Müslümanı Dinden Çıkaran Şeyler Nelerdir?

Müslümanı Dinden Çıkaran Şeyler Nelerdir?

Allah-u Teala’nın tüm kullarına emrettiği ilk farz iman etmektir. Tüm peygamberlerin gönderilmesi ve tüm kitapların indirilmesinin temel gayesi tevhit inancı üzerine iman etmektir. Allah’ın kullarına iman etmeyi nasıl emretmiş ise, dinden çıkaran şeylerin faili olmadan Allah’a ulaşmalarını aynı şekilde emretmiştir.

İmanın şartlarını yerine getirmenin önemi yanı sıra onu bozacak şeylerden sakınmak ve kaçınmakta bir o kadar önemlidir. Müslümanları dinden çıkaran en yaygın 10 maddeyi yazımızın devamında öğrenebilirsiniz.

İslam Dinine Ait Şeyleri Önemsememek, Alay Etmek Ve Küçümsemek

Allah-u Teala’yı, peygamberlerini, meleklerini ve ahret gününü inkâr ederek onlarla alay etmek ve küfre düşüren sözler haller de bulunmak Müslümanlığı aşağılayıcı fiiller dinden çıkaran şeylerdir. Allah-u Teala Tevbe suresi 9/65-66 ayette buyuruyor ki;

 • De ki: Allah ile O’nun ayetleri ve Resulü ile mi alay ediyorsunuz? (Boşuna) Özür dilemeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kâfir oldunuz.”

Allah-u Teala’nın Kanunlarının Yerine Kanunlar Koymak

Allah-u Teala’nın adalet ve hayır kanunlarını insan kanunlarıyla değiştirmeye çalışanlar bu hükme dahildir. Allah-u Teala Maide Suresi 5/44-45-47 ayetlerinde buyuruyor ki;

 • “Her kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.”
 • “Her kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.”
 • ” Her kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fâsıkların ta kendileridir.”

Allah-u Teala’dan Başkasına Hakimiyet Yetkisi Vermek

Allah’ın kanunlarını hiçe sayarak haram kıldıklarını serbest bırakmaya çalışmak ve hükümlerine ortak olmaya çalışmak Müslümanları dinden çıkaran nedenlerden olur. Allah-u Teala Yusuf suresi 12/40 ayette şöyle buyurur;

 • “Hüküm vermek yalnızca Allah’a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye ibadet etmemenizi emretmiştir.”

Müslümanlara Karşı Kafirlere Ve Küfre Destek Olmak

İslamiyet’e karşı gelerek kafirlerin ve küfrün arasında yer almak ve onları haklı göstermeye çalışmak propaganda yaparak şirke giren sözler söylemek kişileri dinden çıkarmaktadır. Allah-u Teala Ali İmran Suresi 3/28 ayette buyuruyor ki;

 • “Mü’minler, mü’minleri bırakıp da kâfirleri veliler edinmesinler. Kim böyle yaparsa, Allah’tan hiçbir şey (yardım-bağlantı) yoktur.”

Allah-u Teala’dan Başkasına Sığınmak Ve O’ndan Başkasından Yardım Dilemek

Allah’tan başkasından yardım dileyenler, dua ve tevekkül edenler, ondan başkasına sığınanlar dinden çıkma şüphesi dahi olmadan dinden çıkaran küfre girer ve kafir olurlar. Allah-u Teala Yunus suresi 10/107 ve Zumer suresi 39/3 ayette buyuruyor ki;

 • “Eğer Allah Teâlâ sana bir zarar dokundurursa artık O’ndan başka onu bir açacak yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse artık O’nun fazlını reddedecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine eriştirir. O bağışlayandır, rahmet edendir.”
 • “İyi bilin ki, halis (katışıksız) din yalnız Allah’ındır. O’nu bırakıp da başka veliler edinenler: ‘Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz’ diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve kâfir olanları doğru yola iletmez.”

Allah-u Teala’nın Dininden Yüz Çevirerek Onunla Amel Etmemek

Allah’ın dininden yüz çevirerek onu öğrenmeyi reddeden ve onunla amel etmeyen kişiler dinden çıkarak kafir olurlar. Allah-u Teala Secde Suresi 32/22 ayette buyuruyor ki;

 • Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz, suçlulardan intikam alıcıyız.”

Kafirlere Şer’i İtaat Etmek Kişiyi Dinden Çıkaran Büyük Küfürdür

Allah-u Teala Enam suresi 6/121 ayette buyuruyor ki;

 • “Eğer Onlara itaat ederseniz şüphesiz siz de müşrik olursunuz.”

Küfür Olan İnanışlara Razı Gelmek

Allah-u Teala Nisa suresi 4/140 ayette buyuruyor ki;

 • “O (Allah Azze ve Celle), size Kitap’ta: ‘Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar, onlarla oturmayın. Yoksa siz de kesinlikle onlar gibi olursunuz’ diye (açık hükmünü) indirdi. Muhakkak ki Allah, münafıkların ve kâfirlerin tümünü cehennemde toplayacaktır.”

Kafirleri Tekfir Etmemek

Allah-u Teala Ankebut suresi 29/47 ve 29/68. ayetlerde buyuruyor ki;

 • “Bizim ayetlerimizi ancak kâfirler inkâr ederler.”
 • “Allah’a karşı yalan uyduran veya kendisine geldiğinde hakkı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kâfirler için kalacak yer mi yok?”