Kürtaj Günah Mı ?

Kürtaj Günah Mı ?

En fazla merak edilen konular listesinde yer alan kürtaj günah mı hakkında islam alimleri tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılarak bu sayede kürtaj eyleminin günah olup olmadığını merak edenlerin bu konuda detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Geçmiş dönemlere oranla günümüzde daha düşük düzeyde uygulanan kürtaj eyleminin doğrudan herhangi bir özrü veya mazeretinin söz konusu olmaması sonucunda gerçekleştirilmesinin dinimizce haram ve günah olduğu belirtilerek, bu bakımdan çocuk aldırmak yani diğer bir adıyla kürtaj eyleminden uzak durulması gerektiği islam ulemaları tarafından ayrıca dile getirilmiştir.

Özellikle de rızık endişesi doğrultusunda anne karnındaki bebeğin alınmasının büyük bir günah olduğunu belirten alimler, emzikli bir kadın, gebe kalması, sütünün kesilmesi ve emen çocuğun hayati tehlikesi söz konusu olması gibi durumlarda hamilelik sürecinin 120 gün dolmaması durumunda annenin bu durumlar karşısında çocuğunu düşürmesinde islami açıdan herhangi bir sakınca söz konusu olmadığını, ancak 120 günlük sürecin dolmasından sonrasında anne karnındaki bebeğin alınmasının islami açıdan doğru bir eylem olmadığını dolaysıyla da günah olduğunun altını çizmektedirler.

Çocuğun Aldırılması İçin 2 Koşul Söz Konusu Olmaktadır;

  • Anne karnından alınması gereken çocuğun 120 günden daha küçük olması
  • Anne karnındaki çocuğa veya anneye bir zarar gelmesi gibi ciddi bir özrün söz konusu olması

İslam Fıkıhında Kürtaj

Önemli bir islami konu olması sebebiyle ayrıca islam fıkıhında da önemli bir yer tutan kürtaj eylemi, bu vesile ile birçok fıkıh alimleri tarafından yorumlanmıştır.İslam fıkıhında kürtaj eylemi hakkında ilk olarak anne rahminde yer alan cenninin canlı ve insan konumunda bulunup bulunmadığı tespit edilmektedir. Anne rahminde yer alan cenninin canlı olduğu sabit bir şekilde tespiti halinde fıkıhçılar tarafından kürtaj eylemine cevaz verilmesi söz konusu olmamıştır. Bu bakımdan dinimiz, çocuk veya bebek olması fark etmeksizin her nefsi ve dünyaya gelen her canlının öldürülmesini kesin olarak yasak etmiş ve bu bakımdan büyük bir zaruri durum söz konusu olmaması haricinde caiz görmemiştir.

Kürtaj Eyleminin Kefareti Bulunuyor Mu ?

Yukarıdaki koşullar haricinde gerçekleştirilen kürtaj eyleminde büyük bir günahın işlenmesi söz konusu olmakta ve bu durumun yalnızca bir diyet yani kefaret ile kurtulmasının söz konusu olamadığını belirtmekte fayda görmekteyiz.

Bu bakımdan, isteyerek veya istemeyerek yukarıdaki şartlar haricinde kürtaj eyleminin gerçekleştirilmesi durumunda, birey veya bireylerin gerek kalben ve gerekse de dili ile samimi bir şekilde tövbe-i istiğfarda bulunması yüce Allah’a yalvalması ve işlemiş olduğu bu büyük günahtan bağışlanma dilemesi gerekmektedir.

Bu bakımdan, zaruri durumlar haricinde işlenen cinayette olduğu gibi, zaruri durumlar haricinde kürtaj eyleminde de herhangi bir kefaret ödenmesi söz konusu olmamakta ve yalnızca işleyen birey veya bireylerin tövbe-i istiğfarda bulunması ve nice zamanlar Yüce Allah’tan bağışlanma dilemesi gerekmektedir.

Etiketler