Namaz Abdesti Hakkında Bilinmesi Gerekenler 2020 yılı resimli anlatım

Namaz Abdesti Hakkında Bilinmesi Gerekenler 2020 yılı resimli anlatım

Namaz Abdesti Nasıl Alınır? (Resimli Anlatım)

 abdest_eller
-Önce kollar dirseklere kadar sıvanır, sonra “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diyerek  niyet edilir.-Sonra, Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özellikle dikkat edilir. Parmakta yüzük varsa oynatılıp altının temizlenmesi gerekir
 abdest_ağızı_temizleme-Sağ avuç ile ağza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.
 abdest_burun_temizliği
-Sağ avuç ile burna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol Elle sümkürerek burun temizlenir.
 abdest_yüz_temizliği-Alında şaçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşaklığına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.
 abdest_kolların_temizliği-Önce sağ sonra Sol kol olmak üzere her ikisi de üçer defa yıkanır. Yıkarken kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
 abdest_başın_mesthi-Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üstüne konularak bir kere mesh edilir.-Eller ıslatılarak sağ elin şahadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile kulağın arkası, sol elin şahadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile kulağın arkası mesh edilir.-Elleri tekrar ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun mesh edilir.
 abdest_ayakların_temizliği-Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Tıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.- Sonra,Sol ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Tıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir

 

Teyemmüm Abdesti Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Kutsal Din İslam
Teyemmüm Abdesti Hakkında Bilinmesi Gerekenler – Kutsal Din İslam
Abdest bitince ayakta Kıbleye karşı “Kelime-i Şahadet” okunur.

Namaz Abdestsiz Yapılaması Yasak Olan Şeyler Nelerdir?

-Namaz kılınmaz. 
– Kur’an-ı Kerim’e el sürülmez, 
-Tilâvet secdesi yapılmaz, 
-Kâbe tavaf edilmez. (Kabe’yi tavaf için abdestli olmak vaciptir)
– Cenaze namazı kılmak.

Namaz Abdestini Bozan Şeyler  Nelerdir?

Abdestli olan bir kimsede aşağıdaki hallerden biri meydana gelirse abdesti bozulur:;
-Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin ve su çıkmak,
-Ağız dolusu kusmak,
-Tükürdüğü zaman tükürüğünün yarısı veya daha fazlası kan olmak,
-Küçük veya büyük tuvalet yapmak, arkadan yel çıkmak,
-Bayılmak ve sarhoş olmak,
-Namazda gülmek (namaz dışında gülmek abdesti bozmaz),
-Uyumak. 

Namaz Abdestinin Edepleri Nelerdir?

-Abdest alırken başkasından yardım istememek.
-Abdest alırken suyun sıçramaması için dikkatli davranmak
-Kıbleye doğru yönelmek.
-Gereksiz yere konuşmamak.
-Niyet ederken dil ile niyet etmek.
-Her uzvu iyice ovmak.
-Abdest dualarını okumak.
-Kullanılmış su ile abdest almamaya dikkat etmek.
-Her uzvu yıkarken niyeti korumakla birlikte ” Bismillah ” demek.
-Kulağı mesh ederken serçe parmaklarının uçlarıyla kulak deliklerini mesh etmek .
-Buruna ve ağza suyu alırken sağ eli kullanmak.
-Sol el ile sümkürmek.
-Özür sahibi olmayan kimsenin namaz vaktinden önce abdest alması.
-Abdest bittikten sonra kıbleye karşı ayakta kelime-i şahadet getirmek ve dua yapmak, biraz su içmek.
-Durgun ve akarak yer değiştiren Sular ile birikinti halindeki Sulara ve Kıble’ye karşı abdest bozulmaz.

Namaz Abdestin Farzları Nelerdir?

1.Yüzü Yıkamak
Yüzün bir defa yıkanması farzdır. Yüzün sınırları, saçın bittiği yerden sakal veya çene altına, kulakların köklerine kadar olan bölümdür. Gözlerin içine suyun ulaştırılması gerekmez. Ancak abdest alırken gözler sıkılmaz, tamamen açık bırakılmaz. Normal bir şekilde yüz yıkanır. Dudaklar yumulduğu zaman, dışarıda kalan kısımlar yüzün sınırlarıdır. Sakal, bıyık ve kaşın altına suyu ulaştırmak gereklidir.
2.Kolları Yıkamak
Parmak uçlarından kol dirseklerine kadar -dirsekler de dahil- olan kısmı bir defa yıkamak farzdır. Eğer iğne ucu kadar kuru bir yer kalırsa veya tırnağının altına suyu geçirmeyecek (hamur, boya, çamur vb.) bir madde bulunursa, abdest alınmış sayılmaz. Ancak boyacıların tırnaklarındaki boyalardan kaçınmanın mümkün olmamasından dolayı bunlar abdeste zarar vermez. Tırnaklar parmak uçlarından dışarı taşacak kadar uzamış olursa o fazlalığı da yıkamak gerekir. Bir kimse abdest aldıktan sonra bu uzamış tırnağı keserse abdestini yenilemesi gerekmez. Parmakta yüzük var ve bu geniş ise abdest alırken bunu oynatmak sünnet, eğer yüzük dar ve altına su geçirmeyecek kadar parmağa oturmuşsa onu oynatmak farzdır.
3. Başı Mesh etmek
Mesh, sözlükte eli bir şeyin üzerinden geçirmek demektir. İbadet hukukunda ise suyun bir vücut organına isabet etmesidir. Başın mesh edilmesindeki farz oranı alın miktarıdır. Bu miktar ise başın dörtte biridir. Mesh ederken üç veya daha fazla parmağı kullanmak gerekir. İki parmakla yapılan mesh caiz değildir. Başa giyilen sarık veya takke üzerine mesh etmek geçerli değildir. Kadınlar da baş örtüleri üzerine mesh edemezler.
4. Ayakları Yıkamak
Sağlam ve çıplak ayakları topuklarıyla birlikte bir defa yıkamak farzdır. Yaralı veya mestle örtülü ayakları yıkamaya gerek olmayıp sadece mesh etmek yeterlidir. Maide Süresi 6. ayette geçen topuk topuk= ka’b, ayağın iki tarafından inak kemiğine bitişik kemiktir. Rasulullah Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)  : “Vay ateşten o topukların haline… ”  buyurduğu ve ayakların tamamen yıkanmasını emrettiği bilinmektedir. Bir kimsenin ayağında yarık varsa ve o yarığa su sızdırmayan bir ilaç sürülmüşse, o kimse ayağını yıkadığı zaman, su yarığın altına geçmezse bu durumda su, ayağa zarar verecekse abdest yerine getirilmiş sayılır ve bu caizdir. Ancak su zarar vermiyorsa abdest tam olarak alınmış sayılmaz. Dolayısıyla zarar vermediği takdirde yarıklara su ulaşacak şekilde yıkamak gereklidir.
Namaz Abdestinin Sünnetleri Nelerdir?
-Abdeste başlarken “Euzü ve Besmele” çekmek.
– Abdeste niyet etmek.
-Önce bileklere kadar elleri yıkamak.
– Misvak kullanmak veya dişleri parmakla ovalamak.
– Ağza ve burna üçer defa su vermek. (mazmaza ve istinşak)
-Kulakları, boynu mesh etmek.
– Başın tamamını mesh etmek.
-Yıkanması gereken uzuvları üçer defa yıkamak.
-Abdeste organları ara vermeden yıkayarak devam etmek.
-Sırayı bozmamak.
-Abdest almaya sağ taraftan başlamak