Mezhep Farklılığı

Mezhep Farklılığı

Mezhep Farklılığı

Mezhep Farklılığı, İslam’ın beş şartını bilmeyenimiz yoktur. Birinci şartı olan Kelime-i Tevhid, Müslüman olmanın birinci şartıdır. Yerde ve gökte tek söz sahibi olan Allah (cc), tek ilah olarak kabul edilmelidir. Onda sonra ise namaz gelmektedir. Zekât, Oruç ve Hac sonraki önemli ibadetlerdir. Müslüman olmanın şartı olan bu şartlar içerisinde, Kelime-i Tevhidin dille söylendikten sonra kalple tasdik edilmesi ve sonrada hayata geçirilmesi birinci derecede önemlidir. Bütün ibadetlerin kabul olma şartı buna bağlıdır. İkinci şart ise namazdır

MEZHEP AYRILIKLARI DOSTANEDİR

Namaz, Müslüman olmanın ikinci şartıdır. Bu nedenle, Müslüman olan kişilerin kesinlikle namaz kılması gerekir. Hanefi mezhebinde de, namaz kılmak şarttır. Şafi, maliki ve Hanbelî mezhebi de vardır. Bu mezheplerde birbirleriyle düşman değillerdir. Ayrı ayrı din olarak telakki edilemez. Hepsi birbirlerini tamamlamaktadır. Sadece küçük görüş ayrılıkları vardır. Bu ayrılıklar birbirlerine düşman olmalarına neden olmamıştır. Mesela, namaz kılma şeklinde ayrılık olmasının nedeni, bazı imamlara bazı hadis-i şeriflerin ulaşmaması veya hadis-i şerifi farklı telakki etmesidir. Veya dualar konusunda da durum aynıdır.

Gelen rivayetlerin değerlendirilmesinde, farklılık olabilir. Ancak, temelde, İslam’ın kesin emir ve yasakları konusunda itilaf etmezler, birleşirler. Namaz kılma şekillerinde ve dua etme şekillerinde itilaf olsa da, sonuçta Peygamberimiz (sav)’e uymaktadırlar. Duada aracı kabul etmek, dört mezhepte de yasaktır. İtikadı konularda birlik vardır. Yani İslam’ın temelini teşkil eden konularda birlik vardır. Bu nedenle dört mezhepte haktır, İslam’da birleşmektedirler.