Ojeli Tırnak İle Abdest Alınır Mı, Kabul Olur Mu?

Ojeli Tırnak İle Abdest Alınır Mı, Kabul Olur Mu?

İslami ulemaları tarafından da belirtildiği üzere  el veya ayak tırnaklarına oje sürülmesi, namaz ve gusül abdesti açısından herhangi bir engel teşkil etmediğinden, mani olmamaktadır. Doğrudan el ve ayak tırnakları üzerinden tabaka meydana getiren ve bu sayede de suyun tırnak altı bölgeye ulaşım sağlamasını önleyen oje, kadınlar tarafından genellikle süs amaçlı olarak kullanılabilen bir bakım ürünü olmakla birlikte, eski dönemlerde bu gibi süs bakım malzemelerinin söz konusu olmaması nedeniyle, oje ve benzeri türden süslenmelerin namaz ve gusül abdesti bakımından sakınca teşkil edip etmediği hakkında kesin bilgiler sunulmamıştır.

Eski dönemlerde ve halen günümüzde devam edildiği halde kadınların oje yerine kına kullanması ve bu sayede de, daha çok kına yakımı hakkında fetvalar sunulması, beraberinde kınanın abdeste manin olup olmadığı hakkında bilgiler sunulmuştur. Dolaysıyla, ojeden farklı olarak kınada da tırnak üzerinde ince tabaka oluşumu söz konusu olabilmekte ve ojeye oranla daha hızlı ve kendiliğinden geçebilmektedir. Ancak, ojede bu durum biraz daha farklı olmakla birlikte, içeriğinde yer alan kimyasal maddeler sayesinde tırnaklarda uzun süreçli olarak kalabilmektedir.

Hanefi Mezhebinde Tırnağa Oje Sürülmesi Hakkında Görüşler Şu Şekildedir;

“Kına, pire pisliği, kir tabakaları, vücuda sürülen yağ, krem, tırnak aralarına giren kirler vs. her ne kadar suyun organ üzerinden akmasına mâni ise de zaruretten dolayı abdeste ve gusle mâni olmazlar.” (İbn Âbidîn, Hâşiyetü Reddi’l-Muhtâr, c. 1, s. 155-156) Buradaki ayette de anlaşılacağı üzere kadınların tırnaklarına oje ve benzeri türden süs boyaları sürmesinin namaz ve boy abdesti açısından herhangi bir engel teşkil etmediği açıkça görülmektedir.

Şafi Mezhebinde İse Tırnağa Oje Sürülmesi Hakkında Görüşler Şu Şekildedir;

Tırnağa oje sürülmesi konusunda Şafi mezhebinde ise, farklı görüşler söz konusu olmaktadır. Örneğin, gusül abdestine mani olabilecek faktörler arasında oje ve benzeri türden süslenmelerin de söz konusu olabildiği şafi mezhebinde, bu bakımdan kadınların gusül abdesti almadan önce, el ve ayak tırnaklarındaki oje boyasını veya benzeri türden suyun tırnak altına ulaşmasını engelleyen süs faktörlerinden mutlak olarak temizlenmesi gerekmektedir. Aksi durumda şafi mezhebine göre, ojeli olarak gusül veya namaz abdesti alınmasının, abdestin tam manası ile eda edilememesi anlamına gelmektedir.

Yapılması Gereken En Doğru Şey Nedir?

Her ne kadar ojeli tırnakların abdeste mani olmadığı açıklansa da, birçok kadınlarda bu konu hakkında halen takıntılar ve kalbi vesveseler hasıl olabildiğinden, namaz ve boy abdestinin daha rahat ve huzurlu bir şekilde alınabilmesi açısından mümkün mertebede ev ve ayak tırnaklarının yalnızca özel günlerde ojelenmesine özen gösterilmelidir. Kolaylıklar dini olan islam dinimizde, bu sayede her konuda olduğu gibi Yüce Rabbimiz bu konuda da kolaylıklar buyurması sayesinde, kadınların mümkün mertebede abdest öncesinden el ve ayak tırnaklarını ojeden arındırmaya özen göstermelidir.

Etiketler