Müslüman Gayrimüslim İlişkileri Nasıl Olmalı?

Müslüman Gayrimüslim İlişkileri Nasıl Olmalı?

Dinimizce müslüman ve gayrimüslim ilişkilerinde de sınırlandırmalar söz konusu olmaktadır. Bu bakımdan, müslüman ile gayrimüslim arasındaki ilişkilerde özellikle de müslümanların dinimize uygun olarak hareket etmesi gerekmektedir. Nitekim, başta peygamber efendimiz olmak üzere birçok peygamberler ve Allah dostları dahi, dünya hayatında islam dini sınırları çerçevesi içerisinde gayrimüslim olan insanlar ile ticari faaliyetlerde bulunmuşlar ve bu sayede müslümanlara örnek teşkil etmişlerdir.

Müslüman Gayrimüslim İlişkilerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler İse Şunlardır;

Ticari İlişkilerde

Müslüman bir kimsenin din kardeşi ile olduğu gibi, gayrimüslim bir kimse ile de helal yönden ticari faaliyetlerde bulunması, dinimizce uygun görülmüştür. Ancak, burada müslümanın dikkat etmesi gereken en önemli nokta, ticari faaliyetlerde ortak olduğu veya birlikte iş yaptığı gayrimüslime adaletli olması ve hak, hukuk çerçevesinde onunla ticari ilişkilerde bulunmasıdır. Nitekim, birçok sahih hadislerde de belirtildiği üzere, kıyamet günü gayrimüslim dahi olsa, bir kimsenin hak ve hukukuna tecavüz müslüman bir kimseden o kimsenin hakkının ilahi adalet tarafından iade edileceği bildirilmektedir. Dolaysıyla da, ister müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, bir kimsenin mutlak suretle diğer müslüman bir kimse üzerinde hak ve hukukları söz konusu olmaktadır.

Komşuluk İlişkilerinde

Komşuluk haklarına da önem veren dinimiz, ister müslüman bir kimse olsun, ister gayrimüslim bir kimse olsun, komşunun komşusu üzerinden haklarının ve hukuklarının bulunduğunu belirtmektedir.Nitekim, bu konu hakkında peygamber efendimiz tarafından şöyle buyurulmuştur ”Cebrail , bana komşuluk hakları hakkında öyle şeyler bildirdi ki, komşunun diğer komşusuna varis kalacağını sandım.” Buyurarak, gayrimüslim dahi olsa müslümanların komşuluk haklarına da önem vermesi gerektiğini belirtmektedir.

Alacak Verecek İlişkilerinde

Unutulmamalıdır ki, geçici dünya hayatında yalnızca müslümanların birbiri üzerinde hakları söz konusu olmamakta ve gayrimüslimlerin de dünya ilişkilerinde müslümanların üzerinden hakları söz konusu olabilmektedir. Öyle ki, islam dininden taviz verilmemek kaydıyla, dünya hayatında müslüman bir kimse ile gayrimüslim bir kimse arasında maddi yönden alacak verecek durumu söz konusu olduğunda, tarafların birbirlerinin hak ve hukukuna saygı göstermesi ve belirtilen süreçler dahilinde alacak ve verecek eylemlerini gerçekleştirerek, birbirinden helalli alması gerekmektedir. Özellikle de, gerçek yurtlarının ahirette olması sebebiyle müslümanların bu konuda ve diğer ilişkilerde daha bilinçli hareket etmesi gerekmektedir.

Müslümanın Gayrimüslim Üzerinde Hakları Var Mı?

Yukarıdaki durumlar dışında müslüman bir kimsenin gayrimüslim bir kimse üzerinde herhangi bir hakkı bulunmadığı gibi, gayrimüslim bir kimsenin de, müslüman bir kimse üzerinde herhangi bir hakkı veya hukuku söz konusu  olmamaktadır.

Müslüman Bir Kimsenin Gayrimüslim Bir Kimse İle İletişim Kurması Günah Mı?

Manevi değerler bakımdan taviz verilmemesi ve yukarıdaki durumlarda dinimizce uygun bir şekilde hareket edilmesi durumunda, müslüman bir kimsenin gayrimüslim bir kimse ile iletişim kurmasında, ticari ilişkiler kurmasında herhangi bir sakınca veya günah söz konusu olmamaktadır.

 

Etiketler