Öksürük için Okunacak Dua, Öksürüğü geçirme 2020

Öksürük için Okunacak Dua, Öksürüğü geçirme 2020

Öksürük için Okunacak Dua

Yüce rabbimize iman eden islamı benimsemiş her mümin için öksürük için okunacak dua dahil her türlü durum karşısında sağlığını muhafaza edebilmesi için ve bulaşıcı salgın hastalıklar bile dahil karşımıza çıkabilecek tüm hastalıklardan tez vakitte kurtulabilmemiz için dinimizce okunması peygamberlerimiz tarafından da tavsiye edilen çok tesirli şifa getiren, can getiren, güç veren dualarımız vardır.

Öksürük için Okunacak Dua , Abdullah b. Muhammed b. Mihram el-Kufi, Eyyüb’den; o, Amr b. Şimr’den; o, Cabir’den; o, Ebu Cafer Muhammed b. Ali b. el-Hüseyin (a.s.)’den; o, el-Hüseyin (a.s.)’den rivayet ediyor. Emirü’l-müminin şöyle buyurdu: “Her kim boğazında ağrıdan, aşırı öksürükten ve bedeninin dengesizliğinin artmasından yakınıyor ise kapsayıcı (el-cdmi’a) denen şu sözleri okusun:

Ey Allah’ım! Sen benim, ümidim dayanağım, desteğim, güzelliğim, yardımcım, yüce olanımsın.

Öksürük için okunacak dua olarak buyurdu….


Sen korkunç alanlardan sığınılansın.

Kaybolanların Senden başka sığınağı yoktur.

İnsanoğlunun Senden başka güvencesi yoktur.

Senden başka dualara cevap verici yoktur.

Mazlumların Senden başka yardımcısı yoktur.

Arayanlara Senden başka verilecek yoktur.

Pişman olanların Senden başka döneceği yer yoktur.

Rızık, iyilik ve kurtuluş ancak Senin ellerindedir.

Zalim şeyler bana keder vermekte, müşkül durumlar beni üzmekte, ağrı veren hastalıklar beni kuşatmaktadır.Senin ellerinden başka kurtuluş kapısının anahtarını verici yoktur.

Dua ve niyaz ile Senin önünde, Senden niyaz ediyorum.

Ey Rabbim! Yardım dileyen bu kuluna yardım et ve Seni çağıran bu kuluna cevap ver.

Belayı def et. Zararı uzaklaştır. İhtiyacımı karşıla. Gölgeleri def et. Korkularımı kov.

Beni mahvolmaktan muhafaza eyle. Benim Senden başka kurtarıcım yoktur.

“Ey kendisine dua edildiği zaman icabet eden ve kötülüğü açıp gideren.” [27:62] Bana merhamet et ve beni kuşatan gölgeyi, zorluğu ağrıyı ve hastalığı benden uzaklaştır.

Ey Rabbim, şayet niyazıma cevap vermeyeceksen, Senden başkasından kurtuluş dilemeyeceğim.

Ey merhametlilerin En Merhametlisi, bana merhamet et. Bu zavallı biçare kulunun halidir.

Bu incinmiş kuşatılmış kulunun halidir. Bu dertte olan ve esirgenme arayan kulunun halidir.

Bu endişeli, ölümlü kederli ürkmüş ve korkmuş kulunun halidir. Bu uykusundan uyanmış, unutkanlığından uyanılmış, ağrısının ciddiyetinden ve hastalığından haberdar edilmiş, ve günahlarından dolayı korku içindeki kulunun halidir.O günahlarının farkındadır. Rabbinin önünde alçak gönüllüdür ve Rabbinin önünde korku ile ağlamaktadır.

O Rabbi olan Allah’tan, gözyaşı dökerek bağışlanmak ve affedilmek diler.
“Rabbim bu dert beni sarıverdi”

Beni sağlığıma kavuştur.

Halimi görüyorsun. Sözlerimi duyuyorsun. Düşüncelerimi biliyorsun. .

İhtiyacımı biliyorsun ve beni tanıyorsun.

Açık ya da gizli, göğsümde saklı ya da görünen hiçbir korkum Sen- den mahfuz değildir.

Çok Okunanlar

kutsaldinislam