Namaz Sonrası Okunan Türkçe Dua Örneği

Namaz Sonrası Okunan Türkçe Dua Örneği

Yüce Rab Dualarınızı Kabul etsin İnşallah

AMİN

Bu dua namazlardan sonra okunan Türkçe dua örneğidir. Namazı kılıp bitiren Müslüman kendi arzu ettiği isteklerini, ihtiyaçlarını Rabbinden diler ve ister. Her kulun kendisine göre istekleri ve arzuları olabilir. Her kulun hayırlı arzularını Allâh’u Teâlâ’dan istemesi elbetteki beklenendir. Bir kul her şeyi ancak Allâh’tan ister.

Namaz Sonrası Okunan Dualar

 • Ya Rabbi! Bütün hamdü senâ, övmek ve övülmek ancak sana mahsustur. Yarabbi bütün salâtü selâm sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v ) üzerine olsun.
 • Ey Allâhım! Ben bildiğim ve bilmediğim hayırların cümlesini senden isterim.
 • Ey Allâhım! Benim bildiğim ve bilmediğim şerlerin cümlesinden sana sığınırım.
 • Ey Allâhım! Senin sâlih kullarının senden istedikleri hayırların cümlesini senden isterim.
 • Ey Allâhım! Sâlih kulların hangi şerlerden sana sığındılarsa o şerlerin cümlesinden sana sığınırım.


YÜCE ALLAH
DUALARINIZI KABUL ETSİN

www.kutsaldinislam.com


 • Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve âhirette iyilik ver ve bizi cehennem ateşinden koru.
 • Ya Rabbi! Bizi doğru yola kavuşturduktan sonra kalplerimizi kaydırma, bize kendi tarafından rahmet ihsan eyle, muhakkak herkesin muradını veren sensin.
 • Ey Allâhım! Şayet unutursak veya hata edersek yaptığımız günahlardan dolayı bizi muâhaze etme.
 • Ya Rabbi! Bizden evvelki ümmetler yüklettiğin gibi bize ağır yük yükleme.
 • Ya Rabbi! Çekemeyeceğimiz yükü taşıtma. Bizi affet. Bizi esirge, Mevlâmız, yardımcımız sensin. SEni tanımayanlara karşı bize yardım et.
 • Ya Rabbi! Beni de, zürriyetimi de, namazı dosdoğru kılanlardan yap, dualarımızı kabul buyur. • Ya Rabbi! Kıyamette hesap divânı kurulduğu zaman anamı, babamı bütün mü’minleri mağfiret buyur, günahlarımızı affet.
 • Ya Rabbi! Bize rahmetini ihsan ve bizi maksadımıza, gayemize götürecek yola sevk et.
 • Ey Allâhım! Yapmış olduğumuz ibâdetleri eksikleriyle kabul eyle.
 • Ya Rabbi! Âhirette bizi, sevgili Peygamberimiz (s.a.v)’e komşu eyle.
 • Ey Allâhım! Dualarımızı kabul amellimizi makbûl eyle.

Namaz bitiminden sonra eller kaldırılır ve dua edilir. Duadan sonra “Amin” denir ve eller yüze sürülerek dua tamamlanır. Duadan sonra âmin denir ve eller yüze sürülür. Hadis-i şerifte;

Beş vakit farz namazını kıldıktan sonra yapılan dua kabul olur.

BuyurulduHer namazdan sonra, üç kere, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyume ve etubü ileyh okuyanın, bütün günahları afv olur

Buyuruldu


“Hadis-i şerifte; (Gece seher vaktinde ve namazlardan sonra yapılan dua kabul olunur

BuyurulduHer namazdan sonra, üç kere, “Estağfirul-lahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh” okuyanın, bütün günahları af olur

BuyurulduMiftâh-ul Cennet kitabında, (okumanızı tavsiye ederim) farz namazından sonra duada söylenecek ve okunacaklar hakkında aşağıdaki gibi;


“Elhamdülillahi Rabbil’âlemin. Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî ecma’în. Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayr eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Allahümmagfir verham ve ente hayrürrâhimîn. Teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîn. Allahümmagfir-lî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lilmü’minîne vel mü’minât yevme yekûmül hisâb. Ya Rabbi! Beni şeytan şerrinden, düşman şerrinden ve nefs-i emmârem şerrinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, helal ve hayırlı rızıklar ihsan eyle! Ehl-i islama selamet ihsan eyle! A’dây-ı müslimîni kahr ve perişan eyle! Kâfirlerle cihad etmekte olan Müslümanlara imdâd-i ilâhiyyen ile imdâd eyle! Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü annî. Ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva ihsan eyle! Allahümme innî es’elükessıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnelhulkı verrıdâe bilkaderi bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Anama, babama, evlatlarıma, akraba, ahbabıma ve bütün din kardeşlerime hayırlı ömürler ve hüsn-i hulk, akl-ı selîm ve sıhhat ve âfiyet, rüşdü hidâyet ve istikâmet ihsan eyle ya Rabbi! Âmin. Velhamdü-lillâhi rabbil’âlemîn. Allahümme salli alâ…, Allahümme bârik alâ…, Allahümme Rabbenâ âtinâ… Velhamdü lillâhi Rabbil’âlemîn. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullahel’azîm elkerîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh.”

AMİN


Allah Kuran’dan ayırmasın Kutsal toprakları görmeyi nasip etsin
-AMİN-


Namazın bir adabı vardır. Namazlardan sonra okunan dualarda bu adaba dahildir.Yüce yaratanın huzurunda olduğunuzun bilinci ile bir tavır sergilemeli, o üsluba uygun giyinmiş olmalı ayrıca mütevazi tavır elden bırakılmamalıdır. Namazın ve namazdan sonra okunacak dualarınızın kabulü buna bağlıdır.

Namaz bitince yapılanlar ve dua

 • Namazın sonunda ki selamdan hemen sonra, (istiğfar) “Allahümme entesselâmü ve minkes-selâmü tebârekte yâ zel-celâli vel-ikrâm demek.” (1 kere demek yeterlidir.) Hemen ardından, üç kerre “Estagfirul-lahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv elhayyelkayyûme ve etûbü ileyh” demek lazım.
 • Ardından içinizden can-ı gönülden bir “Âyetel-kürsî” okumak.
 • Tek seferde ara vermeden 33 defa “Sübhânallah” demek.
 • Tek seferde ara vermeden 33 defa “Elhamdülillah” demek.
 • Tek seferde ara vermeden 33 defa “Allahü ekber” demek.
 • Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh lehül mülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” demek.
 • Son olarak besmele ile onbir “İhlâs-ı şerîf” okumak. Sonra birer “Kul’e’ûzü” okumak ve 67 Estağfirullah diyerek yetmişe tamamlamak, on kerre, “Sübhânallah ve bi-hamdihi sübhânallahil’azîm” demek. Sonra “Sübhâne Rabbike“.. âyetini okumaktır.

Bunlar, Merâkıl-felâh kitabında da yazılıdır. Hadîs-i şerifte; (Beş vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur)

Buyuruldu.

Kısmi Kaynak: Osman Ünlü-Dinimizislam ve Din Karşelerime Bilgiler – Yusuf Tavaslı

Teşekkürler

Çok Okunanlar

kutsaldinislam