Namazların Başlıca Adabları

Namazların Başlıca Adabları

Namazların Başlıca Adabları, namaz adabı, namazda esnemek, namazda yapılmaması gerekenler,Namazların Başlıca Adabları, namaz adabı, namazda esnemek, namazda yapılmaması gerekenler, namazda dikkat edilmesi gereken hususlar

Namazların Başlıca Adabları

Namaz Adabı

1. Namazda maddi ve manevi bir sükûnet, bir huzur, bir tazim- korku içinde bulunmak.

2. Üst elbiseyi açık bulundurmayıp düğmelemek ve erkekler için iftitah tekbirini alırken ellerini -mevcut ise- yen (kol ağzı)ndan çıkarmak.

3. Namaz kılarken kıyamda secde yerine, rükûda ayakları üzerine, secdede burnun iki kanadına, ka’dede kucağa, selâmda da sağ ve sol omuz başlarına bakmak.

4. Rukû ve sücud tesbihlerini, -tek başına namaz kılan için- üçten fazla yapmak.

5. İkamet alınırken: “حѧَالْفѧَلاَحِعَلѧَييَّ = Hayye ale’l-felah = Haydin felaha!” denildiğinde imam ile cemaatin ayağa kalkması. İmam, mihraba yakın bulunmazsa her saf, imam aralarından geçe-ceği zaman ayağa kalkar.

6. İmam için “الѧصَّ لاَةُقَامѧَتِقѧَدْ= Kad kameti’s-salâh = namaz başladı” denildiği anda namaza başlamak. İmam olan şahıs bu hareketiy-le müezzin olan şahsı tasdik etmiş olur. Bununla beraber ikamet bittik-ten sonra namaza başlamasında da bir sakınca yoktur. Hatta İmam Ebû Yûsuf ile diğer üç mezhep imamına göre uygun olan da budur. İkamet alınırken camiye giren kimse, oturur, cemaatle beraber ayağa kalkar. Yoksa ikametin bitmesini ayakta beklemez.

7. Namazda esnemek halinde ağzı tutmak ve dudakları, dişlerle olsun kapamak, mümkün olmazsa, sağ el ile kapamak, öksürüğü ve geğirmeyi mümkün mertebe gidermek. Bütün bunlar, güzel görülmüştür. İbadet esnasında yapılması lâzım gelen tazimler kısmındandır