Namazın Şartları Nelerdir

Namazın Şartları Nelerdir

Namazın şartları, Namazın dışında olan, yani namaza başlamadan önce yapması farz olan şartları yedidir:

1)   (Hadesten taharet), yani abdest almaktır. Eğer su bulunmazsa teyemmüm etmektir.

2)   (Necasetden taharet), yani elbisesini, vücudunu ve namaz kılacağı yeri pislikten temizlemektir. Gerek ağır, gerekse hafif olsun, az veya çok olsun pisliği temizlemek iyi olur. Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu ki, (Kan ve cerahat pistir. Namaz kılınan yeri de pislikten temizlemek lazımdır. Bedenini de, bevlden ve meniden ve bütün pisliklerden temizlemek lazımdır.)

Hanefi mezhebinde kan, idrar, ispirto kaba necasettir. Küçük havza damlayınca, suyun hepsi kaba necaset olur. Bulaştıkları yer, avuç içindeki suyun yüzeyinden az ise, namaz sahih olur. Cebde bulunan kaptaki ispirto, kan ve alkollü içkiler, bir miskalden [beş gramdan] az ise, namaz sahih olur. Bu miktarlardan çok ise, namaz sahih olmaz. (Dürrülmuhtar)da, İstinca bahsi sonunda diyor ki, (Su ile topraktan biri temiz ise, karışımları olan çamur temiz kabul edilir. Fetva da böyledir.)

(İbni Abidin), (Bahr), (Eşbah), (Feth) ve (Bezzaziyye)de de böyle yazılıdır. Bu söze za’if diyenler de var ise de, haraç, meşakkat olunca, za’if kavl ile amel olunur. Fıkıh alimlerinin bu sözlerinden, ihtiyacı karşılamak için yapılan kolonya, ilaç, vernik ve boya gibi ispirtolu karışımların temiz kabul edilecekleri anlaşılmaktadır. Namaz kılarken necasetten korunmakta haraç, meşakkat olduğu zaman, bu kavl ile amel edilir. Şafi’i ve maliki mezhebinde de böyle olduğu, (Ma’füvat) kitabında yazılıdır. İspirtolu ilaçların temiz kabul edilmeleri, bunları içmenin caiz olacağını göstermez. Zarüret olmadıkça, yenmeleri ve içilmeleri yine caiz olmaz. Alkollü içkiler, ihtiyaç eşyası değildirler. Necaset olmaları, bu kavle göre de, afv edilmez.]

3)  Avret yeri açık olarak kılınan namaz sahih olmaz.

4)  Kıble cihetine dönmektir. Kıble, Mekke şehrinde bulunan Ka’bedir. Namaz Ka’beye karşı kılınır. Ka’beye karşı secde edilir. Ka’be için secde edilmez. Allahü teala için secde edilir. Vapurda, trende de, namaz kılarken, kıbleye dönmek farzdır. Bunlarda kıbleye dönemeyen Hanefiler, maliki veya şafi’i mezhebini taklit ederek, iki namazı cem’ eder. Takvimde yazılı (Kıble saati) vaktinde, güneşe dönen, kıbleye dönmüş olur.

5)  Her namazı vaktinde kıldığını bilmektir. İbni Abidin, diyor ki, (Ezan, vaktinde okununca, İslam ezanı olur. Vaktinden evvel okunursa, konuşmak olur. Din ile alay etmek olur.)

2 YORUM

  1. Avatar

    Namazlarımızı kıldıktan sonra dua kabul olur inşallah :) Bol bol dua edelim