Marifetullah İlmi Nedir. Marifetullah Nasıl Öğrenilir?

Marifetullah İlmi Nedir. Marifetullah Nasıl Öğrenilir?

Marifetullah ilmini öğrenmek Allah’ı kudret ve geçerliliğini ve O’nun isimlerini bilmek, sıfatlarını öğrenmek, hakkında bilgi sahibi olmak demektir. Bilginler arasında ilim manasına gelen Marifetullah ilmi ne göre itim bir marifet ve her marifet bir ilimdir. Marifetullah İlmi Nedir. Marifetullah Nasıl Öğrenilir? bu yazımızda tümüyle değineyeceğiz.

Marifetullah İlmi Nedir.

Marifetullah İlminin Temeli Nedir?

Marifetullah kişilerin Allah’ı hakkı ile tanıması, O’nun yasaklarına ve emirlerine bağlanması demektir. Marifetullah bilgilerinde temel olarak üç nokta vardır;

Marifetullah İlmi Nedir
Marifetullah İlmi Nedir, Marifetullah nedir.

  • Allah’ın sıfatlarını ve bu sıfatların hükümlerini bilmek
  • Allah’ın fiillerinin hikmetlerini bilmek ve kavramak
  • Allah’ın varlığını ve birliğini bilmek, O’nun her türlü noksan sıfattan münezzeh bulunan zatından teşbihi red etmek ve uzaklaşmakAllah’ı tanımak ile ilgili hadisler arasında Peygamber efendimizin buyurduğu hadisler vardır.

Peygamber efendimiz buyuruyor ki:

  • Allah’ın yarattıkları üzerinde tevekkül edin, Zatı üzerinde düşünmeyin. Zira siz O’nun kadrini (O’na layık bir surette) asla takdir edemezsiniz.

Marifetullah Nasıl Öğrenilir?

Marifetullah Nasıl Elde EdilirMarifetullah nasıl elde edilir sorusunun cevabını bulmak için belirli kademelerin aşılması gerekir. Allah’a inanan ve ona iman eden insanların kalpleri nurlanmıştır. Bu, işitmeyen kulağın duymaya başlamasından, kör gözün açılmasından çok ileri bir inkişafla ruhun, rabbine inanması. Ona kavuşması ve kendini onun mahluku bilmesidir.

Marifetullah, Marifetullah İlmi İle İlgili Ayetler

Müminlere daima marifet dersleri veren Kur’an-ı Kerim Allah’ın adı ile başlar ve onun Rahman ve Rahim olduğunu bildirir. Allah Resulüne ‘Yaratan Rabbinin ismiyle oku’ buyurarak onun vasıtasıyla bütün ümmetine marifet kat etme emrini vermektedir. Okudukça Allah’ın ihsanını daha net görürüz ve rahmetine marifetimiz artar.Fatiha suresinde O’nun yalnız bizim değil bütün alemlerin rabbi olduğunu görürüz. Allah-u Teala bütün bitkilerin, hayvanların, sema ve arz alemlerinin, melek ve cin alemlerinin, cennet ve cehennemin, arşın ve kürsinin rabbidir. Bunları bilen ve düşünen kulları Allah’ın marifetine daha fazla terakki eder.

Marifetullah ilminde ileri gittikçe Allah’ı tanımak için ne yapmamız sorusunun cevabına yaklaşarak Allah’ın ihsanını, keremini daha iyi anlayan kulların ruhunda Allah sevgisi ne kadar artarsa Allah korkusu o kadar artar. Allah kulluk ederken muhabbet ile mehafette marifetin inkişafı beraber ilerler ve yükselir.

Marifet sonu gelmeyen bir yolculuk ve uçsuz bucaksız olan bir semadır. Sonsuz sıfatları olan Allah-u Teala nın marifetlerinde ne kadar ileri gidilse bile önündeki sonsuz mesafe bitmez.

Resülullah efendimiz Miraç ile marifet semasına uruc ederek, Rabbimizin cennet ve cehennemini gördü ve O’nun mülkünü kat kat gezdi. O’nu ulviyet mertebesine eriştiren bu seyahat sonunda buyurdu ki:

  • Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben (senin lütfunla eriştiğim bu marifet mertebesine rağmen yine de) seni hakkıyla tanıyamadım, bilemedim.

Ben seni hakkıyla tanıyamadım buyuran Resülullah efendimiz, Allah marifetinin sonsuz olduğunu ve kulların ömürlerinin sonuna kadar bu yolda ilerlemeleri gerektiğini belirtmektedir.

Marifetullah İlmi İle İlgili Ayetler

Marifetullah ilmi ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de bulunan sure ve ayetler bulunmaktadır.

  • Bakara Suresi 269. Ayet: “Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.”
  • Zümer Suresi 9. Ayet: “Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse (o inkârcı gibi) midir? Resulüm! De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.”
  • Rad Suresi 16. Ayet: “Resulüm! De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki: “Allah’tır.” O halde de ki: “O’nu bırakıp da kendilerine fayda ya da zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz?” De ki: “Körle gören bir olur mu hiç? Ya da karanlıklarla aydınlık eşit olur mu?” Yoksa O’nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbirine benzer mi göründü? De ki: Allah her şeyi yaratandır. Ve O, birdir, karşı durulamaz güç sahibidir.”

Yunus Suresi 36. Ayet: “Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan (ilimden) hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilendir.”

Çok Okunanlar

kutsaldinislam