Kuran’da Geçen Kız isimleri ve Anlamları

Kuran’da Geçen Kız isimleri ve Anlamları

Kuran’da Geçen Kız isimleri ve Anlamları, sahabe isimleri, kuranda geçen sahabe isimleri, kuranda kız isimleri, dini isimler, dini kız isimleri

Kuran’da Geçen Kız isimleri ve Anlamları

Adile: Adaletli, Hakkını Veren;Doğru, Doğruluktan Ayrılmayan, Doğruluk Gösteren, Dürüst;Haklı, Hakka Uygun

Ahsen: En Güzel, Çok Güzel, Daha Güzel;Ahsen-i Takvim: En Güzel Şekil, İnsanın Yaratıldığı Şeki

Akife: İbadet Eden, İbadetle Uğraşan, Abid, Dindar;Allah’a Yönelen; Birşey Üzerinde Azimle Duran, Sebatlı, Kararlı, Titiz

Aliye : Yüce, Ulu, Büyük, Yüksek; Şanlı, Şerefli; Üstün, Aziz; Birşeyin Tepesi, Birşeyin En Yukarısı

Asıfe: Şiddetle Esen Rüzgar, Çok Şiddetli Rüzgar, Fırtına; Azap Rüzgarı, Yıkıcı Rüzgar

Asiye: Direk, Sütun, Kolon; Üzüntülü, Kederli, Acılı (Kadın)

Azime : Büyük, Ulu, Yüce; Karar(lılık), Niyet, Sebat; Azmeden, Kararlı, Azimli

Anber: Güzel koku

Arife:Çok bilgili anlayışlı, ileri görüşlü

Aynur: Ay gibi ışıklı, nurlu

Behice (Behîce): Güzel, Güleryüzlü, Güleç; Şen, Şirin, NeşeliBeşire (Beşîre):Müjdeci, Müjdeleyen, Müjde Getiren; Güleç, Güleryüzlü (Hanım)

Belinay: Cennette peygamber çiçeği

Bengisu: Ebedilik,ölümsüzlük veren su

Beren: Güçlü, kuvvetli, Akıllı

Berra: Doğru sözlü, hayır işleyen kimse – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

Berre: Temizleyici

Betül: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırırBedia:Beğenilen, takdir edilen

Beyza:Günahsız, parlak

Büşra: Müjde, sevinçli haber. İncil.

Cennet: Ahiretteki Mutluluk Yurdu, Sonsuz Mutluluk Yeri, Öldükten Sonra İyilerin ve Günahsızların Gideceği Yer, Uçmak;Bahçe, Çok Güzel Yer

Duha (Dûha): Kuşluk Vakti, Kuşluk; Kuran’ın 93. Suresi

Ebrar: Erkek ve Kız ismi olarak kullanılır. İyiler(den Biri), İyiler İyisi

Emine: Emin, Güvenilir, İnanılır, Dürüst; Tehlikesiz, Sakıncasız, Güvenli; Korkusuz; Şüphesi Olmayan; Âmine İsminin Türkçeleşmiş Şekli

Emire: Emir Verme Yetkisi Olan, Amire; Kadın Yönetici, Başkan, Sultan, Melike, Hatun; Prenses, Hanedan Mensubu

Enhar: Erkek ve Kız ismi olarak kullanılır; Nehirler, Irmaklar, Çaylar; Kuran’da Cennetlerin Altlarından Akan Nehirler

Esma (Esmâ): İsimler, Adlar; Kulaklar, Kulak İşitmeleri;

Elif: Dost, İslami alfabenin ilk harfi

Enise:Cana yakın, dostKuran’da Geçen Kız isimleri ve Anlamları

Faize (Fâize): Fevz Bulan, Başarı Kazanan, Muradına Ulaşan, İsteğine Erişen, Dileğini Yerine Getirebilen; Coşan, Taşan

Fecir:Tan, Sabah Aydınlığı, Gündoğumu, Tanyerinin Ağarması; Kuran’ın 89. Suresi

Felak (Felâk): Erkek ve Kız ismi olarak kullanılır; Sabah, Sabah Aydınlığı, Gün Ağarması; Kuran’ın 113. Suresi

Firdevs: Cennet, Cennet’in En Yüksek Derecelerinden Biri, Altıncı Cennet, Cennet Bahçesi, Mutluluk Ülkesi; Bahçe, Bostan

Fahriyye: Öğünülen kadın

Fazilet:Güzel huy, manevi kuvvet

Feyza: İlim, irfan, çokluk, bolluk

Ferda: Yarın. Gelecek zaman, ati. Ahiret, öbür dünya.

