Nefs Mertebeleri Ve Renkleri Nelerdir ?

Nefs Mertebeleri Ve Renkleri Nelerdir ?

Tasavvufta manevi yönden ilerleme sağlanabilmesi açısından mutlak olarak nefs mertebelerinin bir bir aşılması gerekmektedir. Ancak, bilinenin aksine oldukça güç ve meşakkatli bir eylem olması sebebiyle mutlak olarak bir takva sahibi yönlendirmesi doğrultusunda gerçekleştirilmesi söz konusu olabilen nefs mertebeleri aynı zamanda fark renk tonlarına da sahip olmaktadır.

Nefs Mertebeleri Ve Renk Tonları Şunlardır;

Nefs-i Emmare

Nefs mertebelerinden ilki olan Nefs-i Emmare, en kötü nefs mertebelerinden olup, insanın hayvani bir şehbet duygusunun baskısı altında yaşadığı, ancak kalbi olarak bu kötü durumdan kurtulmayı istediği bir nefs mertebesi ilk aşaması olup bu nefs  mertebesinde söz konusu olan renk tonu ise, mavidir.

Nefs-i Levvame

Nefs mertebelerinden ikincisi olan Nefs-i Levvame, renk tonunun kırmızı olduğu ve insanın aypı ve hatalı olarak kabul ettiği eylem ve hareketlerinden ötürü kalben pişmanlık duyması mertebesidir.

Nefs-i Mülhime

Nefs mertebelerinden üçüncüsü olan ve renk tonunun sarı olduğu Nefs-i Mülhime mertebesine ulaşıldığında ise, daha yüksek bir dereceye sahip olan nefs söz konusu olmakta, hayvaniş şehvetlerden kurtulunmuş, kalp gücünün farkına varılmış ve manevi iklimlerde ilerleme durumunun söz konusu olması daha yüce bir alem tarafından gerçekleştirilmesi söz konusu olmuştur.

Nefs-i Mutmainne

Manevi ilerlemenin dördüncü aşaması olan ve beyaz renk tonuna sahip olan Nefs-i Mutmainnede ise kişi, artık maneviyatın maddiyattan daha üstün olduğunun idrakına varmaktadır. Dünyanın geçici olduğunu idrar ederek, bu vesile ile geçici lezzet ve zevklerden etkilenme durumundan tamamen kurtulmaktadır. Bu mertebeye ulaşan müritte manevi yönden korkusuzluk ve iç sükuna erişme erdemi hasıl olmaktadır.

Nefs-i Raziye

Nefs mertebelerinden beşincisi olan Nefs-i Raziye mertebesine erişen müridin dünyaevi tüm şeylere sırt dönmesi ile maddi olan nesnelerden kurtulan köprüler yıkılmaktadır. Bu mertebeye sahip olan bir kimse, sıradan insanlardan farklı olarak herşeyde yalnızca Allah’ın tasarrufunu idrak etmekte ve Allah tarafından lütfedilene razı olmaktadır. Bu sayede Allah’tan razı olma şeklinde de tanım gören Nefs-i Raziye mertebesinde söz konusu oln renk tonu ise yeşildir.

Nefs-i Marziye

Nefs mertebelerinden altıncısı olan Nefs-i Marziye mertebesinde ise, kişi bu mertebede manevi yönden ciddi anlamda yol katederek, bu vesile ile Allah O kimseden hakkı ile razı olmuştur. Siyah renk tonuna sahip olan Nefs-i Marziye, bu bakımdan manevi ilerlemenin üst mertebeleri arasında yer almaktadır.

Nefs-i Safiye

Ruhani saflığın ve manevi arınmışlığın en üst derecesi olan Nefs-i Safiye mertebesinde artık mürid açısından dünyevi olan herşeyin geride kalması söz konusu olmaktadır. Tüm geçici ve maddi kaynaklardan özgür bir konuma ulaşan kişi artık bu mertebede yüce Rabbi ile O’nun ebediyetinde birleşme söz konusu olmakta ve kişi dünya hayatında O’nun elçisi yada halifesi olarak yaşamını sürdürmeye devam etmektedir.

Herhangi bir renk tonunun söz konusu olmadığı Nefs-i Safiye mertebesinde bu bakımdan yalnızca saflık ve ilahi nur söz konusu olmaktadır. Bu mertebeye ulaşan kişi, günlük yaşamını diğer insanlar arasında sürdürmeye devam etmekte ancak sıradan bir kimsenin O’nu diğer insanlardan ayırt etmesi ise söz konusu olamamaktadır.

Ayrıca, nefs mertebelerinden en üst mertebeye ulaşan kişinin Allah dostları arasına dahil olunduğunu da belirtmekte fayda görmekteyiz.

Etiketler