Namaz Ve Duanın İnsan Hayatındaki Yeri

Namaz Ve Duanın İnsan Hayatındaki Yeri

Namaz Ve Duanın İnsan Hayatındaki Yeri

Namaz Ve Duanın İnsan Hayatındaki Yeri, Bilindiği üzere her insan imtihana tabi tutulmak üzere dünyaya gönderilmektedir. Bu imtihan Yüce Allah’ın biz insanların kendisini tanıması ve erdem ve ahlak değerlerimizin gelişmesi için uyguladığı bir sistemdir. Nasıl ki dünyevi sınavlarda gösterdiğimiz gayret ve soruları cevaplayın şeklimiz notumuz belirliyor ise dünyada geçirdiğimiz kulluk sınavında sergilediğimiz tutum ve davranışlar da büyük imtihandaki notumuzu belirlemektedir.

Namaz ibadeti yüce yaratanın biz kulları için koyduğu ilk sınav sorusudur. Dinimizde namaz günde beş vakit olmak üzere bizlere farz kılınmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise Allah’ın bizim kıldığımız namaza ihtiyacı olmadığıdır. Aksine kulluk ile görevlendirilen insanın dünya imtihanındır başarılı çıkabilmesi için namaza ihtiyacı vardır. Peygamber efendimiz namaz müminin miracıdır diyerek namazın biz Müslümanlar için önemini vurgulamıştır.

Namaz insan için bir dua etme aracıdır. Namaz ile insan Allah’ın huzuruna çıkar ve burada isteklerini rabbine arz eder. Dünya hayatında insanın yaratıcısına en yakın olduğu an olan namaz esnasında edilen dualar mutlaka karşılık bulacaktır.

Namaz esnasında dini gerekliliklere uygun olarak okuduğumuz süreler de bir dua statüsündedir. Ayrıca insanın rabbine en yakın olduğu an olan secde anında da edilen dualar kabul edilmektedir. Bu nedenlerle namaz insanın kulluk vazifesini yerine getirmesi de önemli bir kavramdır. Yetişkin bireyler olarak kendimiz namaz kılmaya önem vermeli ve çocuklarımıza da bu yönümüz örnek olarak onları namaz kılmaya teşvik etmeliyiz.