Muhabbetullah Ne Demek ?

Muhabbetullah Ne Demek ?

Muhabbetullah Ne Demek

Muhabbetullah anlamı;

Allah’ın kemal ve cemalini anlamak ve takdir etmek sonucu kalpte hissedilen ilahi nurdur. (Muhabbetullah ne demek?) Bu muhabbet ile insan ruhu, elem ve kederden kurtularak safi huzur ve sevince kavuşur. Muhabbetullah insan ruhunu erdeme ulaştıran ilahi nurdur ve oluşmasını sağlayan tek şey ise Allah sevgisidir.

Cenab-ı Hak insanı yaratırken, kalbine sonsuz bir muhabbet yeteneği vermiştir. Bu sonsuz muhabbet, ancak tüm zat ve sıfatlarıyla sonsuz kemalde bulunan Allah içindir. İnsana bahşedilen bu sevgi kabiliyeti Allah’ı sevmek içindir. Kalp ehli Muhabbetullah; her şeyi yaratan Allah’ı ve O’nun yarattıklarını yine O’nun için sevmektir.

Muhabbetullah Ne Demektir
Muhabbetullah Ne Demektir?İnsanlar bir şeyi o şeyde gördükleri kemal ya da aldığı lezzet ve gördüğü menfaat için sever. İnsan kemallerini takdir ettiği, iyiliklerinden memnun olduğu ve lezzet aldığı tüm varlıkları Allah’ın yarattığını bilir. Bu durumda insan kendinde bulunan sonsuz muhabbet yeteneğini evvela ve bizzat Allah’a vermelidir.

Muhabbetullah İle İlgili Ayetler

Biz Müslümanlar sonsuz ve şartsız olarak Allah’ı severiz. Sonra Peygamberimizi Allah’ın kulu ve Resulü olarak severiz. Allah’ı akrabalarımızdan, canımızdan ve malımızdan kısacası her şeyden daha çok severiz. Ancak bu şekilde Muhabbetullah’a ulaşılabilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Allah sevgisi ve Muhabbetullah ile ilgili ayetler şu şekildedir;

Muhabbetullah Ne Demektir
Muhabbetullah Ne Demektir?  • “De ki: Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa hemen bana uyun ki, Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı affetmekle örtsün. Allah Gafur’dur, Rahim’dir.” – Al-i İmran 3/31
  • “İnsanlardan kimi de Allah’tan başka şeyleri O’na eş tutuyorlar da onları, Allah’ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler, azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı.” – Bakara/165. Ayet
  • “(İbrahim onlara) dedi ki: “Siz, sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah’ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü (geldiğinde) ise, kiminiz kiminizi tanımayacak, kiminiz kiminizi lanetleyecektir. Varacağınız yer cehennemdir. Ve hiç yardımcınız da yoktur.” – Ankebut/25. Ayet
  • “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar.” – Bakara/186. Ayet
  • “Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya’yı verdik; eşini de kendisi için (çocuk doğurmaya) elverişli kıldık. Onlar (bütün bu peygamberler), hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin saygı içindeydiler.” – Enbiya/90. AyetMuhabbetullah Ne Demek

Muhabbetullah İle İlgili Hadisler

Muhabbetullah nasıl elde edilir? sorusu, iman edenler için önemlidir. Muhabbetullah için; Allah’ı kalpte tanımak gereklidir. Esma-i Hüsna’nın tecellilerine ulaşmış olmak gereklidir. Nefsin şerrinden kurtulmalı ve kalbin tamamen Allah sevgisi ile dolması gerekmektedir. Peygamber Efendimiz “Allah güzeldir, güzelliği sever” diye buyurmuştur. Müminlerin Allah ile olan muhabbetleri önemlidir. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şu ayet ile belirtilmiştir;

  • “…Müminlerin Allah’a olan muhabbetleri ise her şeyden daha ileri ve daha kuvvetlidir…” – Bakara/165. Ayet

Muhabbetullah ile ilgili hadislerden bazıları şu şekildedir;

  • Peygamberimiz(asm) şöyle buyurmuştur; “Sizden biri, beni, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz” – Hazreti Enes
  • Peygamberimiz(asm) şöyle buyurmuştur; “Hazreti Davud’un duaları arasında şu da vardır: “Allah’ım! Senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak ameli talep ediyorum. Allah’ım! Senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl.” – Ebü’d Derda

Peygamberimiz(asm) şöyle buyurmuştur; “Nimetleriyle sizi beslediği için Allah’ı sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin.” – İbnu Abbas

Çok Okunanlar

kutsaldinislam