Namazda Huşu Ne Demektir, Huşu İle Namaz Nedir ?

Namazda Huşu Ne Demektir, Huşu İle Namaz Nedir ?

Salih bir namaz ibadeti açısından namazlarımızı huşu ile etmemiz gerekmektedir. Sözlük anlamı itibariyle, korkmak, itaat etmek, boyun eğmek ve tevazu göstermek anlamına gelen huşu, bu bakımdan 5 vakit farz namaz ibadetimizde yüce Rabbimize tam bir teslimiyet ile bağlanmamız ve itaat etmemiz anlamına gelmektedir.

Huşu, Namazın Ruhudur;

Herşeyin bir ruhu olduğu gibi, namazın ruhu da kuşkusuz ki huşudur.Kur’an-ı Kerim’deki bazı ayetlerde de buyurulduğu üzere, içeriğinde huşu bulunduran namazın kıyamet gününde kurtuluşun anahtarı olmakta ve bu vesile ile kişinin kıyamet dehşetinden uzak kalmasına, yüce Rabbinin rıza ve mağfiretine nail olarak sonsuz cennet hayatına kavuşmasına vesile olmaktadır. Nitekim, Kur’an-ı Kerim’de yer alan Müminun suresinde, Muhakka ki, iman edenlerin kurtulduğu ve onların öyle kimseler olduğu buyurularak bu kimselerin dünya hayatı boyunca namazlarını huşu içerisinde eda ettiği buyurularak, bu vesile ile namazın huşu içerisinde eda edilişinin büyük bir öneme sahip olduğu açıkça belirtilmiştir.

Huşu, Namazın Çekirdeği Ve Meyvesidir;

Büyük islam ulemaları tarafından da belirtildiği üzere, huşu ile eda edilemeyen namazda hayır olmadığı gibi, bu şekilde eda edilen namazın kişiyi günah va hatalardan da sakındıramadığı buyurularak, huşunun namazın çekirdeği ve meyvesi olduğunu dile getirmişlerdir. Nitekim, Bakara suresinde, Namazın huşu sahipleri dışındakilere ağır geldiğini ve bu vesile ile huşunun namaz için bir çekirdek görevinde bulunduğu açıkça belirtilmiştir. Müminin suresinde ise, Muhakkak ki, iman edenler kurtulmuştur, onlar öyle kimselerdir ki namazlarını huşu içerisinde eda ederler, mealindeki ayette ise, huşunun namazın meyvesi olduğu açıkça buyurulmuş ve bu vesile ile, müslüman bir kimsenin dünya hayatı boyunca namazını huşu içerisinde eda etmesi durumunda, karşılığını kıyamet gününde alacağı buyurulmuştur.

Huşunun Tersi Gaflettir;

Gaflet ise huşunun zıddı olup, namazdan alıkoyan en büyük fitneler arasında yer almaktadır. Dünya hayatında huşusuz yani gaflet içerisinde eda edilen namazın kişiye bir faydasının olması söz konusu olamayacağı gibi, kişinin gerçek anlamda yüce Rabbine yaklaşmasını ve O’nun af ve rızasına nail olarak sonsuz cennet hayatını kazanmasını da sağlaması söz konusu olmamaktadır. Üç ayaklı bir şeytan üçgeni niteliğine sahip olan gaflet, şeytan, nefs ve disipline alışmamış fikir üçgeninden oluşan gaflet, bu bakımdan kişinin namazdan alıkonmasını veya doğrudan huşusuz ve bilinçsiz namaz eda edilmesini sağlayan en büyük tehlikelerden biridir.

Namazı Huşu İle Eda Etmenin Faydaları

Gerek maddi ve gerekse de manevi yönden birçok fayda ve faziletlerinin söz konusu olduğu namazı huşu ile eda etmek, kişinin Yüce Rabbi tarafından övülmesine, melekler tarafından sevilmesine, dünya yaşamında huzurlu, mutlu ve sıkıntısız bir sürece sahip olmasına, gerek fiziken ve gerekse de ruhen temizlenmesi ve bütünlüğe ermesine vesile olmaktadır. Ancak, tabiatı gereği hatalar işleyebilen insanın bu bakımdan da namazı huşu içerisinde eda edebilmesi açısından gerek maddi açıdan ve gerekse de manevi açıdan hazırlıklar yapmalıdır.

Etiketler