Öldükten Sonra Yeniden Dirilme Nasıl Olacaktır?

Öldükten Sonra Yeniden Dirilme Nasıl Olacaktır?

Kıyamet alametlerinin bir bir gerçekleştiği ahir zamanda bu anlamda merak edilen konulardan biri de, insanlar öldükten sonra yeniden dirilme nasıl olacağı konusudur. İster inanan olsun ister inanmayan olsun, öldükten sonra ilahi huzurda toplanmak üzere mahşer meydanına dünya hayatı hesabının verilmesi için tüm insanlar Yüce Rabbimizin huzurunda yer alacaktır.

Dolaysıyla da, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de de Rabbimizin buyurduğu üzere ve peygamber efendimiz tarafından da buyurulduğu üzere, kıyametin kopması ile birlikte yer yüzünde bulunan tüm canlıların öleceği ve ahiret hesap gününün gelmesi ile birlikte Yüce Rabbimizin emri üzere insanların diriltilmesi için sur adını alan ilahi bir boruya üflemekle görevli olan İsrafil isimli görevli bir meleğin bu görevi yerine getirdikten sonra kabir ehlinin Allah’ın izni ile dirilerek hesap vermek üzere mahşer meydanına sevk edilmesi gerçekleşecektir.

Öldükten Sonra Dirilmeye İnanmayanlar Kafir Olur Mu?

Öldükten sonra dirilmeye inanmayan bir kimse, bu durumda doğrudan ahiret hayatını da inkar ettiğinden dinden çıkarak kafir olmaktadır. Nitekim, yüce kitabımız Kuran’da da buyrulduğu üzere kafir ve münafıkların öldükten sonra dirilmeye inanmadığı, ancak münafıkların düna menfaati açısından ve müslümanlardan zarar görmemek açısından inanmış gibi göründüğünü açıkça buyurmaktadır.

Öldükten Sonra Dirilme Konusunda Deliller Mevcut Mu?

Öldükten sonra dirilme konusunda elbette ki sahih kaynaklarda birçok deliller de mevcut olmaktadır.Nitekim, bu islami konu hakkında evliyaların sultanı olarak da bilinen Seyyid Abdulkadir-i Geylani hazretleri Yüce Rabbimizin izni ile kabirdeki ölüyü diriltmiş ve bu sebeple de o dönemde yaşayan ve islam toplumunda büyük fitnelerin çıkmasına sebep olan bir rahibin bu olaya birebir şahit olarak müslüman olmasına vesile olmuştur.

Bu islami mesele hakkında sahih hadis kaynaklarında hazreti Musa peygamber tarafından Yüce Rabbimize öldükten sonra dirilme hususu hakkında merakla soru sorulmuşi ve bu soru üzerinde Yüce Rabbimizin Musa peygambere çölden bir adet kuş yakalamasını ve kuşu parçalara ayırmasını emretmiş ve bu emir üzere Musa peygamber çölden bir adet kuş yakalayarak kuşu öldürerek parçalara ayırmış ve bu hal üzere Rabbimiz Musa peygambere kuşun parçalarının farklı bölgelere götürmesi emredilmiştir.

Bu emir üzere kuşun parçaları Musa peygamber tarafından farklı bölgelere bırakılmış ve bunun üzerinde Rabbimizin emri üzere tüm parçaların biraraya gelerek eski durumuna dönüşmüştür. Bu hal üzere Yüce Rabbimiz Musa peygambere, ”parçalara ayırdığın bu kuşu gibi, ruhlarını aldığım kullarımı da öldükten sonra böyle dirilteceğim ey Musa!” buyurdu.

Öldükten Sonra Yeniden Dirildikten Sonra Ne Olacak?

Öldükten sonra yeniden dirildikten sonra, tüm insanların mahşer meydanında toplanması ve burada mahkeme-i kübra adını olan ilahi mahkemede hesap vermesi söz konusu olmaktadır. Hesap verdikten sonra, sevap terazisi ağır basan müslümanlar Rabbimizin izni ve lütfu ile cennet yurduna, günahları ağır basan günahkar müslümanlar ise, eğer dünyadayken affedilmemişlerse, günahları ölçüsünde azap yurdunda azap gördükten sonra Rabbimizin izni ve lütfu ile cennet yurduna gireceklerdir. Bu bakımdan, cennet, cehennem, hesap günü hak olduğu gibi, öldükten sonra dirilmek de haktır.

 

Etiketler