Nudbe Duası Okunuşu

Nudbe Duası Okunuşu

Nudbe duasını okumak Şii inancına göre 4 vakitte müstehaptır. Şii inancına göre kaybolan ve ahir zamanda gelmesi beklenen İmam Zaman olarak adlandırılan Mehdi (AS) için okunan bir duadır. Nudbe duasına benzer olarak Ahd duası (el Acele duası), Kumeyl duası ve Simat duası da Şia’nın benimsediği ve önemsediği dualardır.

Nudbe Duasının İçeriği

Allah’a hamd ve Peygamber Efendimize (SAV) ve ehl-i beytine salat selam okunarak başlanan Nudbe duasında sonrasında seçkin insanlar olan nebiler ve velilerin Allah tarafından seçilme hikmetleri yer almaktadır.

Başta ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem olmak üzere tüm Ulü’l Azm peygamberlerin hayatlarındaki önemli yükselişlere işaret edip, onların her birine, batılın hakka karşı kazanmasını önlemelerinde ve kulların Allah’ın ayetlerine uymaları için neden uyarıcı peygamber ve elçi gelmedi diye bir mazeret sunmamaları için, bir halife ve yardımcı tayin edildiğine vurgu yapılmıştır.

Daha sonra Hz. Ali’nin (RA), Allah Resulü Hz. Muhammed’in (SAV) halifesi ve yardımcısı olduğu konusunu işleyip, Hz. Ali’nin özelliklerinden ve faziletlerinden birazını naklederek, Hz. Ali ve evlatlarından ümmetin önderlerini şehit edenlere, din düşmanlarına ve sadakatsizlere söz getirilmektedir.

Efendimizin (SAV) ve Hz. Ali’nin torunu ve risalet hanedanlığının geriye kalan son masumundan yani Hz. Zaman diye nitelendirilen son zamanın imamı Hz. Mehdi’den (AS) imdat istenen duada, Mehdi’nin (AS) gelişine duyulan istek de belirtildikten sonra Peygamber Efendimiz (SAV) ve Ehl-i Beytine özel bir salavat ile Hz. Mehdi’nin zuhurunun acilen gerçekleşmesi istenilir, batılın ortadan kalkması ve hak devletin gelmesi ayrıca İmam Zaman’a tabi olup ilişkilerin güçlenmesi için bazı önemli isteklerle dua son buluyor.

Nudbe Duasının Dayanağı Nedir?

Nudbe duasını ünlü Şia alimleri İmam Cafer-i Sadık’tan (RA) naklettiklerini belirterek kitaplarında yer vermişlerdir. Bunlardan ilki Misbahu’z Zair ve İkbalu’l Amal ismindeki kitaplarda Seyyid Reziyuddin Ali b. Tavus tarafından nakil olunmuştur. Aynı şekilde hicri 6.yüzyılın ileri gelenlerinden Muhammed b. Cafer b. Meşhedi Hairi tarafından Mezar-ı İbn Şerif olarak bilinen Mezar kitabında nakletmiştir.

Nudbe Duasının Okunma Zamanları Ne Zamandır?

Şiilerin Kurban ve Ramazan Bayramı dışında cuma günlerini ve Gadir Hum olarak bilinen günü de bayram sayarak bayramları 4 farklı zamanda kutlamaktadırlar. Nudbe duasının bu 4 bayramda okunmasına da müstehap olarak nitelendirmişlerdir.

Nudbe duası Şiiler tarafından genellikle Cuma sabahlarında gün doğmadan önce okunur.

Gadir Hum Bayramı Nedir?

Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa’nın (SAV) veda haccından Mekke’ye dönerken Hum denilen bir göletin yakınlarında Hazret-i Ali’nin (RA) elini tutup kaldırmış ve “Ben kimin efendisi isem, Ali de onun efendisidir” demiştir. Ehl-i sünnet muhaddislerin de kitaplarında geçen bu hadisin sıhhatli olduğu söylenmiştir.

İşte bu hadise dayanarak Şiiler bugüne rast gelen 18 Zilhicceyi bayram Gadir Hum Bayramı olarak kutlamaktadır.

Etiketler