Güneş: Şems, ışık ve ısı yayan büyük gök cismi.

HÜMA:1- Devlet kuşu 2- Saadet, mutluluk

HAVVA :Yarattığı ilk kadın

HATİCE: Hatice ‘Vakitsiz ve erken doğan kız çocuğu ‘ demektir. Hatice bint Hüveylid (Hz. Hatice) Hz. Muhammed’in ilk eşidir. Peygamberimize ilk olarak Hz. Hatice iman etmiştir.

HURİ: Cennet kızı, melek

Hacer:Kaya, taş Hzİsmail (as)’ın annesi

Hafize:Kur’an-ı Kerimi ezbere bilen, muhafaza eden

Hayrünissa: Kadınların hayırlısıİREM:  Cennet bahçesi
Ok veya kurşun atılan nişan tahtası
Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin ad
Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir

İclal: Kudretli, büyüklük

İkrime, A Kerem sahibi

İkbal:Talüh açıklılığı

Kader: İman esaslarından, Allah’ın bütün yaratıklar için hüküm ve irade ettiği hallerin oluş şekli, alın yazısı, takdir.

KAMER: Ay, Dünya’nın Uydusu, Hilal; Kuran’ın 54. Suresi

Kevser: Maddi ve manevi çokluk

Kerime: Kız evlat, hoşgörü ehli, cömert, üstünlük, hayırlılık

Kübra: Çok büyük, ulu,

LATİFE(Latîfe):Hoş, Şirin, Narin, Güzel, Sevimli; Yumuşak, Nazik, Kibar, İnce; Şaka, Espri, Mizah, Hiciv, Nükte

Lamia: Parlak, parıldayan yüce

Leman: Parıltı, parlama

Macide (Mâcide): Şan ve Şeref Sahibi, Şanlı ve Şerefli, Onurlu; Büyük, Ulu, YüceMahmude (Mahmûde):  Övülmüş, Methedilmiş; Övgüye Değer, Övülmeye Değer;Allah’a Çok Şükreden, Çok Hamdeden; Çiçek, Sakmunya, Bingözotu

Maide (Mâide):  Sofra, Kurulmuş Sofra, Üzerinde Yemek Bulunan Sofra;Ziyafet, Şölen, Yemek; Hz. İsa ve Havarilere Gökten İndirilen Sofra;Kuran’ın 5. Suresi

Marziye: Razı Olunan, Razı Olunmuş; Beğenilen, Hoşa Giden

Mecide (Mecîde): Şan ve Şeref Sahibi, Şanlı ve Şerefli,Onurlu; Büyük, Ulu, Yüce

Melek: Nurani Yaratık, Manevi Varlık; Allah’ın Emrinden Çıkmayan İtaatkar Varlık;Allah’ın Bazı Kullarına Gönderdiği Elçi, Allah ile İnsanlar Arasında Aracılık Yapan Manevi Yaratık;Güzel, Çok Güzel; İyi Huylu, Terbiyeli, Uysal, Sakin, Halim, Selim.

Melike: Kadın Hükümdar; Kraliçe, Padişah Eşi, Hükümdar Karısı, Sultan

Mercan: Bir Deniz Canlısı; Süs Maddesi; Bir Balık Türü (genelde kırmızı renkli)

Merve: Çakıltaşı; Mekke’de Kabe Yakınında Bir Tepe (Hacılar, Safa Tepesi ile Merve Tepesi arasında gidip gelerek (Sa’y) Hz. Hacer’in oğlu Hz. İsmail için su arayışını yadederler.)

