Mekke Döneminde İnen Ayetler ve Surelerin Özellikleri Nelerdir?

Mekke Döneminde İnen Ayetler ve Surelerin Özellikleri Nelerdir?

Kuran’ı Kerim’de yer alan ayetler Mekke ve Medine döneminde inenler olmak üzere 2 farklı şekildedir. Sadece indiriliş yeri ve zamanında değil, ayetlerin verdiği mesajlar ve anlatım tarzlarında da büyük farklar bulunmaktadır. Bu farklara ve Mekke’de inen ayetlerin özelliklerine geçmeden önce bu ayetler hangileri? geniş bilgi vermek daha uygun olmaktadır. Mekki ayetler de denilen Mekke’de inen ayetler hicretten önce indirilmişlerdir. Bahsedilen bu ayetlerin ana işledikleri konular cennet-cehennem, ahret, iman-inkâr şeklindedir. Kuran’da bulunan 86 sure Mekki, 28 sure ise Medine’de indirilen Medeni surelerdir.

Mekke Döneminde İnen Ayetlerin Temel Özellikleri

Mekke döneminde indirilen ayetler daha çok dine katılım sağlanması amacıyla, neden iman edilmesi gerektiğini anlatan ayetlerdir. Genel özellikleri sıralanacak olursa aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır.

  1. Bu surelerin ve ayetlerin en önemli özelliği kısa olmaları ancak insanlar üzerinde etki bırakacak şekilde ifade edilmeleridir.
  2. Mekki sureleriçinde yeminle başlayan ayetlerin sayısı oldukça fazladır.
  3. Bu ayetlerin konusunu genellikle ahiret hayatı ve ölüm oluşturmaktadır.
  4. Secde ayeti bulunan surelerin hepsi Mekkidir. Bunun nedeni Allah’a imanı güçlendirmek istemesinden kaynaklanmaktadır.
  5. Mekki ayetleriçinde insanlığa ‘ey insanlar’ şeklinde hitap eden cümleler yer almakta, bu hitap şekli sıklıkla kullanılmaktadır.
  6. Kuran’da toplam 15 Mekki olan surede kella kelimesi geçmektedir. Bu kelimenin manası ‘doğrusu öyle değil!’ demektir ve ikaz olarak kullanılmıştır.
  7. Mekki surelerin bir diğer ana özelliği de geçmiş milletlerin ve özellikle peygamberlerin hayatlarından bahsetmesidir. Bu şekilde öğütler vermektedir.

Mekki ve Medeni Surelerin Farkları

Mekki ve Medeni sureler arasında keskin bazı farklar bulunmaktadır. Bunun en önemli nedeni içinde bulunan dönemin şartlarıdır. Örneğin Mekki dönemde din yeni yayılmaya, Allah’a iman konuları üzerinde durulmaya, İslam dini benimsetilmeye çalışılmıştır. Medeni dönemde ise İslam halkı artık oluşmuş, bu halkın iman içinde yaşamasını düzenleyici konular ön plana çıkmıştır. Bu perspektifte iki ayrı dönemde gönderilen ayetler değerlendirildiğinde aşağıdaki farklar net şekilde görülmektedir.

  1. Mekki surelerde Allah’a iman etme üzerinde durulurken, Medeni surelerde bazı toplumsal kurallar, hukuk, miras hukuku ve ceza hukuku üzerinde yoğunlaşılmaktadır.
  2. Mekki surelerde Allah’a şirk koşmanın ne kadar yanlış olduğu ve ne gibi kötü sonuçlar doğurduğu diğer eski kavimlerden örnekler verilerek açıklanmaktadır. Öte yandan, medeni ayetlerde savaş hükümleri ve ne kadar surette savaşa izin verilebileceği üzerinde durulmaktadır.
  3. Eski kavimler ve peygamberlerin hayatlarına yer vererek imana davet eden mekki ayetler yerine, medeni surelerde Hristiyan ve Yahudileri yanlışlarından dönmeye ve iman etmeye yönlendirmeye çalışan ayetler yer almaktadır.

İki dönemde indirilen sure ve ayetlerden görüldüğü üzere ilk dönem yani Mekki dönemde herkese kucak açılarak dine kabul edilmeye çalışılmış, iman etmeleri yönünde öğütler verilmiştir. Öte yandan Medeni dönemde toplumsal yasalarla insan ilişkileri, devlet ilişkileri düzenlenmeye çalışılmıştır.

Etiketler