Kur’an Okumak Veya O’na Dokunmak İçin Abdest Gerekli Mi?

Kur’an Okumak Veya O’na Dokunmak İçin Abdest Gerekli Mi?

Toplumda bilinenin aksine Kur’a-ı Kerim okumak, dinlemek veya dokunmak için abdest alınması gerekmemektedir. Yüce kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’de yer alan Maide suresi 6.ayetinde ve sahih hadis kaynaklarında buyrulduğu üzere, abdest, Kur’an-ı Kerim’i okumak veya O’na dokunmada değil, yalnızca namazın kılınmasında şart bir eylem olduğu buyrulmuştur. Bu duruma rağmen günümüze kadar ulaşan pek çok fıkıh kitaplarında bu konu hakkında belirtilen bilgilerin doğrudan zayıf kaynaklardan alınması sebebiyle geçerliliği söz konusu olmamaktadır.

Nitekim, yüce kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’in nasıl okunması gerektiği hakkında Rabbimiz tarafından bir ayet indirilerek şöyle buyrulmuştur; ”Kur’an okuyacağın zaman kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığın” Buradan da anlaşılacağı üzere yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim okunduğunda şeytandan yüce Rabbimize sığınma haricinde herhangi bir emir söz konusu olmamaktadır.

Kur’an-ı Kerim’e Abdestsiz Dokunulması Konusunda Peygamber Efendimiz Tarafından İse Şöyle Buyurmuştur;

Kur’an-ı Kerim’e abdestsiz bir şekilde dokunulması veya okunması hakkında peygamber efendimiz tarafından da şöyle buyrulmuştur; Bana sadece namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi, sözleri ile “Müminler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın.

Başınızı mesh edin, ayaklarınızı da topuklarınıza kadar.” (Mâide, 5/6) âyet-i kerimesine işaret etmiş ve namaza kalkmanın dışında hiçbir iş için abdest almakla emrolunmadığını ifade buyurmuştur. Eğer Kur’an’a dokunmak için de abdest alınması şart olsaydı O: “Bana sadece namaza kalkacağım ve Kur’an’a dokunacağım/okuyacağım zaman abdest almam emredildi” derdi.

Buradan da anlaşılacağı üzere bizzat peygamber efendimiz tarafından da yalnızca 5 vakit farz namazlarında abdestli olunması gerektiği buyrulmuş ve bu durum haricinde Kur’an-ı Kerim’in okunmasında, dinlenmesinde ve dokunulmasında abdestli olunması şartının söz konusu olmadığı görülmektedir.

Kur’an-ı Kerim’i Okumak, Dinlemek Veya Dokunmak İçin Abdest Alınması Fazileti Nedir?

Her ne kadar yüce kitabımızın okunmasında, dinlenmesinde veya dokunulmasında abdest alımı şart olmasa da, bir mümin mümkün mertebede yüce kitabımıza hürmeten abdestli bir şekilde O’nu okumalı, dinlemeli ve dokunmalıdır. Ayrıca, birçok faziletlerinin bulunması vesile ile de, abdestli bir şekilde kutsal kitabımızın okunması, dinlenmesi ve dokunulması, yüce Rabbimizin O kuluna karşı muhabbet duymasına, günahlarını bağışlamasına, meleklerin O kimse için dua ve istiğfarda bulunmasına vesile olacağını da belirtmekte fayda görmekteyiz.

Ayrıca, başlı başına bir ibadet olması vesile ile, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in abdestli bir şekilde okunması, dinlenmesi ve dokunulması durumunda, O kimsenin gerek maddi ve gerekse de manevi yönden kendini daha huzurlu ve rahat hissetmesine vesile olacağını da belirtmekte fayda görmekteyiz.

Dolaysıyla da bir mümine yakışan abdestli bir şekilde kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’i okuması, dinlenmesi ve dokunmasıdır. Bu bakımdan da mümkün mertebede ve zorunlu durumlar haricinde namaz ibadetinde olduğu gibi, Kur’an-ı Kerim okunmadan, dinlenmeden ve dokunulmadan önce güzelce abdest alınmasını tavsiye etmekteyiz.

Etiketler