Kuran’a Abdestsiz Dokunulur Mu?

Kuran’a Abdestsiz Dokunulur Mu?

Kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim ‘ona sadece temizler dokunur’ ayetinden de hareketle saygı duyulması, taşırken de okurken de belirli kurallara özen gösterilmesi gereken bir kitaptır. Bu saygı konusu her zaman tartışma konusu olmuş, bazen saygı limitlerinin belirlenmesinde tereddütte kalınmıştır. Bahsedilen konulardan bir tanesi de Kuran’a abdestsiz dokunulup dokunulamayacağıdır. Din adamları bazı durumlarda dokunulabileceğini söylese de sorun bazen içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Kuran’a abdestsiz dokunulur mu? Sizler için gerçek kaynaklardan araştırarak bu yazıyı sizlere yol göstermesi açısından hazırlama gereği duyuyoruz.

Kuran’a Saygı Kavramının Açılımı

Kutsal kitabımız saygıyı elbette ki hak etmektedir. Ancak bazı durumlarda saygının sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde günlük yaşamın akışına ters durumlar ortaya çıkmakta, bu durumda da inanan insanlara yanlış telkinler yapılabilmektedir. Hatta Kuran’ı Kerim’de yer alan ‘zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız’ ayetiyle de ters düşülmektedir. Kuran’a saygı kavramının içinde 2 farklı boyut bulunmaktadır. Bunlardan ilki Kuran’ın kendisine, diğeri içinde yazanlarla insanlığa verdiği mesaja saygıdır. Kuran’ın verdiği mesaja saygı onu Allah’ın sözü olarak dinlemek, hayatına uygulamaya gayret göstermek, tam iman edip Allah yoluna girmek şeklinde yapılabilmektedir. Kitap olarak Kuran’a saygının içine ise onu okurken temizlenmek, Allah’ın karşısına çıkarcasına özenmek, cünüpken ona dokunmamak girmektedir. İşte kavram kargaşası da tam da burada ortaya çıkmaktadır. Kuran’a abdestsiz dokunmak farklı din alimleri tarafından sürekli tartışılan konular arasına girmiştir.

Kuran’a Abdestsiz Dokunmak Günah Mı?

Abdestsiz Kuran okuma konusunda din âlimleri net olarak ‘eğer ezberden okunuyorsa okunabilir’ şeklinde cevap vermektedir. Ancak elde abdestsiz şekilde tutarak Kuran okumak haram olarak değerlendirilmiştir. Kuran’a olan saygıdan dolayı temizlenip kılık kıyafete özen gösterilmiş bir şekilde Allah’ın karşısına çıkmak çok daha güzel bir davranıştır. Öte yandan abdestsiz olarak Kuran’a kısa süreli olarak bir yerden bir yere taşınmak suretiyle dokunulmasında sakınca görülmemektedir. Kuran’a abdestsiz dokunmak konusunda günah olarak nitelendirilebilecek bir ayet ya da gösterge bulunmadığı için net bir şekilde günah denmesi de kesinlikle doğru değildir. Kuran’a saygı konusunda bir diğer tartışma yaratan konuysa belden aşağı tutulmasıdır. Yine eğer Kuran bir yerden bir yere taşınmak için çanta içine koyulduysa bunun hiçbir sakıncası bulunmamaktadır. Çünkü burada sadece taşınmak istenmekte, saygısızlık yapma amacı güdülmemektedir.

Kuran’ın Mealini Okurken Abdest Alınmalı Mı?

Kuran’ın Arapçası, Türkçesi, meali hepsi kutsaldır ve aynı şeydir. Elinize Kuran’ın mealini aldığınızda da Kuran’ın kendisini almış sayılmaktadır. Bu nedenle Kuran mealini okurken de saygı göstermek usulüne uygun olarak abdest alarak okumak gerekmektedir. Ancak abdestsiz okunması durumunda günahtır şeklinde kesin hüküm yoktur. Kısacası adaba uygun olarak Kuran’ı, Türkçesini ya da mealini okumak en güzelidir. Ancak insanları kesin hüküm olmayan durumlarda zorlamak da pek doğru olmamaktadır. İslam alimlerinin buluştuğu nokta şudur ki eğer Kuran okumak amacıyla ele alınıyorsa ona temiz yaklaşılması gerektiğidir.

Etiketler