Meleklere İman Nedir ? Dört Büyük Meleğin Görevleri Nelerdir ?

Meleklere İman Nedir ? Dört Büyük Meleğin Görevleri Nelerdir ?

Meleklere İman Nedir ? Dört Büyük Meleğin Görevleri Nelerdir ?

 

Tamamı ile Allah’ ın emri üzerine hareket eden nurdan yaratılmış varlıklara melek denilmektedir. Günah işlemeyen, evlenmeyen, yemek yemeyen ve su içmeyen varlıklardır. Var oldukları bir gerçektir ama gözle görünmezler. İnsanların kendi akıllarını, rüzgârı ya da havayı gözle göremedikleri gibi melekleri de görmeleri tamamen imkânsızdır. İmanın şartları arasında olan Meleklere inanmak Allah’, peygamberlere ve onlara gönderilenlere inananlar için geçerlidir. İyi işler yapmak ile yükümlü olan melekler kutsal sayılmaktadır. Her meleğin görevleri bulunmaktadır. Bazıları insanları kötülüklerden korurken bazıları da durmadan Allah’ ı zikretmektedir. Erkeklik ya da dişilik özelliklerine sahip olmayan meleklerin niceliği de niteliği de sınırlarımızın dışındadır. İslam dininde bilinen ve gerçek olduğu kesin olan 4 büyük melek bulunmaktadır. Bu meleklerin isimleri ve görevleri aşağıda yer almaktadır.

 

1-) CEBRAİL = Tebliği görevi yapan büyük melektir. Allah ile peygamberleri arasında elçilik yapmasından dolayı tebliğ görevini üstlenmektedir. Kuranı Kerimi Peygamber Efendimize Cebrail Aleyhisselam getirmiştir.

2-) MİKAİL = Tabiat olayları ile ilgilenen melektir. Allah’ tan gelen emir doğrultusunda yağmurların yağmasını, rüzgarların esmesini hatta ekinlerin yeşermesini sağlamaktadır.

3-) İSRAFİL = Suru üflemek ile görevlendirilmiş olan melektir. Kıyamet gününde dünyanın sonunun geldiğine dair Suru üfleyecek ve ardından ikinci kez üflediğinde ölüler dirilerek mahşer meydanında toplanacaktır.

4-) AZRAİL = Ölüm meleği olarak bilinmektedir. İnsanların örü tükendiği vakit Allah’ ın emri ile canlarını almak ile vazifeli olan büyük melektir.