Kötü huyların en kötüsü olan sirk, ya’ni küfr ise, kalbin en büyük zehridir. İmanı olmayanın, (Kalbim temizdir. Sen kalbe bak) gibi sözleri, bos laflardır. Ölmüş olan kalp temiz olmaz. Küfrün enva’ı vardır. Hepsinin de en kötüsü, en büyüğü (sirk)dir. Bir kötülüğün her çeşidini bildirmek için, çok kere, bunların en kötüsü söylenir. Bunun için, ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde bulunan sirk kelimesinden, her nev’ küfr ma’nası anlaşılır. Nisa suresinin kırksekiz ve yüz on altıncı ayet-i kerimelerinde, müşrikin hiç af edilmeyeceği bildirildi.

Bu ayet-i kerimeler

Kafirlerin Cehennem ateşinde sonsuz yanacaklarını bildirmektedir. [(Sirk), Allahü tealaya ortak yapmak, benzetmek demektir. Benzeten kimseye (Müsrik), benzetilen seye (Serik) denir. Bir kimsede, bir şeyde, üluhiyyet sıfatlarından birisinin bulunduğuna inanmak, onu serik yapmak olur. Allahü tealaya mahsus olan sıfatlara, ya’ni (Sıfat-ı zatiyye) ve (Sıfat-ı sübutiyye)lere (üluhiyyet sıfatları) denir. Sonsuz var olmak, yaratmak, herseyi bilmek, hastalara sifa vermek, üluhiyyet sıfatlarındandır. Bir insanda, güneşte, inek de, herhangi bir mahlukta, üluhiyyet sıfatı bulunduğuna inanarak, ona ta’zim, hürmet etmeye, ona yalvarmaya, ona (ibadet etmek), tapınmak denir.

O şeyler (Sanem=put) olur. Böyle zan olunan insanın ve kafirlerin heykelleri, resimleri ve mezarları önünde de, ta’zim edici seyler söylemek, yapmak da, ibadet etmek, sirk olur. Bir insanda üluhiyyet sıfatlarından birinin bulunduğuna inanmayıp, Allah’ın sevgili kulu olduğuna veya vatana, millete hizmetleri olduğuna inanarak, bunun resmine, heykeline, ta’zim etmek sirk olmaz, küfür olmaz. Fakat, herhangi bir insanın resmine hürmet etmek haram olduğu için, ta’zim, hürmet eden bir müslüman fasık olur. Haram olduğuna ehemmiyyet vermezse, diğer bir haramı, ehemmiyyet vermeyerek yapanlar gibi (Mürted) olur.

Müşrik olmayan Yahudi ve Hristiyanlar da, Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için kafirdirler. [Allaha düşmandırlar.] Bunlara (Kitablı kafir) denir. Simdi, Hristiyanların çoğu, İsa aleyhisselama üluhiyyet sıfatı isnad ettikleri için, müsrikdir. Barnabas ve Aryus mezhebinde olanları, kitaplı kafir iseler de, bunlar bugün yoktur.] Kalb hastalıklarının sirkten sonra en kötüsü, (Bid’at)lara inanmak ve bid’at islemektir. Bid’atlardan sonra, günahlardan sakınmamak gelir.

Küçük olsun, büyük olsun, şirkten yani küfürden başka günah isleyip, tövbe etmeden ölen bir mü’min, sefa’at olunmakla, yahut hiçbir sebep olmadan, yalnız Allahü tealanın merhamet etmesi ile, afv olunabilir. Küçük günah, af edilmezse, Cehennemde azap çekilecektir. Kul hakkı da bulunan günahların affı güçtür ve azapları daha şiddetli olacaktır. Zevcesinin mehrini vermemek ve insanların hak dini öğrenmelerine mani’ olmak, kul haklarının en büyüğüdür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, (Bir zaman gelir ki, insan kazancının helalden mı, haramdan mı olduğunu düşünmez) ve (Bir zaman gelir ki, İslamiyet’e yapışmak, elinde ateş tutmak gibi güç olur.)

Bunun için, haramların  hepsinden ve tahriki mekruhlardan sakınmak takva olur. Farzları ve vacipleri terk etmek haramdır. Müekked sünnetleri özürsüz terk etmek tahrimen mekruh olur denildi. I’tikadda ve ahlakta ve amelde emir olunanları terk edene, kıyamette azap yapılacaktır. Azaba sebep olan şeyleri terk etmek lazımdır. Mesela namaz kılmamak ve kadınların, kızların açık gezmeleri büyük günahlardandır. Bir günahı terk etmek, mesela beş vakit namazı her gün kılmak çok lazımdır. Fekat, bu kitabımızda, terk edilmemesi lazım olanları değil, terk edilmesi lazım olanları bildireceğiz. Yapılmaması lazım olan şeyler, ya belli bir uzv ile yapılır, yahut bütün beden ile yapılır.

Günah islenen uzvlardan sekiz uzv meşhurdur

Bu uzvlar, kalb, kulak, göz, dil, el, mi’de, ferc ve ayaklardır. Kalb, insanın göğsünde, sol tarafında bulunan yürek denilen et parçasına nefh olunmuş [üfürülmüş] ruhani bir latifedir. Ruh gibi, madde olmayan [mücerred olan] bir varlıktır. Günah işleyen, bu uzvların kendileri değildir. Bunlarda bulunan his kuvvetleridir. Dünyada ve ahiret de se’adete kavuşmak, rahat etmek isteyen kimse, bu uzvların günah islemelerine mani’ olmalıdır. Günah islememek, kalbinde meleke, tabi’at, halini almalıdır. Namaz kılan, haram işlemeyen sünni bir kimseye (Mütteki) ve (Salih) [iyi insan] denir.

Allahü tealanın rızasına, sevmesine kavuşarak, (Veli)si olur. Kalbde tabi’at halini almadan, kendini zorlayarak günahlardan sakınmak da, takva olur ise de, veli olmak için, günah islememek tabi’at, huy halini almalıdır. Bunun için de, kalbin temizlenmesi lazımdır. (Kalbin temizlenmesi, islamiyyete uymakla olur.) (Islamiyyet) üç kısmıdır: Ilm, amel, ihlas. Ya’ni, emirleri ve yasakları öğrenmek, öğrendiklerine tabi’ olmak, bunları yalnız Allah rızası için yapmak lazımdır. Kur’an-ı kerim, bu üçünü emr ve medh etmektedir. 449. cu sahifeye bakınız! Bu (Islam ahlakı) kitabında, kalbin temizlenmesi için, yalnız, terk edilmesi lazım olan günahlar bildirilecektir. Bunlara (Kötü ahlak) denir.