Nazar Ayeti, Nazar Duası, Göz Değmesi

Nazar Ayeti, Nazar Duası, Göz Değmesi

Nazar Ayeti,Nazar Duası,Göz Değmesi,Nazar değmesi,nazar değmemesi için dua,Nazar ayetleri,Nazar duaları,nazar duaları hangileri

Nazar Ayeti

Göz değmesinden korunmak için bu âyet-i celîleyi okumak veya yüksek fakat görünen bir yere asmak büyük fayda sağlar.

Bismillâhirrahmanirrahim

“Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”

İbn-i Abbas (R.a) rivayet edilmiştir: Resûl-ü Ekrem (S.a.v) Efendimiz, muhterem yorunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin (R.a) nazar değmemesi için şu duayı okurlardı :

”Üîzükümâ bikelimâtillaâh-it tâmmeti min külli şeytânin ve hammetin ve min küllî aynin lâmmetin ve yekûlü Ebûküma İbrâhîmü kâne yeûzü biha İsmaile ve ishâke”

Göz değmesine maruz kalara hasta olan bir insana veya hayvana yedi defa bu dua okunur.

”Bimillâhi erkike min külli şey’in yüez’zike ve min küllî aynin ve hâsidin Allâhü yeşfik.”

Ve duanın tesiri için bir fukaraya da sadaka verilirse bi inzillâhi Teâlâ o hasta âfiyet bulur. Elbisenin koltuğuna dikmek veya çocuğun beşiğine asmak da nazara karşı korur.

Ebûd-Derdâ (R.a) rivayet edilmiştir. Fahri Kâinat (S.a.v) hazretleri buyurdular ki : Bu duaya gece gündüz devam eden veya evinde bulunduran bir mü’mini Cenab-ı Hak, yangın ve sair felâketlerden, kaza ve afetlerden masun kılar.

” Allahümme ente rabbi,la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül-arşil’azimi.Ma şaellahu kane.Vema lem yeşe’lem yekün.La havle ve la kuvvete illa billahil’aliyyil’azim.A’lemu ennellahe ala külli şey’in kadir ve ennellahe kad ehata bikülli şey’in ilma.Allahümme inni euzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli dabbetin ente ahizun binasiyatiha.İnne rabbi ala sırâtın müstakim.”

2 YORUM

  1. Avatar

    Nazar duasını üzerinde taşımak doğru mudur

    • Avatar

      Nazar duasını üzerinizde taşıyabilirsiniz fakat tuvalete falan girerken yanınızda bulundurmayınız