Meryem: Dindar Kadın, Dinine Bağlı Kadın, Mescidin Hizmetine Adanmış Kadın; Abid, İbadete Düşkün; Hz. Meryem (Hz. İsa’nın Annesi, Örnek Kadın); Kuran’ın 19. Suresi

Muhsine: İhsan Eden, Bağışta Bulunan, Hayırsever, İyiliksever, İyilikte Bulunan, Güzel İş Yapan; Sağlamlaştıran, Güçlendiren

Muslihe: Islah Eden, İyileştiren, Düzelten, Düzeltici; Arabulucu, Barıştıran, Barışçı

Mübine (Mübîne): Apaçık, Besbelli, Anlaşılır, Aşikar;İyiyi ve Kötüyü Ayıran, Doğruyu ve Yanlışı Ayıran, Hayrı ve Şerri AyıranMümine (Mü’mine): İman Etmiş, İnanan, Müslüman, İman Sahibi, İnançlı,Emin, Güvenilir; Dindar, Zahid, Abid, Dini Bütün, Mütedeyyin

Münibe: Allah’a Yönelen, Günahlardan Tevbe Edip Vazgeçen, Azgınlığı Bırakan, Tövbekar Olan, Uslanan

Münire (Münîre): Nurlandıran, Işık Veren, Aydınlatan; Parlak, Aydınlık, Işıklı

Müslime / Müslüme: Allah’a Teslim Olan, Müslüman (Kadın), İslam Dini’ni Benimseyen, İslam Dini’nden Olan, Mümi

Mediha:Öğülmeye değer

Melahat: Güzellik, yüz güzelliği

Meliha: Güzel, şirin

Merve:Mekke’de bir tepe adı

Meryem: dinine bağlı kadınHzİsanın Annesi

Mihriban:Güleryüzlü, yumuşak huylu

Naime (Nâime):Nimet İçinde Yaşayan; Nazlı Büyütülmüş; Kibar, Zarif, Güzel; Yumuşak, Kemiksiz, Taze

Nas:Yardımcı, yardım eden (Allah’ın kulu). Ayrıca kur’an-ı kerim’de bir sure ismidir.

Nezire (Nezîre):Adak; Adak Adayan, Bir Dilekte Bulunan; Kendini Allah’a ve İbadete Adayan

Nisa (Nîsa):1. Kadınlar. 2. Kur’an-ı Kerim’in 4. suresi, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır.

Nur:1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke’deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman’a verilen unvan, onur sahibi. Kur’an-ı Kerim’in 24. suresinin adı ve toplam 20 ayette geçmektedir.

Nefise:Çok hoşa giden

Nuran: Nurlu

Rasiha (Râsiha):Köklü, Kök Salan; Temeli Sağlam, Kökü Güçlü, Dayanıklı;Bilgili, Bilgisi Çok Geniş, Alim; Din Alimi, Dini Bilgisi Çok Geniş Olan

Raşide (Râşide):Reşit, Akıllı, Ergin; Doğru Yolda Olan, Doğru Yolda Giden; Hak Dini Kabul EdenRaufe:Merhametli, Acıyan, Esirgeyen

Raziye (Râziye):Rıza Gösteren, Kabul Eden, İzin Veren; Boyun Eğen

Refet:Merhamet Etme, Acıma, Esirgeme; Rafet

Refia:Yüce, Yüksek, Ulu, Ali; Saygın, Saygıdeğer

Refika:Eş, Kadın, Hanım, Zevce, Karı; Kadın Arkadaş

Rabia:Rabia’nın kelime anlamı ‘dördüncü’. isim olarak tercih edilmesinin nedeni Rabia-i Adeviye Hatun’dur. Rabia Hatun bütün hayatını dine adamış biri.

Reyyan:Oruç tutanların girdikleri Cennet kapısının ismi Reyyan.

