Namaz Kılmayana Zekat Ve Fitre Verilir Mi ?

Namaz Kılmayana Zekat Ve Fitre Verilir Mi ?

Son dönemlerin en çok tartışılan islami konularından biri olan namaz kılmayana zekat ve fitre verilebilir mi konusu hakkında islam alimleri tarafından açıklamalar yapılarak, bu vesile ile namaz kılmayana da fitre ve zekat verilebileceği belirtildi. Kur’an-ı Kerim’de namaz kılmayana fitre ve zekat verilmemesi hakkında ayet ve surelerin bulunmadığına işaret eden islam alimleri, bu bakımdan fitre ve zekatın verileceği kimsenin yoksul ve müslüman olması koşulunun sağlanmasının yeterli olduğunu belirtmişlerdir.

Dolaysıyla namazın kişi ile Allah arasında bir ibadet olduğunu belirten islam alimleri, bu bakımdan kişinin müslüman olmasının namaz kılıp veya kılmadığına bakılmaksızın fakir ve muhtaç bir durumda bulunmasının fitre ve zekatın verilmesi açısından yeterli bir sebep olduğunun altını çizmektedirler.

Ancak herhangi bir şartlılık durumunun söz konusu olmamakla birlikte, islam alimleri tarafından da belirtildiği üzere, müslüman ve fakir konumda bulunan kişinin ayrıca takva sahibi olması, elbette ki fitre ve zekatı veren kimse açısından daha çok sevaba nail olunması açısından da önem taşıdığını da ayrıca belirtmekte fayda görmekteyiz.

Zekat Ve Fitre Kimlere Verilmektedir ?

Zekat ve fitrenin fakir ve muhtaç konumda bulunan müslüman kimselere verilen bir tür hayır ve yardımlaşma durumu olduğunu belirterek, bu bakımdan da zekat ve fitrenin maddi yönden durumu iyi olan, müslüman olmayan kimselere verilemeyeceğini ayrıca belirtmekte fayda görmekteyiz.

Fakir ve muhtaç olması şartıyla, kardeşe, halaya, teyzeye, amcaya, dayıya, amca ve dayı çocuklarına, hala çocuklarına, kayınpedere ve kayınvalideye gibi akrabalara zekat ve fitre verilmesinde dinimizce herhangi bir sakınca söz konusu olmamaktadır. Özellikle, tam manası ile sevaba nail olunabilmesi açısından salih olan akrabaların tercih edilmesi, salih olan akrabaların bulunmaması durumunda ise, salih olan insanların bulunup zekat ve fitrenin takdim edilmesine gayret gösterilmelidir.

Zekat Ve Fitre Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Zekat ve fitre verilmesinde özellikle karşı tarafın rencide olunmamasına, kendisini küçük düşmüş veya değersiz olarak hissetmemesine özen gösterilmelidir. Zekat ve fitrenin başlı başına bir ibadet türü olduğu şuurunda hareket edilerek, muhtaç, müslüman, fakir ve ayrıca takva sahibi olan insanlara zekat ve fitre taksimatında bulunulmaya özen gösterilmelidir.

Zekat ve fitrede mümkünse daha fazla sevaba nail olunabilmesi açısından ilk olarak salih akraba tercih edilmeli, salih akraba bulunmaması durumunda ise, salih olan ve yukarıdaki kriterleri taşıyan kimse bulunup zekat ve fitre taksim edilmelidir. Ayrıca, kişinin rencide olmaması veya çekingen bir duruma maruz kalmaması açısından zekat ve fitrenin mümkün mertebede gizli bir şekilde taksim edilmesine de özen gösterilmelidir.

Son olarak, sahih hadis kaynağında da buyrulduğu üzere, fakir akrabası bulunduğu halde zekat ve fitrenin başka birine verilmesinin, zekat ve fitre borcunun düşürülmesinden başka bir fayda sağlamadığını ve bu bakımdan da  sevap alınmasının söz konusu olmadığını ayrıca belirtmekte fayda görerek, bu vesile ile zekat ve fitre taksimatında özellikle fakir ve takvalı akrabanın tercih edilmesi gerektiğini belirtmekte fayda görmekteyiz.

Etiketler