Namaz Kıldıktan Sonra Zikir Getirmenin Sevapları

Namaz Kıldıktan Sonra Zikir Getirmenin Sevapları

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) ile birlikte Mekke’den Medine’ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar Peygamber Efendimiz’ in yanına gelerek dertleriniz şu şekilde belirttiler:

“Ya Resûlallah! Zenginler Cennetin en yüksek derecelerini ve ebedî nimetleri alıp götürdüler! Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Fazla malları olduğu için aynı zamanda hac ve umre yapıyorlar, sadaka veriyorlar ve cihad ediyorlar. Bizim ise sadaka verebileceğimiz malımız yok.” dediler.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v);

“Size bir şey haber vereyim mi?” dedi ve sonra şöyle devam etti. “Dediğimiz yaptığınız taktirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz, sizden sonrakilerden de kimse size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlısı olursunuz. Ancak onlarda sizin yaptığınız bu teşbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden otuz üç kez tesbih ( Sübhânellah ), otuz üç kez tahmîd ( Elhamdülillâh ) ve otuz üç kere Tekbir ( Allâhü Ekber ) getirirseniz.

Bir başka Hadis-i Şerifinde ise Resûlallah Efendimiz (s.a.v) bu teşbihleri saydıktan sonra;

“Kim (sayıları ) doksan dokuz eden bu tesbihleri, “Lâ İlâhe İllâllâhü vahdelü lâ şerîke  leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” diyerek yüze tamamlarsa, günahları denizlerin köpükleri kadar da olsa bağışlanır” diyerek bütün müminlere müjdelemiştir.

Kaynak: Hadislerle İslam Cilt:2 Sayfa: 83