Reyhan: Güzel kokulu bir süs bitkisi

Sabire (Sâbire):Sabırlı, Sabreden; Dayanıklı, Dayanan

Sacide (Sâcide):Secde Eden, Boynunu Allah’a Eğen, Alnını Yere Koyan;Namaz Kılan, İbadet Eden

Sadıka (Sâdıka):Doğru; İçten Bağlı, Gerçek Dost, Vefakar

Saime (Sâime): Oruç Tutan, Oruçlu

Saliha (Sâliha): İyi, Güzel; Faydalı, Yararlı; Elverişli, Uygun; Güzel Dindar, Dine Uygun Yaşayan; Yetkisi Olan, Hakkı Olan

Seher: Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı.

Selma: Barış içinde bulunma, huzur, güzel, hoş

Selsebil:Erkek ve Kız ismi olarak kullanılır; Tatlı ve Hafif Su, Hoş İçimli Su; Cennet’te Bir Çeşme Adı, Cennet Çeşmesi

Selva (Selvâ):Bıldırcın Eti; Çölde Bulundukları Sürece İsrailoğulları’na Allah Tarafından Gönderilen Bir Kuş Türü, Büyük Bıldırcın; Bal

Sema (Semâ):Gökyüzü, Gök; Evren, Kainat, Uzay

Sena (Senâ):Övme, Övüş, Methetme, Yüceltme; Şimşek Parıltısı, Şimşek Işığı, Işık

Sıdıka: Doğru, Dürüst, Yalan Söylemeyen; Sadık, Vefalı, Bağlı, Samimi; Hz. Ayşe’nin ve Hz. Meryem’in Lakabı

Sultan: Erkek ve kız ismi olarak kullanılır; Hükümdar, Padişah, Melik; Hükümdar Ailesinden Kadın, Hanedan Üyesi Kadın; Baştacı Edilen, Sevilen, Beğenilen

Sümeyye:Sümeyye binti Habbat (Hz. Sümeyye) Ammar b. Yasir’in annesidir ve ilk müslüman olan hanım sahabelerdendir.

Sündüz:Bir İpek Kumaş Türü, Altın veya Gümüş Tellerle İşlenmiş Nakışlı İpek Kumaş, Sündüs; Cennet Elbisesi; Güzel, Çok Güzel, Parıltılı

Tahire (Tâhire):Temiz, Pak

Tahrime (Tahrîme):Namaz Tekbiri, Namaza Başlarken “Allahu Ekber (En Büyük Allah’tır)” Demek, Namaza Başlarken Tekbir Getirmek; Namaza Başlamak, Namaz Dışı Eylemleri Yasaklamak

Tenzile:Tenzil Etme(k), İndirme(k), Verme(k), Aşağı Düşürme(k);Azar Azar İndirme(k); (Allah’tan) Gönderilmiş, İndirilmiş, Verilmiş

Tesnim:Cennet Suyu, Cennet Irmaklarından Biri, Hoş İçimli Su

Tuba (Tûbâ)/Tuğba:Cennet Ağacı; İyilik, Güzellik, Hoşluk; Sağlıklı, Güzel

Vuslat: Sevgiliye kavuşma

Vildan: Cennet Hizmetçileri

Zahide: Dinin yasak ettiği şeylerden sakınan

Zambak : Güzel iri çiçekli bir süs bitkisi

Zarafet : İncelik, güzellik

Zehra : Beyaz ve parlak yüzlü olan, Nurani yüzlü

Zekiye : Zeka sahibi, kavrayışlı

Zeliha : Züleyha, su perisi

Zennan : Kadınlar

Zennur : Zinnur, nurlu, ışıklı

Zeren : Anlayışlı, zeki

Zinnur : Nurlu, ışıklı

Zişan : Şanlı, ünlü, çok tanınmış

Ziynet : Süs, süs eşyası

Zübeyde : Öz, asıl

Zühre : Çiçek açan / Çoban yıldızı (Venüs)

Züleyha : Hz. Yusuf’un karısının adı

Zülfifye : Saçları çok güzel olan

Zümra : Güzel, iyi ahlaklı – Zeki, bilgili kadın

Zümrüt : Yeşil renkli bir değerli taş

Zeynep: Mücehverler, değerli taşlar, süsler

Zülal: Hafif soğuk, tatlı su

Çok Okunanlar

kutsaldinislam


4 YORUM

  1. Avatar

    Yorumunuz